ไทยเตรียมเคลื่อน เมดิคัลฮับอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่

ไทยเตรียมเคลื่อน เมดิคัลฮับอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังได้รับมอบภารกิจในการปฎิบัติหน้าที่สวมหมวกใบใหม่ จากผู้ดูแลและวางยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาไปเป็นผู้ดูแลและวางยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แผนภารกิจยกแรกที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ได้มอบให้กับข้าราชการกระทรวง คือนโยบายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยจะมีโครงการต่างๆ ตามมาในภายหลัง 2. การรักษาพยาบาลที่ต้องเน้นคุณภาพทั้งการรักษาและบริการ 3. การควบคุมโรคที่เน้นประสิทธิภาพ 4. การคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านที่อยู่ภายใต้ภาระงานกระทรวงสาธารณสุข 5. สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยต้องมีบทบาทชัดเจนและก้าวหน้ามากขึ้น 6. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสอดรับงานสาธารณสุขให้เดินหน้า โดยเฉพาะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) 7. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต้องเข้ามามีบทบาททำงานเชิงรุกมากขึ้น 8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข เพื่อให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 9. นโยบายศูนย์กลางด้านสุขภาพแห่งเอเชีย (เมดิคัล ฮับ)จะต้องเดินหน้าให้เป็นรูปธรรม และ 10. การออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อเข้ามาสนับสนุนงานสาธารณสุข เช่น ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข และร่าง พ.ร.บ.กองทุนชดเชยผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ สำนักข่าวแห่งชาติขอหยิบยก 1 ใน 10 นโยบายพิเศษ ที่นายจุรินทร์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ นั่นก็คือ การประกาศเดินหน้านโยบายศูนย์กลางด้านสุขภาพแห่งเอเชีย (เมดิคัล ฮับ) ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่เจ้ากระทรวงหมอคนใหม่นี้ มองการณ์ไกลถึงความสำคัญในด้านสุขภาพ เพราะ อีก 20 ปีข้างหน้าสังคมโลกจะมีแต่ ผู้สูงอายุ (aging society) สัญญาณบอกเหตุให้รู้ว่าธุรกิจ โรงพยาบาล-ป้องกันรักษาดูแลสุขภาพ ต้องเตรียมรับสถานการณ์ตั้งแต่ตอนนี้ ต้องเริ่มวางยุทธศาสตร์คู่ขนานในลักษณะ รัฐสร้างคน-เอกชนสร้างตลาด ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน ส่งผลไปถึงความมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐกิจที่จะก้าวไปสู่สังคมคนในชาติกินดีอยู่ดี (The wellness society ) จากสถิติย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มความต้องการอนาคตกอปรกับสถิติรายได้และกำไรของโรงพยาบาลที่ได้จากค่ารักษาพยาบาลเมืองไทยมูลค่าตลาดรวมปี 2550 ตั้งเป้าได้ 41,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวหรือคนไข้ต่างประเทศล้วนๆ 1.54 ล้านคน ดังนั้นเหตุผลนี้ คงเป็นแรงผลักดันประเทศขึ้นเป็น medical hub ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เคยวางไว้ภายในปี 2555 ไทยควรก้าวสู่จุดหมายได้ไม่ยาก และจากข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระบุชัดเจนว่า โรงพยาบาลเมืองไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มนับได้ช่วงปี 2544 เข้ามาใช้บริการ 8 ประเทศ จนถึงปัจจุบันนี้มีไม่ต่ำกว่า 13 ประเทศ 3 อันดับแรกเป็นญี่ปุ่น 2-3 แสนคน/ปี สหรัฐอเมริกา 1-1.5 แสนคน/ปี และเอเชียใต้ 1-1.2 แสนคน/ปี ผลที่ตามมา ณ ตอนนี้โรงพยาบาลแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย 13 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นเนล โรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลสมิติเวช มีรายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ 100-7,000 ล้านบาท/ปี/โรงพยาบาล ทำกำไรสุทธิอย่างต่ำ 10% ของรายได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มชาวต่างชาติที่รักษาในโรงพยาบาลเมดิคัล ฮับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย 2. ชาวต่างชาติที่อยู่รอบประเทศไทย และ 3. ชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไกลๆ และเดินทางมาเพื่อทำการรักษาโดยเฉพาะ ไม่รวมกลุ่มที่เข้ามาตรวจสุขภาพ ดังนั้นรายได้การรักษาจึงไม่ได้มาจากการตรวจเช็คสุขภาพที่มีการกล่าวถึง แต่อยู่ที่การบริการรักษาผู้ป่วยหนัก รักษายาก ซึ่งเรื่องนี้ ได้รับการยืนยันจาก ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บอกว่า ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยังเป็นผลบวกต่อไทย แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศทำธุรกิจทุกอย่าง แต่ธุรกิจโรงพยาบาลของไทย ต้องยอมรับอยู่ในระดับแรกๆ ของโลก ศักยภาพเทียบเท่าสากล ได้มาตรฐาน และที่ผ่านมาสามารถสร้างประโยชน์โดยนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งเงินที่เข้ามาเป็นหมื่นล้านไม่ได้ตกอยู่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างที่เข้าใจ แต่โรงพยาบาลได้รับรายได้จากการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยกลุ่มนี้เพียงแค่ 10% ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการรักษาและเข้าพัก แต่รายได้อีก 90% จะอยู่นอกโรงพยาบาล ที่เป็นการท่องเที่ยว ร้านค้า ชอปปิ้ง ค่าเดินทาง ของกลุ่มญาติที่ติดตามผู้ป่วยมาด้วย เรียกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับเอบวก ในทางธุรกิจและการท่องเที่ยว ถือเป็นความสำเร็จเร็วเกินคาด แต่การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระยะยาวตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้ง 2 ด้าน คือ ปริมาณคนสูงอายุในไทยหรือแต่ละประเทศตามแนวโน้มจะมีมากขึ้นเกิน 60% ของประชากรกับความต้องการบุคลากรที่จะเข้าสู่อาชีพในธุรกิจให้บริการโรงพยาบาล หรือศูนย์สุขภาพต้องเพิ่มตามจำนวนลูกค้าในอีก 20 ปีที่จะเดินไปถึงจุดนั้น นอกจากโรงพยาบาลแล้วขณะนี้มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องทยอยลงทุนกันอย่างคึกคัก เช่น หมู่บ้านพัก ตากอากาศของคนเกษียณชาวต่างชาติ โครงการบ้านพักระยะยาวลองสเตย์เริ่มแล้วเช่นกัน ธุรกิจรับบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไล่ตามมาติดๆ จุดแรกมักเลือกทำเลเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้น จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดสมดุลทั้ง 2 ด้าน จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สถาบันอุดมศึกษา อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาประกาศรับภารกิจ ผลิตคน ป้อนเข้าสู่ตลาดสุขภาพ สนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมสุขภาพและความยั่งยืน ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจุฬาฯเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน หลักสูตรแกนนำคือ วิศวกรรมชีวเวช ที่สามารถแตกออกเป็นหลักสูตรรอง 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวเวช วิศวกรรมเทคโนโลยี แยกเป็นหลักสูตรย่อยเฉพาะทางอีก 13 สาขา นับเป็นการขับเคลื่อน เมดิคอลทัวริสต์ฮับ เมืองไทยในทุกมิติ ทั้งการสร้างคน สร้างตลาด สนองความต้องการลูกค้าและสังคม เห็นทิศทางและความเป็นไปได้เช่นนี้แล้ว ถึงเวลาหรือยังที่ไทยควรจะเป็นเจ้าภาพริเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมสุขภาพและความยั่งยืนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

