ฟิทช์คงเครดิต BAFS พร้อมปรับแนวโน้มเป็นบวก

ฟิทช์คงเครดิต BAFS พร้อมปรับแนวโน้มเป็นบวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานข่าวจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่า ฟิทซ์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ระยะยาวที่ระดับ  ‘A-(tha)’ (A ลบ (tha))  และระยะสั้นที่ระดับ ‘F2(tha)’  และปรับแนวโน้มเครดิตเป็นบวก การปรับแนวโน้มเครดิตเป็นบวกของ BAFS สะท้อนถึงการที่ฟิทช์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ลดลงจะทำให้อัตราส่วนหนี้สิน (เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน) ของ BAFS ลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่า 2.0 เท่าภายใน 12 เดือนข้างหน้า ท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจการบินแม้ว่าภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะยังคงอ่อนแออยู่ก็ตาม   อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAFS อาจได้รับการปรับเพิ่มหากอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ยังคงลดลงและสามารถอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่าอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน แนวโน้มเครดิตอาจได้รับการปรับสู่แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพเช่นเดิม หากภาวะถดถอยของธุรกิจและเศรษฐกิจมีการยืดเยื้อและส่งผลต่อความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ BAFS รวมถึงการลงทุนจำนวนมากโดยใช้เงินกู้ และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง อันมีผลทำให้ชะลอการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ แม้ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552  รายได้และกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) ของ BAFS ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.6 และ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการใช้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ลดลงร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน แต่ด้วยมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดขึ้น ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่าต่อรายได้ (EBITDAR margin) ยังคงตัวอยู่ในระดับร้อยละ 63.8 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552 เมื่อเทียบกับร้อยละ 63.4 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบผลประกอบการรายไตรมาส รายได้และกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) เติบโตในอัตราร้อยละ 3.3 และ 6.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการใช้บริการเติมน้ำมันอากาศยานก็เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน นอกจากนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายการลงทุนที่น้อยมากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552 ทำให้กระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow) ของ BAFS ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 90 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ระดับหนี้สินสุทธิของ BAFS ลดลงเหลือ 2.6 พันล้าน ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2552 จาก 3.2 พันล้าน ณ สิ้นปี 2551 โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า 12 เดือนล่าสุด (Net Adjusted Debt/last 12 months (LTM) EBITDAR)  ลดลงมาอยู่ในระดับ 2.4 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2552 จาก 2.8 เท่า ณ สิ้นปี 2551 อันดับเครดิตของ BAFS สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย โดย BAFS เป็นผู้ให้บริการคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Depot Service) และเครือข่ายท่อจ่ายน้ำมันอากาศยาน (Hydrant Pipeline Network) แต่เพียงรายเดียว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็นผู้ให้บริการหลักในส่วนของบริการเติมน้ำมันอากาศยาน (Into-Plane Service) ณ ท่าอากาศยานดังกล่าว โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในการเติมน้ำมันอากาศยานเกือบร้อยละ 90  นอกจากนี้ อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานยังค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ให้บริการต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารท่าอากาศยานนั้นๆ เท่านั้น อันดับเครดิตยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ผู้ถือหุ้นหลักของ BAFS เป็นผู้ใช้บริการหลักในการเติมน้ำมันอากาศยาน อันได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัทน้ำมันรายใหญ่จากต่างประเทศหลายแห่ง เช่น Shell, Exxon Mobil และ Chevron เป็นต้น นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน BAFS จึงมีรายได้เป็นค่าบริการเท่านั้น ซึ่งทำให้  BAFS ไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมถึงการมีทีมบริหารระดับสูงของบริษัทที่มีประสบการณ์อีกด้วย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ BAFS  ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา อันดับเครดิตยังได้คำนึงถึงภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขนส่งโดยสารทางอากาศยานที่คาดว่าจะยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศและการกลับมาระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 แม้จะมีมาตรการและแผนรองรับเตรียมไว้บางส่วนแล้วก็ตาม

