วิทยา เปลี่ยนวิธีนับองค์ประชุมดัดหลังฝ่ายค้าน

วิทยา เปลี่ยนวิธีนับองค์ประชุมดัดหลังฝ่ายค้าน

วิทยา เปลี่ยนวิธีนับองค์ประชุมดัดหลังฝ่ายค้าน

วิทยา แผลงฤทธิ์ ออกกฎดัดหลังฝ่ายค้าน เสนอเปลี่ยนวิธีนับองค์ประชุม จะวอล์คเอาท์ให้ออกนอกห้อง ถ้ายังอยู่ให้นับเป็นองค์ประชุมทั้งหมด ผุดมาตรการแก้ส.ส.หลังยาว กำหนดเวลาประชุมตายตัว 9 โมงถึง 4 โมงเย็น

(20ม.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่รัฐสภา นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) พร้อมด้วยวิปรัฐบาลจากทุกพรรค เข้าหารือกับนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เพื่อเตรียมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไปนัดแรกวันที่ 21 มกราคม ใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จากนั้น นายวิทยา แถลงผลการหารือว่า ได้หารือกับนายชัย 2 เรื่องคือ 1 การนับองค์ประชุมใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ผ่านมามีความผิดปกติผิดธรรมชาติ โดยคนที่นั่งในห้องประชุม หากไม่เสียบบัตรแสดงตน จะถือว่าไม่นับเป็นองค์ประชุมทันที ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลไม่มีปัญหาการนับองค์ประชุมหาก ฝ่ายค้านเสนอในกรณีการวีโต้กฎหมายสำคัญ หรือเพื่อแสดงให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของเสียงข้างน้อย จึงเสนอให้ประธานพิจารณาว่า หากมีการขอนับองค์ประชุม ให้ประธานใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 25 ที่บัญญัติให้ประธาน มีอำนาจกำหนดวิธีการนับองค์ประชุม โดยให้นับจากสมาชิกที่อยู่จริงในห้องประชุม ซึ่งนายสามารถ ก็เห็นด้วย เหลือเพียงแต่พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาคนที่ 2 ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาหารือด้วย แต่นายชัย ก็รับจะไปหารือกับรองประธานทั้งสองคนอีกครั้ง ซึ่งหากได้ข้อยุติตามที่วิปรัฐบาลเสนอ คนที่ไม่ต้องการเป็นองค์ประชุมด้วย ก็วอล์กเอาท์ออกนอกห้องประชุม

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องที่ 2 คือ เรื่องความกังวลว่า องค์ประชุมจะไม่ครบ ซึ่งปกติสภาในวันพุธ เริ่มประชุม 13.30 น. วันพฤหัส 11.00 น. แต่ไม่ได้กำหนดเวลาเลิกประชุมที่แน่นอน จึงทำให้ส.ส.ไม่สามารถจัดวางตารางชีวิตของตนเองได้ นายชัย จึงเสนอว่า ในอดีต สภาเริ่มประชุม 09.00 น. และเลิก 16.00 น. หากพิจารณาประเด็นใดไม่เสร็จก็ต่อวันรุ่งขึ้น วิปรัฐบาลจึงจะนำข้อเสนอนี้ไปหารือในพรรค จะได้สามารถทำงานได้อย่างปกติ ไม่ได้โดนกล่าวหาว่า ส.ส.สันหลังยาว และต่อไปเมื่อประชุมอย่างมีกำหนดเวลาเริ่มและเลิกโดยไม่ต้องพักเที่ยง ใครขาดประชุมก็ถือว่า สันหลังยาวจริง ทั้งนี้ ในสมัยประชุมนี้ จะเร่งผลักดันทุกข้อเสนอดังกล่าวให้ทุกพรรคพิจารณาเห็นด้วยและบังคับใช้ อย่างไรก็ดี วันที่ 21 มกราคม คงจะยังใช้ไม่ทัน นอกจากนี้ ต้องขอความร่วมมือจากรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยว่า วันประชุมสภา ให้มาทำงานที่สภา เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการเบื้องต้นจะให้มีการประชุมได้ในวันประชุมสภาไป ก่อน ถ้ามีปัญหาเรื่ององค์อีกประชุม จะขอความร่วมมือไปยังคณะต่างๆในวันที่มีประชุมสภา ซึ่งจะทำให้สภาสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้

เมื่อถามว่า มาตรการดังกล่าวมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาองค์ประชุมสภาไม่ครบได้จริงหรือไม่ นายวิทยา กล่าวว่า หากทุกพรรคเห็นด้วย ก็จะลองใช้ดูก่อน เพราะบางคนคิดว่าจะประชุมเลิกดึก ก็ออกไปข้างนอก ปรากฎว่า พอกลับมาลงมติ ก็เลิกประชุมไปแล้ว หรืออย่างวันพฤหัส ถึงเวลาสี่โมงหรือห้าโมงเย็น ส.ส.ก็จะกลับพื้นที่ในต่างจังหวัด ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ จะเป็นการประชุมกรณีพิเศษ ที่เปิดให้ประชุมทั้งวัน 7 วัน 7 คืนได้ ไม่เกี่ยวกับมาตรการนี้