ชำแหละ..!! กลยุทธ์คนมายาสร้างกระแสข่าว (ดัง) ข้ามคืน

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

สลด ชายเล่นร่มร่อนพลาดติดสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกช็อตดับคาที่

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

ชาวบ้านนาคำปราจีนฯต้านสร้างโรงงานขยะ

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

หนุ่มจีนหอบถุงยางอนามัย 999 กล่อง ไปสารภาพรัก

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

ตร.บุกชาร์จคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลซอยกิ่งแก้ว

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ2,000ลบ.ม.ไม่กระทบลพบุรี

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

รองผู้การฯชลบุรีฉุนเหตุเด็กเจ็ทสกีข่มขืนสาวยุ่น

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปลัดอ.วังเหนือลำปางบุกยึดไม้สักเถื่อน-ปืน

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

ปิดตัวอีกเล่ม นิตยสารพลอยแกมเพชร 25 ปีในความทรงจำ

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

โจ๋ชัยภูมิจมน้ำดับ-นครสวรรค์ช่วยน้ำท่วมท่าตะโก

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

พังงาปลูกป่าชายเลน-ชุมพรสั่งปิดโรงงานไฟฟ้า

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

อิสราเอลเผยผู้นำโลกร่วมพิธีศพเปเรส30กย.นี้

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

สตูลเตือนแมงกะพรุน-ประจวบฯหารือจีนท่องเที่ยว

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ไมค์ ภัทรเดชปัดซุ่มคบรุ่นพี่เมินคนโยงปุ๊กลุก

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ลดโทษคนฆ่าหมกศพน้องเพลง จากประหารเหลือคุกตลอดชีวิต

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

ฐิสาเผยเลิกคุยกันTSแล้วไม่เกี่ยวฝ่ายช.ไม่เปิดตัว

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

แม่ทัพภาค4คนใหม่ร่วมพิธีรับส่งตำแหน่งยิ่งใหญ่

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

สื่อผู้ดีแฉยังมีอีก8กุนซือรับใต้โต๊ะจากเอเย่นต์

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

หยก ตัดขาด แอมป์ ไม่ขอร่วมงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์