แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในสถานศึกษาที่ชลบุรี

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในสถานศึกษาที่ชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหายาเสพติด นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) จำนวน 1,529,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำที่คัดเลือกไว้เมื่อปี พ.ศ.2550 (โรงเรียนวิถีพุทธเดิม)ในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการขยายผลการดำเนินการต่อให้โรงเรียนลูกข่าย 7-10 โรงเรียนต่อ 1 เครือข่าย รวมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 77-96 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษามีจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักคุณธรรม เข้าใจ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นหลักยึดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวอีกว่า กิจกรรมเครือข่ายคุณธรรมที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน(ศูนย์ Give & Take) โดยให้นักเรียนเป็นผู้สื่อข่าวสารข้อมูลของคนในเขตบ้านของนักเรียนที่ต้องการรับการช่วยเหลือ พร้อมกับรายงานให้ศูนย์ Give & Take เพื่อเตรียมวางแผนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งอาสาสมัครที่ออกไปให้ความช่วยเหลือจะต้องไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งอาจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในแต่ละครั้งด้วย กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR (Corporate Social Responsibility)และโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ด้วยการบูรณาการความคิดเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับ คุณธรรม โดยทุกโรงเรียนจัดค่ายสำนึกดี CSR และให้นักเรียนดำเนินธุรกิจคุณธรรมเพื่อผลิตและจำหน่าย อย่างน้อย 1 โครงงาน เช่น การคิดผลิตน้ำสมุนไพรขายแทนน้ำอัดลม ธุรกิจที่ทำจะต้องไม่เป็นการเพิ่มขยะ แล้วนำผลกำไรที่ได้ไปสนับสนุนการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมสุดท้าย ค่ายพระ(โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง การประสานงาน 3 ฝ่ายทั้งบ้าน วัด หรือ มัสยิด โรงเรียน ด้วยการวางแผนดูแลนักเรียนด้วยความรักเมตตามากกว่าการตรวจตราจับกุม เน้นฝึกให้นักเรียนมีสติ ระลึก รู้บาปบุญคุณโทษ รู้สิทธิและหน้าที่ มีจิตสำนึกความเป็นไทย หรือเลือกปฏิบัติการ 3D ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Decency, Democracy, Drug free เช่น บริการจิตเจริญปัญญา ทบทวนศีลก่อนกลับบ้านทุกวัน กิจกรรมวันพระในโรงเรียน ละหมาดวันศุกร์ และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด To Be Number One เป็นต้น

ฮือฮา! บ่อน้ำพุร้อนจีนให้หนุ่มสาวใส่ตู้โตวลงแช่น้ำด้วยกัน

ฮือฮา! บ่อน้ำพุร้อนจีนให้หนุ่มสาวใส่ตู้โตวลงแช่น้ำด้วยกัน

พม.กำชับช่วยเหลือหญิงขาขาดเลี้ยงลูกพิการตรัง

พม.กำชับช่วยเหลือหญิงขาขาดเลี้ยงลูกพิการตรัง

จับสาวประเภทสองปลอมไอจีดาราหลอกขายของ

จับสาวประเภทสองปลอมไอจีดาราหลอกขายของ

พบแก๊งพาสปอร์ตเคยนำศพเพื่อนเผาวัดห้วยขวาง

พบแก๊งพาสปอร์ตเคยนำศพเพื่อนเผาวัดห้วยขวาง

กกต.เผยร่างกม.ลูก ส.ว. ให้ คสช. เฟ้น50คนเพิ่มโทษโกง

กกต.เผยร่างกม.ลูก ส.ว. ให้ คสช. เฟ้น50คนเพิ่มโทษโกง

มัลลิกาติงปมโขนควรใจกว้างต่อยอดและสร้างสรรค์

มัลลิกาติงปมโขนควรใจกว้างต่อยอดและสร้างสรรค์

ล่าเพจลวงโลก! เต้าข่าวเก๋งชนเด็ก 2 ขวบหลบหนี ยายตาบอดขอค่าทำศพ

ล่าเพจลวงโลก! เต้าข่าวเก๋งชนเด็ก 2 ขวบหลบหนี ยายตาบอดขอค่าทำศพ

ทูตUKเดินออกที่ประชุมUNค้านซีเรียคิดฟื้นอเลปโป

ทูตUKเดินออกที่ประชุมUNค้านซีเรียคิดฟื้นอเลปโป

นิติเวชยันศพแช่แข็งเป็นชายสูงอายุยุโรป-รอผ่าพิสูจน์

นิติเวชยันศพแช่แข็งเป็นชายสูงอายุยุโรป-รอผ่าพิสูจน์

ไฟไหม้รถยนต์ปชช.ย่านนราธิวาสฯเจ็บ1

ไฟไหม้รถยนต์ปชช.ย่านนราธิวาสฯเจ็บ1

ปธ.ปปช.ยันเป็นธรรมยิ่งลักษณ์-รอดูปมปรีชาปัดยื้อเวลา

ปธ.ปปช.ยันเป็นธรรมยิ่งลักษณ์-รอดูปมปรีชาปัดยื้อเวลา

ตลาดน้ำมันสดใสก่อนเริ่มประชุมผู้ผลิตรายใหญ่

ตลาดน้ำมันสดใสก่อนเริ่มประชุมผู้ผลิตรายใหญ่

มีชัยปัดมีธงเซตซีโร่องค์กรอิสระย้ำฟังทุกฝ่าย

มีชัยปัดมีธงเซตซีโร่องค์กรอิสระย้ำฟังทุกฝ่าย

ปลัดยธ.เป็นปธ.สัมมนาหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด

ปลัดยธ.เป็นปธ.สัมมนาหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด

กระบะเสี่ยไร่แตงโมถูกชนตกคลอง ดับยกครัว 3 ศพ

กระบะเสี่ยไร่แตงโมถูกชนตกคลอง ดับยกครัว 3 ศพ

ออสเตรเลียจัดงานย้อนยุค เห็นชีวิตคนในอดีต

ออสเตรเลียจัดงานย้อนยุค เห็นชีวิตคนในอดีต

ตร.คุมหนุ่มไฮโซขับจากัวร์ส่งยาฝากขังแจ้ง4ข้อหา

ตร.คุมหนุ่มไฮโซขับจากัวร์ส่งยาฝากขังแจ้ง4ข้อหา

ลงพื้นที่! วัดดังย่านห้วยขวาง หาเบาะแสแก๊งปลอมพาสปอร์ต

ลงพื้นที่! วัดดังย่านห้วยขวาง หาเบาะแสแก๊งปลอมพาสปอร์ต

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

สธ.เปิดงานคนไทยไม่ทิ้งกันคนพิการได้ขาเทียม100%

จีนเปิดใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

จีนเปิดใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์