เมื่อถามถึงมาตรการลงโทษผู้ที่ขาดประชุมซึ่งวิปรัฐบาลเคยจะทำเมื่อท้าย สมัยประชุมที่แล้ว นายวิทยา กล่าวว่า ขอลองใช้มาตรการนี้ก่อน และกำชับวิปรัฐบาลทุกพรรคแล้วว่า ให้ดูแลส.ส.ให้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง ถ้ายังเข้าประชุมไม่พร้อมเพรียง ก็ค่อยมาหารือถึงมาตรการลงโทษ

เมื่อถามว่า ข้อเสนอต่างๆ ได้หารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วหรือไม่ นายวิทยา กล่าวว่า ยังไม่ได้หารือ ขอแก้ไขปัญหาในส่วนรัฐบาลก่อน รวมทั้งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย ทั้งนี้ที่คาดว่าการประชุมสภานัดแรก น่าจะพิจารณาวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนรายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารราเสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ในวาระถัดไป คาดว่า จะนำมาพิจารณาได้ในการประชุมสภาสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ดี ยังไม่ได้หารือกับประธานสภา และวิปรัฐบาลว่า ทำไมถึงมีเลื่อนวาระพิจารณารายงานศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของคณะ กรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาก่อน รวมถึงยังไม่ได้หารือกรณีที่พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยต้องการแก้รัฐ ธรรมนูญ 2 ประเด็น และปัญหาจริยธรรมของส.ส.ในสภา ซึ่งในสมัยประชุมที่ผ่านมา มีการท้าตีต่อยกันมาก แต่รับจะไปหารือในการประชุมวิปครั้งต่อไป

 

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

นายกฯเป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวโลก

นายกฯเป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวโลก

พล.อ.ชัยชาญชื่นชมพล.อ.ปรีชาเป็นทหารอาชีพ

พล.อ.ชัยชาญชื่นชมพล.อ.ปรีชาเป็นทหารอาชีพ

วิษณุแจงครม.เรียกค่าเสียหายจำนำข้าว

วิษณุแจงครม.เรียกค่าเสียหายจำนำข้าว

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 แต่งตั้ง “ไก่อู” – พักงาน 72 ขรก.

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 แต่งตั้ง “ไก่อู” – พักงาน 72 ขรก.

สรรเสริญไม่หนักใจรก.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สรรเสริญไม่หนักใจรก.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

พล.อ.ปรีชาทำพิธีส่งมอบตำแหน่งปลัดกห.

พล.อ.ปรีชาทำพิธีส่งมอบตำแหน่งปลัดกห.

กมธ.ปฏิรูปการเมืองเชิญกกต.หารือทำกฎหมายลูก

กมธ.ปฏิรูปการเมืองเชิญกกต.หารือทำกฎหมายลูก

พ.ร.ป.กกต.เขียนบทเฉพาะกาลให้อยู่ต่อครบวาระ

พ.ร.ป.กกต.เขียนบทเฉพาะกาลให้อยู่ต่อครบวาระ

ประวิตรแจงย้ายพล.ต.อ.วุฒิอยู่เกิน5ปี

ประวิตรแจงย้ายพล.ต.อ.วุฒิอยู่เกิน5ปี

โปรดเกล้าฯจิรชัยนั่งปลัดสำนักนายกฯแล้ว

โปรดเกล้าฯจิรชัยนั่งปลัดสำนักนายกฯแล้ว

นายกฯไม่กลัวขึ้นศาลคดีข้าว-รอปรับรบ.ส่วนหน้า

นายกฯไม่กลัวขึ้นศาลคดีข้าว-รอปรับรบ.ส่วนหน้า

โปรดเกล้าฯพล.อ.จรัลนายกฯม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

โปรดเกล้าฯพล.อ.จรัลนายกฯม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

มีชัย รู้แล้วโมเดลเลือกส.ว.ของกกต.

มีชัย รู้แล้วโมเดลเลือกส.ว.ของกกต.

โปรดเกล้าฯณรงค์ชัยนายกสภาม.ขอนแก่น

โปรดเกล้าฯณรงค์ชัยนายกสภาม.ขอนแก่น

สมชัยFBกกต.ทำงานจริงไม่จินตนาการ

สมชัยFBกกต.ทำงานจริงไม่จินตนาการ

ผบ.ทอ.พร้อมแจงป.ป.ช.ปมถูกศรีสุวรรณร้องเรียน

ผบ.ทอ.พร้อมแจงป.ป.ช.ปมถูกศรีสุวรรณร้องเรียน

หน.คสช.ใช้ม.44ตั้งสรรเสริญรก.อธิบดีกรมประชาฯ

หน.คสช.ใช้ม.44ตั้งสรรเสริญรก.อธิบดีกรมประชาฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์