โผแต่งตั้งรองผบก.-สว.เลื่อนประกาศวันจันทร์

โผแต่งตั้งรองผบก.-สว.เลื่อนประกาศวันจันทร์

โผแต่งตั้งรองผบก.-สว.เลื่อนประกาศวันจันทร์

เลื่อนประกาศแต่งตั้ง รองผบก.-สว.เป็นจันทร์ 25 เหตุยกเว้นหลักเกณฑ์เกือบพัน ระยอง กลับถิ่นเก่า สน.ห้วยขวาง วิวัฒน์ เด็กเทือกผงาดคุมศูนย์สืบสวนสตม.

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 22 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ของระดับ รองผบก.-สว.ที่จะโยกย้ายข้ามบช. ต้องดำรงตำแหน่งเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี เมือวันที่ 21 ม.ค. 52 ที่ผ่านมา มีพล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผช.ผบ.ตร. เป็นประธาน ใช้เวลาการประชุมตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยใช้เวลากว่า 12 ชม.

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า การพิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ ของ บช.น. เสนอ จำนวน 102 ราย ผ่านการพิจารณา 50ราย บช.ส. เสนอ 17ราย ผ่านการพิจารณา 14ราย บช.ภ. 4 เสนอ 11ราย ซึ่งผ่านการพิจารณาทั้งหมด เช่นเดียวกับ บช.สตม. เสนอยกเว้น 20ราย บช.ก. เสนอยกเว้น 50ราย ผ่าน 5ราย ทำให้การจัดทำบัญชีของแต่ะละบช. ต้องพิจารณาอีกครั้งทำให้ต้องเลื่อนคำสั่งออกไปจากมติ ก.ตร. กำหนดให้ออกคำสั่งวันที่ 22 ม.ค. เลื่อนไปเป็น 25 ม.ค. สำหรับรายชื่อนายตำรวจที่คาดว่าได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ยกเว้นหลักเกณฑ์ มีดังนี้
บช.ส.

ร.ต.อ.กฤษณะ เตชะตรีโลจนะ รองสว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช. เป็น สว. ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช. ส. ร.ต.อ.ชัชวาลย์ หมั่นนอก รองสว.กก.3 บก.ส.1 เป็น สว. กก.3 บก.ส. 1 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ กุลจิตติพักตร์ รองสว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช. เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ขวัญสมคิด รองสว.กก.6บก.ส.3 เป็น สว. กก.6 บก.ส.3 ร.ต.อ.ณกรณ์ กรรณสูต รองสว.กก.4 บก.ส.1 เป็น สว.กก.4 บก.ส.1 ร.ต.อ.ศรันย์กร อินทร์จักร รองสว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.หญิง นิตย์ธิดา สุภาพ รองสว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.วิทยา กสิคุณ รองสว.กก.6 บก.ส.1 เป็น สว.กก.6 บก.ส. 1 ร.ต.อ.ชูวิทย์ ชูเวช รองสว.กก.4 บก.ส.2 เป็น สว.กก.4 บก.ส. 2 ร.ต.อ.ณพอนนต์ ส่องแสงจันทร์ นว.(สบ1) ผบก.ส.1 เป็น นว. (สบ1) สว. บก.ส.1 ร.ต.อ.คึกฤทธิ์ ศักดารณรงค์ รองสว.กก.4 บก.ส.2 เป็น สว. กก.4 บก.ส.2 ร,ต.อ.เสริมศักดิ์ ชมสวัสดิ์ รองสว.กก. 4 บก.ส. 2 เป็น สว.กก.4 บก.ส.2 ร.ต.อ.นันทวุฒิ รอดมณี รองสว.กก.5 บก.ส. 3 เป็น สว.กก.5 บก.ส. 3 ร.ต.อ.ไชยศักดิ์ สวาศรี รองสว.กก.4 บก.ส. 1 เป็น สว.กก. 4 บก.ส. 1 ร.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ รองสว.กก.4 บก.ส.3 เป็น สว.กก.4 บก.ส. 3 ร.ต.อ. ภูดิศกุล สารภักดิ์ รองสว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.กก.1 บก.ส. 1

ร.ต.อ. หญิง สุวรรณี แสงสุข รองสว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.หญิง สุภัค สุพัฒสร รองสว.ฝอ.บก.ส. 4 เป็น สว. ฝอ.บก.ส. 4 ร.ต.อ.หญิง อนุสรา ชังช่างเรือ รองสว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.หญิง ปัทมา กิฎามร รองสว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.หญิง สมรัก ไทรละมัย รองสว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. เป็น สว. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.สงกรานต์ วรรณทานะ รองสว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.กันตพล ทะสา รองสว.กก.2 บก.ส.3 เป็น สว.กก.2 บก.ส. 3 ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี แสงแก้ว รองสว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.อานนท์ แก้วเขียว รองสว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤตการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

บช.สตม.

