ย้อนรอย พรบ.ควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์..จุดที่ไม่ยอมจบของปัญหาสังคม

ย้อนรอย พรบ.ควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์..จุดที่ไม่ยอมจบของปัญหาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ในปี 2543 นักดื่มไทยดื่มเหล้ากลั่นเป็นอันดับ 5 ของโลก มีอัตราการบริโภคต่อคนต่อปี อยู่ที่ 7.13 ลิตร นอกจากนั้นสุรายังสร้างปัญหาสุขภาพและครอบครัว รวมทั้งอุบัติเหตุทางจราจร จนเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง ด้วยเหตุนี้หน่วยงานองค์กรภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอ เครือข่ายที่ต่อต้านเหล้าเบียร์ จึงออกมาเรียกร้องในเรื่องของการออกกฎหมายควบคุมน้ำเมาให้ชัดเจน แม้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จะคลอดออกมาได้ใช้จริง และเป็นความหวังสำหรับกลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้เคลื่อนไหวต่างๆ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังถือเป็นประวัติศาสตร์ของความไม่ลงรอย เพราะประเด็นด้านผลประโยชน์ ที่ทำให้การออกกฎหมายที่ผ่านมา ยังไม่มีกฎหมายลูกรองรับอย่างชัดเจน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่กำหนดสถานที่ในการจำหน่ายและการบริโภค ทำให้คณะทำงานมีการหารือในการออกกฎหมายลูกเพื่อควบคุมน้ำเมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่หากย้อนไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กลับยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องร่างกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.ดังกล่าวจำนวน 4 ฉบับ ได้ และที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาเรื่องร่างกฎหมายลูกกำหนดพิจารณาร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 สำหรับร่างกฎหมายลูกที่ว่าประกอบด้วย ร่างสำคัญ 4 ฉบับหลักคือ 1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ซึ่งจะมีมาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่น หรือเครื่องดื่มแฝงที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมต่างๆ 2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 จะเป็นการจัดโซนนิ่งร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เป็นต้น 3. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการกำหนดสถานที่ หรือบริเวณที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างบนยานพาหนะ เป็นต้น และ 4.ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยฉลากข้อความคำเตือนพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้า ด้วยการติดภาพฉลากคำเตือนที่บรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่ออกมาแล้วกว่า 2 ปี กลับไม่มีกฎหมายลูก คำถามคือเพราะเหตุใดทำให้กฎหมายเหล่านี้ยังคั่งค้างและเกิดเป็นปัญหาในเรื่องการจัดระเบียบน้ำเมาในปัจจุบัน หากพิจารณาอย่างถ้วนถี่ อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับ ล้วนแล้วแต่ไปกระทบกับผลประโยชน์มหาศาลของบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนอกจากปัญหานี้จะคั่งค้างสะสมมานานนับปีแล้ว ในปี 2553 นี้ รัฐบาลเองอาจต้องต่อสู้กับปัญหาน้ำเมาเพิ่มขึ้นอีก กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ที่กฎเกณฑ์เรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้ามีบังคับใช้ กลไกทางด้านภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรับลดลงจาก 5% เหลือ 0% ทำให้มีสุราและเบียร์ราคาถูกจากประเทศอาเซียนเข้ามาตีตลาดผู้ประกอบการไทย รวมทั้งผู้ประกอบการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆ แต่อีกด้านผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายอื่นๆ กลับไม่สามารถทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้ เพราะติดข้อกำหนด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 หลักการจ่ายภาษีแพง สำหรับผู้ผลิตสุราดีกรีสูง และการจ่ายภาษีถูกสำหรับสุราดีกรีต่ำของภาษีตามดีกรี จึงเป็นมาตรการในปัจจุบันที่รัฐออกกฎมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ!!!! ทั้งหมดนี้เป็นปัญหา ไม่ว่าปัญหาภายนอกที่ไทยต้องเผชิญกับสินค้าทะลักเข้าประเทศ โดยที่ไทยเองไม่สามารถเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่ภายในประเทศเองแน่นอนว่าต้องเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้น ทำให้มองได้ว่าในอนาคตไทยอาจต้องเผชิญกับการตีตลาดด้วยรูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ ที่อาจจะขัดต่อกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการก็ยังยินยอมเสียค่าปรับเพื่อผลประโยชน์ด้านการขาย และที่สำคัญปัญหาทางสังคมที่เกิดจากสุราจะยังคงไม่หมดไปอย่างแน่นอน...... ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเด็นทั้งสอง จึงเป็นมาตรการที่ไทยต้องเร่งทำการควบคุมน้ำเมาทั้งในและต่างประเทศอย่างชัดเจนอย่างโดยเร็ว ก่อนที่การป้องกันจะสายเกินแก้!!!!

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

สุดซึ้ง! เซอร์ไพรส์วันเกิด โบว์ แวนดา ด้านน้องมะลิ จูบรูป พ่อปอ ฟอดใหญ่

สุดซึ้ง! เซอร์ไพรส์วันเกิด โบว์ แวนดา ด้านน้องมะลิ จูบรูป พ่อปอ ฟอดใหญ่

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

อ.อ่าวลึกยังอ่วม! น้ำท่วมขังนานนับเดือน ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคเท้าเปื่อย

อ.อ่าวลึกยังอ่วม! น้ำท่วมขังนานนับเดือน ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคเท้าเปื่อย

ทึ่ง! ภารโรงหนุ่มรับอีกหน้าที่ สอนหนังสือแทนครูที่โคราช

ทึ่ง! ภารโรงหนุ่มรับอีกหน้าที่ สอนหนังสือแทนครูที่โคราช

ไฟไหม้โรงงานพลาสติกมหาชัย-จนท.เร่งคุมเพลิง

ไฟไหม้โรงงานพลาสติกมหาชัย-จนท.เร่งคุมเพลิง

นำคนร้ายจี้แบงก์ศรีราชาทำแผนคำรับสารภาพ

นำคนร้ายจี้แบงก์ศรีราชาทำแผนคำรับสารภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

อั้ม พัชราภา เบรกสื่อ!! งดถามเรื่องผู้ชาย....ตอนนี้โสดมาก

อั้ม พัชราภา เบรกสื่อ!! งดถามเรื่องผู้ชาย....ตอนนี้โสดมาก

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

ศาลทหารออกหมายจับเพิ่มอีก2คดีบึ้ม7จว.ใต้

ศาลทหารออกหมายจับเพิ่มอีก2คดีบึ้ม7จว.ใต้

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจนไร้สติ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจนไร้สติ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

ชายโรคจิตบุกหอพัก เดินสไลด์หนอนเคาะห้องนศ.ทุกห้อง

ชายโรคจิตบุกหอพัก เดินสไลด์หนอนเคาะห้องนศ.ทุกห้อง

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจรไร้สติ-จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจรไร้สติ-จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

คุมคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลทำแผนฝากขังพรุ่งนี้

คุมคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลทำแผนฝากขังพรุ่งนี้

ผกก.สภ.หนองขาม สั่งปูพรมล่าฌจรจี้แบงก์1ล.

ผกก.สภ.หนองขาม สั่งปูพรมล่าฌจรจี้แบงก์1ล.

รวบแล้วโจรชิงเงินธ.กรุงเทพศรีราชา9แสน

รวบแล้วโจรชิงเงินธ.กรุงเทพศรีราชา9แสน

ผบ.ตร.มีคำสั่ง321นายพลไปรรท.ตำแหน่งใหม่3ต.ค.

ผบ.ตร.มีคำสั่ง321นายพลไปรรท.ตำแหน่งใหม่3ต.ค.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์