ยูโด''ศรีสะเกษ''แจ่ม กทม.นำโด่งกีฬานร.

ยูโด''ศรีสะเกษ''แจ่ม กทม.นำโด่งกีฬานร.

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เมืองช้างเกมส์ที่ จ.สุรินทร์ เมื่อ 24 ม.ค.ซึ่งไฮไลต์ในวันนี้อยู่ที่ ยกน้ำหนัก ซึ่งชิงกัน 9 ทอง เริ่มจาก รุ่น 69 กก.ชาย อนันต์ ปัญญาเอก จอมพลังหนุ่มจากเขต 8 นครศรีธรรมราช กวาดคนเดียว 3 ทอง โดยท่าสแนตช์ ยกได้ 120 กก.,ท่าคลืนแอนด์เจิร์ก ยกได้ 137 กก., น้ำหนักรวม 257 กก. เช่นเดียวกับ รุ่น 58 กก. หญิง กิตติมา สุธานันต์ จอมพลังสาวจากเขตเดียวกัน เหมาคว้าทั้ง 3 ทอง โดยท่าสแนตช์ ยกได้ 85 กก., ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ยกได้ 103 กก., น้ำหนักรวม 188 กก., รุ่น 77 กก. ชาย สุชาติ สมบูรณ์ จากเขต 7 สุพรรณบุรี คว้า 3 ทอง เช่นกัน ท่าสแนตช์ ยกได้ 130 กก., ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ยกได้ 165 กก., น้ำหนักรวม 295 กก.

ส่วนผลกีฬาอื่น ๆ ยิมนาสติกศิลป์ ชิง 10 ทอง ฟลอร์เอกเซอร์ไซส์ ชาย ทอง จามร พรหมณี (เขต 3 ชัยภูมิ) 13.58 คะแนน, ม้าหู ชาย ทอง วรรธนะ ศิริทัศนากุล (เขต 7 สุพรรณบุรี) 12.80 คะแนน, ห่วง ชาย สกลวัฒน์ อยู่เจริญ (เขต 7 สุพรรณบุรี) 12.675 คะแนน, โต๊ะกระโดด ชาย ทอง นพดล จอมทอง (เขต 7 สุพรรณบุรี) 13.725 คะแนน, บาร์คู่ ชาย ทอง จามร พรหมณี (เขต 3 ชัยภูมิ) 13.175 คะแนน, บาร์เดี่ยว ชาย ทอง นพดล ยิ้มเสมียน (เขต 7 สุพรรณบุรี) 13.05 คะแนน, โต๊ะกระโดด หญิง ทอง มณัญฌญา เซ็นกลาง (เขต 10 กทม.) 12.70 คะแนน, บาร์ต่างระดับ หญิง ทอง รมย์ธีรา เอมโอด (เขต 6 สุโขทัย) 10.70 คะแนน, คานทรงตัว หญิง ทอง ณัฐวดี เมธาศุภกุล (เขต 10 กทม.) 11.80 คะแนน, ฟลอร์เอกเซอร์ไซส์ หญิง ทอง จิดาภา หิรัญปาน (เขต 7 สุพรรณบุรี) 12.70 คะแนน

ยิงปืน ชิง 4 ทอง ปืนยาวอัดลมบุคคลชาย ทอง สุภนิต บุญพิภักดิ์ (เขต 7 สุพรรณบุรี) 583 คะแนน, ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง ทอง ดลยพรรณ ถิรานุวัฒนกุล (เขต 2 จันทบุรี) 393 คะแนน, ปืนยาวอัดลมทีมชาย ทอง เขต 7 สุพรรณบุรี (สุภนิต บุญพิภักดิ์, กิตติ อาจวิชัย, โยธิน อุยนันทพิทักษ์) 1,784 คะแนน, ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง ทอง เขต 2 จันทบุรี (กมลวรรณ ปริญโญกุล, ดลยพรรณ ถิรานุวัฒนกุล, โชติรัตน์ ถิรานุวัฒนกุล) 1,151 คะแนน

เทควันโด ชิง 4 ทอง รุ่นแบนตั้มเวต น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย ทอง ณัฐวุฒิ เตชะจุฑาศรี (เขต 10 กทม.), รุ่นแบนตั้มเวต น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. หญิง ทอง อโนชา พูลทะจิตร์ (เขต 6 นคร สวรรค์), รุ่นเฟเธอร์เวตชาย ทอง กิตติ สีมาก (เขต 6 นครสวรรค์), รุ่นเฟเธอร์เวต น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง ทอง ประภาพร เกตุเที่ยง (เขต 2 สมุทรปราการ)