พ.ต.อ.นุชิต ศรีสมพงษ์ รองผบก.อก.สตม. เป็น รองผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผกก.1 สส.สตม. เป็น รองผบก.ตม.5 พ.ต.อ.วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ ผกก.1 บก.ตม.กทม.เป็น รองผบก.อก.สตม. พ.ต.อ.วิวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผกก.3บก.ตม.กทม. เป็น ผกก.2 สส.สตม. พ.ต.อ.มานัด ศรีวงษา ผกก. 2บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผกก.6 รน. ย้ายมาเป็น ผกก.1บก.สส.สตม.พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ผกก.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง เป็น ผกก.1 บก.ตม.1 พ.ต.อ.ภาณุรักษ์ ร่วมรักษ์ ผกก.ฝอ.8 สตม.เป็น ผกก.ตม.จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ ผกก.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก เป็น ผกก.ด่าน จ.หนองคาย พ.ต.อ.ญ.กัญญชญา เขตต์สันเทียะ รองผกก.1 บก.ตม.กทม.เป็น ผกก.ฝอ.2 พ.ต.อ.ภัคพงษ์ สายอุบล รองผกก.ด่านศรีราชา เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง(สุวรรณภูมิ)

พ.ต.ท.ปริญญา ปิ่นปัก รองผกก.ด่านระนอง เป็นรองผกก.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.วีระยศ การุณธร รองผกก.3 บก.ตม.1 เป็น รองผกก.ด่านตม.ระนอง พ.ต.อ.เนติพงษ์ ธาตุทำเล ผกก.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รองผบก.ศูนย์ฝึกอบรม พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผกก.สภ.ศรีวิไล เป็น ผกก.สภ.บ้านไผ่ พ.ต.ท.ดิเรก ยศอนันต์ รองผกก.กลุ่มงานสืบสวน เป็น ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.4 พ.ต.อ.พัชรินทร์ เพชรเรียง ผกก.ส.3 เป็น รองผบก.ส.3 พ.ต.อ.วัชรกร จรัสภากร ผกก.ส.4 เป็น รองผบก.ส.4 พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ นุตะพันธ์ รองผกก.อก.ส.2 เป็นผกก.อก.ส.2 พ.ต.ท.วิทัย ตรีสุพล รองผกก.ส.3 เป็น ผกก.ส.3 พ.ต.ท.ประทีป มงคลเพ็ชร รองผกก.ส.2 เป็น ผกก.ส.3 พ.ต.ท.พิทยา การะเกษ รองผกก.ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เป็น ผกก.ส.2

บช.ภ. 8

พ.ต.อ.จีรวัฒน์ พยุงธรรม ผกก.ศรีสาคร จว.นราธิวาส เป็น ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.ธนชาติ บุญโพธิ์ ผกก.สภ.ควนโดน จ.สตูล เป็น รองผบก.จ.สตูล พ.ต.ท.ธวัชชัย จงหวัง รองผกก.สส.จ.พัทลุง เป็นผกก.สส.จ.พัทลุง พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ผกก.สภ.บันนังสตา เป็น ผกก.สภ.เมืองตรัง พ.ต.ท.สมชัย เทศนอก สวญ.สภ.ฉลุง เป็น ผกก.สภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พ.ต.อ.วิชัย อินทวงษ์ ผกก.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง เป็น ผกก.สภ.กันตัง จ.ตรัง พ.ต..ภาสกร ภักดีวานิช รองผกก.สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นสวญ.สภ.สลุง จ.สตูล พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ ผกก.สภ.ชะอวก จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.เมืองภูเก็ต เป็น ผกก.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.จารุวัฒน์ บุศยา สวญ.ด่าน ตม.สุราษฎร์ธานี เป็น สวญ.รฟ.นพวงษ์

บก.ป.

ร.ต.อ.ต่อวงษ์ พิทักษ์โกศล รองสว.1 ป. เป็น สว.ปพ.บก.ป. พ.ต.ท.ผไทย ภูสันเที๊ยะ สว.ปพ.บก.ป. ย้ายออกนอกหน่วย พ.ต.อ.ชันทัต บุญขำ ผกก.ปพ.ป. เป็น รองผบก.ป. พ.ต.อ.สมพร แดงดี ผกก.ฝอ.บก.ป.เป็น รองผบก.ป.