รวบแก็งตัดไม้พะยูงเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

รวบแก็งตัดไม้พะยูงเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

ตร.ล่อจับไอโซค้ายาลูกเสี่ยค้าไม้ชื่อดัง-จ่อฝากขัง

ตร.ล่อจับไอโซค้ายาลูกเสี่ยค้าไม้ชื่อดัง-จ่อฝากขัง

โบ ชญาดา แพลนมีลูกอีกคนปีหน้า

โบ ชญาดา แพลนมีลูกอีกคนปีหน้า

สาว 16 หวิดดับ กระถินใหญ่โค่นทับร่างทั้งต้น โชคดีที่ไม่ตาย

สาว 16 หวิดดับ กระถินใหญ่โค่นทับร่างทั้งต้น โชคดีที่ไม่ตาย

กระบะตัดหน้ารถไฟที่โพธาราม พุ่งชนสยองดับยกครัว 4 ศพ

กระบะตัดหน้ารถไฟที่โพธาราม พุ่งชนสยองดับยกครัว 4 ศพ

หนุ่มรัสเซียซิ่งเก๋งชนซาเล้งดับ2-ทลายปาร์ตี้วัยรุ่น

หนุ่มรัสเซียซิ่งเก๋งชนซาเล้งดับ2-ทลายปาร์ตี้วัยรุ่น

รถไฟชนเก๋งกลางจุดตัดโพธารามดับยกครัว4ศพ

รถไฟชนเก๋งกลางจุดตัดโพธารามดับยกครัว4ศพ

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

หญิงแย้เผยคุยท็อปยังกั๊กแฟนขอคุยไปก่อนครอบครัวแฮปปี

หญิงแย้เผยคุยท็อปยังกั๊กแฟนขอคุยไปก่อนครอบครัวแฮปปี

ตัวแม่..ประชันสวย ยินดี "ศรีริต้า" เปิดตัวธุรกิจ วิวทะเลภูเก็ต

ตัวแม่..ประชันสวย ยินดี "ศรีริต้า" เปิดตัวธุรกิจ วิวทะเลภูเก็ต

ปุ๊บปั๊บทันใจ!! คุณแม่สุดสตรองอุ้มท้องเข้าสู่ประตูวิวาห์

ปุ๊บปั๊บทันใจ!! คุณแม่สุดสตรองอุ้มท้องเข้าสู่ประตูวิวาห์

เรือลากจูงเรือขนทรายพลิกคว่ำคนขับหนีทัน

เรือลากจูงเรือขนทรายพลิกคว่ำคนขับหนีทัน

โยมอึ้ง! ‘วัดเสียวสวาท’ เจ้าอาวาสยัน ไม่เปลี่ยนชื่อ พร้อมเล่าถึงที่มา

โยมอึ้ง! ‘วัดเสียวสวาท’ เจ้าอาวาสยัน ไม่เปลี่ยนชื่อ พร้อมเล่าถึงที่มา

น.1คาดศพแช่แข็งถูกฆ่าที่อื่น-ประวิตรมอบเงินตร.ถูกยิง

น.1คาดศพแช่แข็งถูกฆ่าที่อื่น-ประวิตรมอบเงินตร.ถูกยิง

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

"เป้ย ปานวาด" ปัดข่าวกำลังท้อง 2 เดือน

"เป้ย ปานวาด" ปัดข่าวกำลังท้อง 2 เดือน

ตร.ซ้อนแผนจับ "หนุ่มไฮโซ" คาจากัวร์ป้ายแดง คดีค้ายาไอซ์

ตร.ซ้อนแผนจับ "หนุ่มไฮโซ" คาจากัวร์ป้ายแดง คดีค้ายาไอซ์

พบศพทารกเพศหญิงถูกทิ้งในวัดคาดตายแล้ว4ชม.

พบศพทารกเพศหญิงถูกทิ้งในวัดคาดตายแล้ว4ชม.

สืบ5ตรวจอาคารพบศพในตู้แช่เก็บลายนิ้วมือ

สืบ5ตรวจอาคารพบศพในตู้แช่เก็บลายนิ้วมือ

ริมตลิ่งแม่น้ำน้อย3อ.อยุธยาจมกว่า1เมตร

ริมตลิ่งแม่น้ำน้อย3อ.อยุธยาจมกว่า1เมตร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์