ยูโด ชิง 6 ทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชาย ทอง สหชัย ชัชวาล (เขต 2 ชลบุรี), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย ทอง ศุภณัฐ ประเสริฐศรี (เขต 2 จันทบุรี), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย ทอง ณรงค์กร บุญสด (เขต 3 ศรีสะเกษ), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. หญิง ทอง จุฑาทิพย์ บำเพ็ญบุญ (เขต 10 กทม.), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง ทอง วราภรณ์ มีฤทธิ์ (เขต 3 ศรีสะเกษ), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง ทอง ดวงดารา คำเลิศ (เขต 3 ศรีสะเกษ)

เปตอง ชิง 2 ทอง ประเภทคู่ชาย ทอง เขต 6 นครสวรรค์ (สมพจน์ ประกิจ, พงศกร ขำประถม), ประเภทคู่หญิง ทอง เขต 7 ราชบุรี (ชนิสา ตรีศิริกุล,นิตยา ฟักพวง)

สนุกเกอร์ ชิง 1 ทอง ประเภทคู่ ทอง เขต 6 สุโขทัย, วู้ดบอล ชิง 2 ทอง บุคคลชาย ทอง จักรินทร์ ขันทอง (เขต 4 ขอนแก่น) 277 คะแนน, บุคคลหญิง ทอง แพรวพรรณ ชัยทอง (เขต 4 ขอนแก่น) 292 คะแนน

ว่ายน้ำ ชิง 8 ทอง เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย ทอง ภานุพงษ์ ดวงใจหาญ (เขต 5 เชียงใหม่) 04.46.08 นาที, เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง ทอง พรสุดา ไวนิยมพงศ์ (เขต 1 นนทบุรี) 05.08.94 นาที ทำลายสถิติเดิม 05.14.42 ของ วีรดา อุดมพงศ์ไพศาล (เขต 10 กทม.), ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ทอง สถาปัตย์ อาจสารี (เขต 5 เชียงใหม่) 01.58.77 นาที ทำลายสถิติเดิม 02.00.04 นาที ของสรสิทธิ์ หาญวิวัฒนกูล (เขต 10 กทม.), ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ทอง ภาสินี ธีระภาพ (เขต 10 กทม.) 02.09.56 นาที ทำลายสถิติเดิม 02.10.43 นาที ของปาริฉัตร วงศ์พิลา (เขต 1 อ่างทอง), กรรเชียง 200 เมตร ชาย ทอง อภิวุฒิ วงศ์ราช (เขต 10 กทม.) 02.15.96 นาที, กรรเชียง 200 เมตร หญิง ทอง ปาริฉัตร ศรีนรคุตร (เขต 5 เชียงใหม่) 02.27.92 นาที, ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย ทอง เขต 10 กทม. 03.37.11 นาที ทำลายสถิติเดิม 03.40.27 ของเขต 10 กทม., ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง ทอง เขต 10 กทม. 04.05.73 นาที ทำลายสถิติเดิม 04.05.82 ของ เขต 10 กทม.

วูซู ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยนทั่วไป ชาย ทอง นายเดชาดนัย ชุมใจ (เขต 10 กทม.) 7.20 คะแนน, ยุทธลีลาทวนทั่วไป (เชียงซู่) หญิง ทอง ธัญนิภา ปวุตินันท์ (เขต 7 กาญจนบุรี) 7.00 คะแนน, ยุทธลีลาพลองใต้ทั่วไป (หนานกุ้น) ชาย ทอง พันรบ เสาวรส (เขต 7 สุพรรณบุรี) 7.25 คะแนน, ยุทธลีลากระบี่ทั่วไป (เจี้ยนซู่) หญิง ทอง สิริวิมล ปิ่นจันทร์ (เขต 7 สุพรรณบุรี) 7.20 คะแนน, ยุทธลีลาท่ามือเปล่าทั่วไป ชาย ทอง รวิสุต ณะใจ (เขต 5 ลำพูน) 7.00 คะแนน

