BBLเผยกำไร ปี 52 เพิ่มขึ้น 0.02% จากปี 51

BBLเผยกำไร ปี 52 เพิ่มขึ้น 0.02% จากปี 51

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL  รายงานผลประกอบการสำหรับปี 2552 มีกำไรสุทธิ 20,047 ล้านบาท ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับปี2551 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 หรือ 4 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักสำรองและภาษี 35,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 ธนาคารสามารถรักษาผลประกอบการไว้ได้ในระดับใกล้เคียงกับปี 2551 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 4 ปี 2552 หลังจากเผชิญกับภาวะถดถอยมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2551 ประกอบกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งฐานะการเงินที่มั่นคง และการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ การดำรงสภาพคล่องที่เหมาะสม การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม การดูแลคุณภาพสินเชื่อ และการคงสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง นายชาติ ศิริ โสภณพนิ ช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า  ตลอดปี 2552 ที่ผ่านมาธนาคารดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้ธนาคารสามารถสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งในช่วงสภาพแวดล้อมมีความท้าทายสูงและในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ธนาคารรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยส่งผลต่อเนื่องถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สินเชื่อรวมของธนาคารในไตรมาส 4 ปี 2552 เพิ่มขึ้น 10,758 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.0 จาก ณ สิ้นไตรมาส 3 ทำให้สินเชื่อรวมทั้งปีลดลงร้อยละ 6.0 ปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยลดลงร้อยละ 6.9 ในช่วง 9 เดือนแรก ทั้งนี้เป็นผลจาก สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีความต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น อนึ่ง หากนับรวมเงินให้สินเชื่อของสาขาของธนาคารในประเทศจีนที่ธนาคารได้โอนให้แก่ธนาคารกรุงเทพประเทศจีนแล้ว เงินให้สินเชื่อรวมในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และสินเชื่อรวมทั้งปีจะลดลงร้อยละ 3.3 นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถขยายฐานเงินฝากได้อย่างน่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำรงสภาพคล่องที่เหมาะสมโดยมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 31,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นปี 2551 มาอยู่ที่ 1,342,977 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ส่งผลให้มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.0 ในปี 2552 ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 1,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธนาคาร โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากหลายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก บริการประกันชีวิตผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) บริการกองทุนรวม และบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้เอกชน รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความพร้อมของธนาคารกรุงเทพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจและหลากหลาย เครือข่ายบริการที่ครอบคลุม และบุคลากรที่พร้อมเสนอบริการที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า  นายชาติศิริกล่าว ธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดีพอสมควรในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปี 2551 แม้ว่าในปี 2552 จะเป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ แต่ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และการดำเนินนโยบายสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินเฉพาะของธนาคารกรุงเทพลดลงจาก 54,636 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 เป็น 53,852 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 4.4 ความสำเร็จสำคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารในปี 2552 คือ การที่ธนาคารกรุงเทพประเทศจีน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมาในฐานะธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน ด้วยสถานะดังกล่าวประกอบกับเครือข่ายสาขาในหลายประเทศทั่วเอเชีย จะเอื้ออำนวยให้ธนาคารสามารถสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยเสริมสร้างให้ธนาคารกรุงเทพเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารของภูมิภาคเอเชียยิ่งขึ้น ธนาคารกรุงเทพมีเงินกองทุนในระดับที่แข็งแกร่ง หากนับรวมกำไรสุทธิในครึ่งหลังของปี 2552 ด้วยแล้ว ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงประมาณร้อยละ 16.4 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประมาณร้อยละ 13.5 สถานะการเงินที่เข้มแข็งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนความต้องการด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นของทั้งลูกค้าปัจจุบันและรองรับลูกค้าใหม่ในอนาคต ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 194,716 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น 10.50 บาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 102.0 บาท