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รองผกก.สส.จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก. จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ รองผกก.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็นผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผกก.อก.1 บช.ภ.3 เป็น ผกก.อก.1 บช.ภ. 1 พ.ต.อ. คณิตศักดิ์ ศรีพัฒน์ ผกก.ปพ.บช.ภ.4 เป็น รองผบก.สส.บช.ภ.4 พ.ต.อ.วิบูลย์ วงศ์ก้อม ผกก.สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น รองผบก.สส.ภ. 4 พ.ต.อ. สุรศักดิ์ นาถวิล ผก.สภ.เมืองมหาสารคาม เป็น รองผบก.สส. บช.ภ.4 พ.ต.อ.สันติ ไทยเสถียร ผกก.สภ.ยางตลาด เป็น รองผบก.สส.ภ. 4 พ.ต.อ.ยุทธดนัย งามบุญ ผกก.สภ.ภูกระดึง จ.เลย เป็น รองผบก.จ.เลย พ.ต.ต.ธนารัตน์ มีทองหลาง สวป.สภ.พล จ.ขอนแก่น เป็น สวป.สภ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ต.ต.พีระฉัตร สาขา สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

ขณะที่พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว.ทั่วประเทศ เดิมกำหนดให้ออกคำสั่งภายในวันนี้ แต่เนื่องจากติดขัดเรื่องคณะกรรมการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ซึ่งมี พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผช.ผบ.ตร. เป็นประธานการพิจารณา ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยได้ บาง บช. อาจพิจารณาไม่ทันภายในวันนี้ จึงต้องเลื่อนประกาศการแต่งตั้งออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวแจ้งว่า มีหนังสือเวียนจากสำนักงาน พล.ต.อ.ปทีป ให้เลื่อนการประกาศการแต่งตั้งออกไปเป็นวันที 25 ม.ค. นี้

 

วันชัยเผยสปท.เร่งหารือข้อเสนอพ.ร.ป. ส.ว.

วันชัยเผยสปท.เร่งหารือข้อเสนอพ.ร.ป. ส.ว.

รบ.หนุนขสมก.จัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวี489คัน

รบ.หนุนขสมก.จัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวี489คัน

วิรัตน์เชื่อหากมีลต.แล้วใช้ม.44ยุบสภาไม่ได้

วิรัตน์เชื่อหากมีลต.แล้วใช้ม.44ยุบสภาไม่ได้

รบ.บอกจำเป็นผันน้ำท่วมเข้าบางจุดเร่งแจงปชช.

รบ.บอกจำเป็นผันน้ำท่วมเข้าบางจุดเร่งแจงปชช.

วีระจี้นายกอย่าเพิกเฉยสอบน้องชาย-หลาน

วีระจี้นายกอย่าเพิกเฉยสอบน้องชาย-หลาน

วัชระมั่นใจอภิสิทธิ์ไม่จับมือเพื่อไทย

วัชระมั่นใจอภิสิทธิ์ไม่จับมือเพื่อไทย

จตุพรมั่นใจลต.มีนายกฯคนนอกหลังส่งสัญญาณใช้ม.44ยุบสภา

จตุพรมั่นใจลต.มีนายกฯคนนอกหลังส่งสัญญาณใช้ม.44ยุบสภา

ปชป.ติงปมใช้ม.44ยุบสภาหากลต.แล้วหานายกไม่ได้

ปชป.ติงปมใช้ม.44ยุบสภาหากลต.แล้วหานายกไม่ได้

พท.ยันจับมือทุกพรรคต้านนายกฯคนนอก

พท.ยันจับมือทุกพรรคต้านนายกฯคนนอก

ดุสิตโพลคน77.92% มองการเมืองทำกระแสกดดันรบ.

ดุสิตโพลคน77.92% มองการเมืองทำกระแสกดดันรบ.

ทส.-วัดไตรมิตรทำยันต์รุ่นรักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

ทส.-วัดไตรมิตรทำยันต์รุ่นรักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

สปท.นัดถก3ต.ค.ถกข้อเสนอพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.

สปท.นัดถก3ต.ค.ถกข้อเสนอพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.

สนช.นัด6-7ต.ค.พิจารณาถอด2อดีตส.ส.พท.

สนช.นัด6-7ต.ค.พิจารณาถอด2อดีตส.ส.พท.

SUPERโพล70.4% มองฮิลลารีเป็นปธน.USAส่งผลดีไทย

SUPERโพล70.4% มองฮิลลารีเป็นปธน.USAส่งผลดีไทย

คสช.ยันใช้ม.44คดีจำนำข้าวไม่เร่งรัดขั้นตอน

คสช.ยันใช้ม.44คดีจำนำข้าวไม่เร่งรัดขั้นตอน

จรัญยันส.ส.มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯคนนอกเท่านั้น

จรัญยันส.ส.มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯคนนอกเท่านั้น

สมศักดิ์บอกทุกฝ่ายควรน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.

สมศักดิ์บอกทุกฝ่ายควรน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.

นายกชวนกินเจเร่งแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ-ขอขรก.เกษียณแข็งแรง

นายกชวนกินเจเร่งแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ-ขอขรก.เกษียณแข็งแรง

พล.อ.สมหมายทำพิธีส่งมอบตำแหน่งผบ.สส.คนใหม่

พล.อ.สมหมายทำพิธีส่งมอบตำแหน่งผบ.สส.คนใหม่

ระพีแนะกรมชลฯแจ้งผู้ว่าฯปมจัดการน้ำทั้งหมด

ระพีแนะกรมชลฯแจ้งผู้ว่าฯปมจัดการน้ำทั้งหมด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์