สรุปเหรียญรางวัล (ทอง-เงิน-ทองแดง) ที่ 1 เขต 10 (36-22-22), ที่ 2 เขต 7 (19-13-29), ที่ 3 เขต 3 (18-19-29), ที่ 4 เขต 8 (12-5-8), ที่ 5 เขต 2 (11-24-19), ที่ 6 เขต 6 (10-10-9), ที่ 7 เขต 5 (9-11-23), ที่ 8 เขต 4 (6-9-6), ที่ 9 เขต 1 (6-8-11), ที่ 10 เขต 9 (0-5-2).
ส่อง! ซุป'ตาร์ มาแบบหรู ร่วมเปิดตัวคอลเคลชั่นใหม่ ทูอี้

ส่อง! ซุป'ตาร์ มาแบบหรู ร่วมเปิดตัวคอลเคลชั่นใหม่ ทูอี้

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

ค่าชดเชยความเสียหายจำนำข้าว บทเรียนของ ข้าราชการ และมาตรฐานในอนาคต !

เจเจรับลงรูปคู่ต้าเหนิงถี่ขอโทษถ้าทำให้เลี่ยน

เจเจรับลงรูปคู่ต้าเหนิงถี่ขอโทษถ้าทำให้เลี่ยน

ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าสมุทรสาครยังไร้เจ็บ-ตาย

ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าสมุทรสาครยังไร้เจ็บ-ตาย

กู้ภัยขนลุก! เหตุรถตกคลองดับ 1 ราย ถ่ายติดเงาปริศนา

กู้ภัยขนลุก! เหตุรถตกคลองดับ 1 ราย ถ่ายติดเงาปริศนา

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพนครสวรรค์

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพนครสวรรค์

ตลาดค้าส่งผักตรังคึกคักรับประเพณีถือศีลกินเจ

ตลาดค้าส่งผักตรังคึกคักรับประเพณีถือศีลกินเจ

น้ำฝนรับเขินลงรูปคู่อาร์มถี่ปัดเรียกแฟน-เจอครอบครัว2ฝ่าย

น้ำฝนรับเขินลงรูปคู่อาร์มถี่ปัดเรียกแฟน-เจอครอบครัว2ฝ่าย

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

ผบ.ทอ.ชี้สื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน

ลุ้น!! เอมมี่ มรกต มีทายาทหลังโชว์หวานถี่...รอละครปิดกล้อง

ลุ้น!! เอมมี่ มรกต มีทายาทหลังโชว์หวานถี่...รอละครปิดกล้อง

หญิงจีนถูกปรับขี่รถบนทางเท้า ด่ากราดตำรวจ-หวิดเผารถ

หญิงจีนถูกปรับขี่รถบนทางเท้า ด่ากราดตำรวจ-หวิดเผารถ

ลอบวางระเบิดถล่มอส.จะแนะนราธิวาสไร้เจ็บ

ลอบวางระเบิดถล่มอส.จะแนะนราธิวาสไร้เจ็บ

คกก.คดีธวัชชัยยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ผลสแกนไม่ชัด

คกก.คดีธวัชชัยยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ผลสแกนไม่ชัด

ศูนย์ดำรงธรรมชลบุรีตรวจร้านเสริมสวยราคาโหด

ศูนย์ดำรงธรรมชลบุรีตรวจร้านเสริมสวยราคาโหด

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

พานทองแท้FBเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจับหนูตัวเดียว

ชาวนาอ่างทองระดมสูบน้ำจากนาข้าวหลายพันไร่

ชาวนาอ่างทองระดมสูบน้ำจากนาข้าวหลายพันไร่

เขตรับลดสถานะเกี่ยวก้อยแค่เพื่อนรับทะเลาะบ่อย

เขตรับลดสถานะเกี่ยวก้อยแค่เพื่อนรับทะเลาะบ่อย

หลวงพี่แป๊ะขอเลื่อนให้ปากคำคดีรถเบนซ์สมเด็จช่วง5ต.ค.นี้

หลวงพี่แป๊ะขอเลื่อนให้ปากคำคดีรถเบนซ์สมเด็จช่วง5ต.ค.นี้

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

ฝนตกหนักเขตสะพานสูงซ.ลาซาล-แบริ่งมีน้ำท่วมขัง

อ้วน จักรพันธ์ เปิดอาณาจักร 30 ล้าน โชว์คลังรถซุปเปอร์คาร์สุดหวง

อ้วน จักรพันธ์ เปิดอาณาจักร 30 ล้าน โชว์คลังรถซุปเปอร์คาร์สุดหวง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์