แพท ณปภา ขอบคุณทุกกำลังใจร่วมยินดี

แพท ณปภา ขอบคุณทุกกำลังใจร่วมยินดี

น.1รู้ผลนิ้วมือศพแช่แข็งแล้ว-รุดสอบปีเตอร์

น.1รู้ผลนิ้วมือศพแช่แข็งแล้ว-รุดสอบปีเตอร์

เด็กฝาแฝดถูกใส่กล่องทิ้งกลางถนน ทำไมถึงทำได้ลงคอ

เด็กฝาแฝดถูกใส่กล่องทิ้งกลางถนน ทำไมถึงทำได้ลงคอ

“คลินตัน” จวก “ทรัมป์” ละเมิดกฎทำการค้ากับคิวบา

“คลินตัน” จวก “ทรัมป์” ละเมิดกฎทำการค้ากับคิวบา

ชป.11เร่งผันน้ำลงทะเลเตือนริมฝั่งยันไม่ท่วมกทม.

ชป.11เร่งผันน้ำลงทะเลเตือนริมฝั่งยันไม่ท่วมกทม.

บุกช่วยเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกแม่-พ่อเลี้ยงทำร้าย แผลเหวอะเต็มตัว

บุกช่วยเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกแม่-พ่อเลี้ยงทำร้าย แผลเหวอะเต็มตัว

วิษณุบอกหากลต.แล้วยังเลือกนายกไม่ได้รบ.มีอำนาจยุบสภา

วิษณุบอกหากลต.แล้วยังเลือกนายกไม่ได้รบ.มีอำนาจยุบสภา

ระทึก! ลุงวัย 60 ป่วยกำเริบกะทันหัน ขับเก๋งหัวทิ่มลงชายหาด

ระทึก! ลุงวัย 60 ป่วยกำเริบกะทันหัน ขับเก๋งหัวทิ่มลงชายหาด

สาวจีนสุดฮอต จากนักศึกษาดีเด่นเป็นทหารหญิงแห่งกองทัพ

สาวจีนสุดฮอต จากนักศึกษาดีเด่นเป็นทหารหญิงแห่งกองทัพ

ฮือฮาสนั่นโซเชียล  Kitty Live มาแรง วัยรุ่นอินเทรนด์ดูดารา Live สดสุดเพลิน!

ฮือฮาสนั่นโซเชียล Kitty Live มาแรง วัยรุ่นอินเทรนด์ดูดารา Live สดสุดเพลิน!

ภาพอบอุ่น เป้ย ปานวาด ควงสามีและลูกเที่ยวทะเล

ภาพอบอุ่น เป้ย ปานวาด ควงสามีและลูกเที่ยวทะเล

ส่อง ครอบครัว นาตาลี หน้าฝรั่งแต่หัวใจรักเมืองไทย

ส่อง ครอบครัว นาตาลี หน้าฝรั่งแต่หัวใจรักเมืองไทย

หนุ่มห้อยหลวงปู่ทวด! ซิ่งกระบะยางแตก พลิกคว่ำ 3 ตลบ รอดปาฏิหาริย์

หนุ่มห้อยหลวงปู่ทวด! ซิ่งกระบะยางแตก พลิกคว่ำ 3 ตลบ รอดปาฏิหาริย์

พงศพัศ เผย ยังไม่ถึงเวลาลงเล่นการเมือง

พงศพัศ เผย ยังไม่ถึงเวลาลงเล่นการเมือง

กกต.ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ว.ถึงกรธ.วันนี้

กกต.ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ว.ถึงกรธ.วันนี้

นายกฯยังปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบ

นายกฯยังปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบ

เร่งล่า! หนุ่มโรคจิตฉกชุดชั้นใน ถ้ำมองผู้หญิงอาบน้ำก่อนงัดของลับช่วยตัวเอง

เร่งล่า! หนุ่มโรคจิตฉกชุดชั้นใน ถ้ำมองผู้หญิงอาบน้ำก่อนงัดของลับช่วยตัวเอง

ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด “ต้นตะเคียนทอง” หลังให้โชคแม่ค้ากาแฟ ถูกรางวัลที่ 1

ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด “ต้นตะเคียนทอง” หลังให้โชคแม่ค้ากาแฟ ถูกรางวัลที่ 1

จนท.นำหลักฐานคดีศพแช่แข็งส่ง พฐก.

จนท.นำหลักฐานคดีศพแช่แข็งส่ง พฐก.

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์