ชินวรณ์ชูธงเข็นปฏิรูปศึกษารอบ2

ชินวรณ์ชูธงเข็นปฏิรูปศึกษารอบ2

เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศธ.เป็นวันแรก โดยมีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พร้อมด้วย น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ศธ.ให้การต้อนรับ โดยนายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนได้เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสในเรื่องของการทำงานตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ดังนั้นเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งตนจะไม่แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ. และที่ปรึกษา หรือโยกย้ายข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะขอใช้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ส่วน รมช.ศธ.ก็จะให้ปฏิบัติงานเดิมไปก่อน

ผมเป็นครู เมื่อครูมีโอกาสเป็น รมว.ศธ.ก็ขอให้ครูทั้งหลายช่วยผมขับเคลื่อนการปฏิรูปในทศวรรษที่สองให้ประสบผลสำเร็จ โดยผมเป็น ส.ส.คนเดียวที่อภิปราย รมว.ศธ.ถึง 3 คน ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ผมได้มาจากการอภิปรายคนอื่นเพื่อไม่ให้ผมถูกอภิปราย ซึ่งท่านทั้งหลายต้องสรุปบทเรียนและ เดินไปข้างหน้ากับผม โดยต้องชูธงและพูดเป็นเสียงเดียกันว่า จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตและเน้นคุณภาพผู้เรียน นายชินวรณ์กล่าวและว่า ส่วนโครงสร้าง ศธ.นั้น ครู อาจารย์ไม่ต้องพูดถึง ตนจะดูแลเองว่าส่วนไหนที่จะเติมเต็มอย่างไรให้สมบูรณ์ แต่ขอให้พูดให้ดังเป็นเสียงเดียวกันเรื่องคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เราได้เห็นพลเมืองที่เก่ง ดี และมีความสุข ภายใน 10 ปีข้างหน้า

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า คำว่าคุณภาพต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เริ่มจากเด็กเล็กต้องเน้นการพัฒนาสมองของเด็กไทยอย่างจริงจัง โดยมีเครือข่ายที่จะมาร่วมกับศธ.เต็มพื้นที่ ระดับประถมศึกษา ต้องเน้นอ่านออกเขียนได้ ทำเลขเป็น มีความกตัญญูกตเวที และรับผิดชอบ ระดับมัธยมศึกษา เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ทำเลขเป็น เน้นสองภาษา เน้นไอซีที เพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ และต้องมีความเป็นพลเมืองดี ซึ่งตนอยากเห็นการศึกษาระดับนี้สร้างสังคมประชาธิปไตย คือ เคารพซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งงานกันทำ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ส่วนระดับอาชีวศึกษา ต้องเป็นการจัดการศึกษา เพื่อสร้างฝีมือแรงงานให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง มีตัวเลขที่เป็นแผนกำลังคนภาครัฐ ต้องมีหน่วยที่จะวัดคุณภาพของผู้เรียน และให้ค่าตอบแทนตามคุณภาพ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดขึ้นในยุคนี้ ขณะที่ระดับอุดมศึกษา ต้องมีจุดเน้นเป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำและเพื่อพัฒนา อาชีพของคนที่มีงานทำแล้วให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีศักยภาพสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และแน่นอนที่สุดโลกอนาคตต้องเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งตนอยากเห็น กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสำหรับประชาชน มีอินเทอร์เน็ตที่สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายชินวรณ์ กล่าวภายหลังการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ว่า ตนจะเชิญผู้บริหารศธ.มาหารืออีกครั้งในวันที่ 20 ม.ค.นี้ เพื่อประกาศเป็นนโยบายกระทรวงไม่ใช่นโยบายของรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าหลังจากนี้ 2 เดือน จะมีการทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ และจะเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถือธงนำในเรื่องนี้.
เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

เหนืออีสานตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกทม.ฝน70%

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

“เดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทย เปิดตัว การวางแผนสื่อโทรทัศน์แบบใหม่ ไขโจทย์การรวมสื่อดิจิทัล‘ทีวี พลัส’

“เดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทย เปิดตัว การวางแผนสื่อโทรทัศน์แบบใหม่ ไขโจทย์การรวมสื่อดิจิทัล‘ทีวี พลัส’

รำลึก 7 วันเรือล่มอยุธยา มอบเงินช่วย 28 ศพ ผชภ.1 ยันเอาผิดเจ้าของเรืออ้างไม่รู้ไม่ได้

รำลึก 7 วันเรือล่มอยุธยา มอบเงินช่วย 28 ศพ ผชภ.1 ยันเอาผิดเจ้าของเรืออ้างไม่รู้ไม่ได้

เอกสิทธิ์เหนือระดับ....สำหรับลูกค้า Toyota Camry, Alphard และ Vellfire

เอกสิทธิ์เหนือระดับ....สำหรับลูกค้า Toyota Camry, Alphard และ Vellfire

ขรก.เฮ! รบ.ยันไม่ตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ขรก.เฮ! รบ.ยันไม่ตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ถ.พระราม3เพชรบุรีแจ้งวัฒนะรัชดาฯรถติด

ถ.พระราม3เพชรบุรีแจ้งวัฒนะรัชดาฯรถติด

อุตุฯเผยเหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.ยังมีตก-กทม.60%

อุตุฯเผยเหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.ยังมีตก-กทม.60%

พระมหาไพรวัลย์ ชี้ ปมพระบี้อุ้มลูกสาว ดราม่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง

พระมหาไพรวัลย์ ชี้ ปมพระบี้อุ้มลูกสาว ดราม่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง

สธ.เร่งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั่วปท.

สธ.เร่งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั่วปท.

อธิการบดีขอโทษปมตบหัวช่างภาพ ด้าน ม.ดัง ชี้โพสต์เกินจริง

อธิการบดีขอโทษปมตบหัวช่างภาพ ด้าน ม.ดัง ชี้โพสต์เกินจริง

เหนืออีสานฝนเพิ่มขึ้นกลางตอ.ฝนตกชุกกทม.ฝน70%

เหนืออีสานฝนเพิ่มขึ้นกลางตอ.ฝนตกชุกกทม.ฝน70%

ว่าที่เจ้าสาวโพสต์อาลัย ส.ต.ต.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

ว่าที่เจ้าสาวโพสต์อาลัย ส.ต.ต.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

สาวตามหาไอโฟนทั่วพัทยาใต้ เจอหนุ่มเก็บได้เร่หาที่ปลดล็อก

สาวตามหาไอโฟนทั่วพัทยาใต้ เจอหนุ่มเก็บได้เร่หาที่ปลดล็อก

ฝั่งธนบุรีมีฝนเล็กน้อย-ลาดกระบังฝนปานกลาง

ฝั่งธนบุรีมีฝนเล็กน้อย-ลาดกระบังฝนปานกลาง

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์