บอร์ด BOI อ เห็นชอบแนวคิดนโยบายลงทุนยั่งยืน

บอร์ด BOI อ เห็นชอบแนวคิดนโยบายลงทุนยั่งยืน

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวคิด “นโยบายลงทุนที่ยั่งยืน” และมอบหมายให้บีโอไอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำรายละเอียดของมาตรการ  ส่งเสริมการลงทุนที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม “ ที่ประชุมได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก  ภาวะเศรษฐกิจของไทย  และศักยภาพของประเทศไทย  โดยเห็นว่าเราควรใช้โอกาสจากวิกฤติครั้งนี้ ในการปรับทิศทางประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เน้นการสร้างความเจริญเติบโตแบบสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น  และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจ”  นางอรรชกา กล่าว ทั้งนี้ บีโอไอจะเร่งดำเนินการหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดของนโยบายลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งในเบื้องต้นประกอบไปด้วย การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรการเดิมที่มีอยู่ แต่ยังมีความสำคัญต่อการสร้างการลงทุนที่ยั่งยืน เช่น   นโยบายปีแห่งการลงทุน 2551-2552  โดยอาจจะพิจารณาให้เฉพาะประเภทกิจการที่มีความสำคัญต่อการสร้างการลงทุนที่ยั่งยืน รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บีโอไอจะศึกษาและจัดทำรายละเอียดของมาตรการใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างการลงทุนที่ยั่งยืน อาทิ มาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ มาตรการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Town หรือ Eco Industrial Estate) และสุดท้ายคือ มาตรการสร้างฐานอุตสาหกรรมและบริการจากความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไทย นางอรรชกา กล่าวถึงการพิจารณาเรื่องมาตรการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น White Country หรือประเทศที่มีกระบวนการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกว่า ที่ประชุมเห็นว่า หากมีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น White Country (ประเทศที่มีกระบวนการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก) จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุน  ในชั้นนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธานและให้นำผลการพิจารณากลับมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง                

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

ความตายของสื่อสิ่งพิมพ์ ความท้าทายของสังคมอนาคต .?

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

แพนเค้ก สุดเห่อขึ้นแท่นคุณป้า...ขอเลี้ยงหลานก่อนมีเอง

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ไอซ์ แอบเขิน โหน่ง ชะชะช่า เชียร์ลูกชายให้ขอได้แล้วอยากอุ้มหลาน

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ พญานาคปู่ศรีสุทโธเข้าร่างหมอลำ

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

น่ารัก น้องใบตอง น้องใบเตย ลูกแฝดสาวของพ่อไทด์ เอกพันธ์

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

อ่างทองชีวิตน้ำท่วมชาวโผงเผง-สตูลค้านโรงโม่หิน

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

ศรีสะเกษน้ำท่วมกระทบร้านริมแพ-อุทัยฯหวั่นจระเข้

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

แม่ไม่ปลื้ม! ลูก 2 ขวบ ถูกจับนั่งแยก ครูอ้างเด็กขอเอง

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

องอาจ-ปชปชี้ทุกฝ่ายควรเคารพคำวินิจฉัยศาลฯ

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

กินยาแก้ปวดไม่ปรึกษาแพทย์ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

ผบ.เรือสัตหีบเกษียณ-รพ.หนองคายคู่คุณธรรม

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

หนุ่มเคนยาพลิกบทบาทจากนักล่ามาเป็นนักอนุรักษ์สิงโต

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

เตรียมเปิดสะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ผช.รมว.พม.ร่วมประชุมรมต.อาเซียนที่อินโดฯ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

ปลัดมท.เชิญผวจ.-นอภ.ร่วมประชุมรับฟังข้อราชการ

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

สนช.เห็นชอบประกาศร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาลเป็นกม.

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

กล้าเข้ากันไหม จีนเปิดให้บริการห้องน้ำกระจกมองเห็นรอบด้าน

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

โรงเจขอนแก่นเตรียมำร้อมรับเทศกาลกินเจปีนี้

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

เดี่ยว สุริยนต์ ถอดแล้ว!! ซิกแพคแน่นตัวท็อปของวงการ

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ทหาร-ตร.อุดรธานีรวบเครือข่ายยาบ้าอุดรค่า18ล.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์