คนไร้บ้านอ้างสิทธิค้านปิดสนามหลวง

คนไร้บ้านอ้างสิทธิค้านปิดสนามหลวง

กทม.ใช้กรงนกขนาดใหญ่จับนกพิราบกว่าหมื่นตัวเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายออกนอกสนามหลวงไปอนุบาลต่อราชบุรี รองฯธีระชน ย้ำ 1 ก.พ.นี้ สนามหลวงปิดปรับปรุงแน่นอน ทุกอย่างเตรียมการเป็นอย่างดี ขณะที่เครือข่ายคนไร้บ้าน ค้าน กทม.จัดระเบียบสนามหลวง 300 วัน ระบุแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แถมเข้าข่ายละเมิดสิทธิคนไร้บ้าน-คนเร่ร่อน แนะภาครัฐวางรากฐานสังคมให้มั่นคงก่อน ติงบ้านไมตรีมีข้อจำกัดเวลาเปิด-ปิด

หลังจากที่ เดลินิวส์ ได้นำเสนอข่าว ปัญหาของสนามหลวงที่กำลังทรุดโทรม เนื่องจากขาดการดูแลและจัดระเบียบที่ดี จนทำให้เกิดปัญหานานาชนิดขึ้นทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของสนามหลวง จนกระทั่ง (กทม.) ได้กำหนดงบประมาณ 180 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการปิดปรับปรุง สนามหลวงนานกว่า 300 วัน โดยจะเริ่มปิดสนามหลวงในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเป็นกังวลว่าช่วงที่ปิดสนามหลวง การบริหารจัดการกลุ่มคนเร่ร่อน คนค้าขาย และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบสนามหลวงจะมีการดำเนินการอย่างไร ล่าสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย นายสมพร หารพรม ผู้ประสานงานเครือข่ายการแก้ปัญหากลุ่มคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กล่าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียม ดำเนินการปิดปรับปรุงท้องสนามหลวงว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของภาครัฐ เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะสนามหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะมีคน ไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้มากมายทำให้เกิดความทรุดโทรม อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสนามหลวงก็ไม่ได้เกิดจากคนไร้บ้าน อย่างเดียว ซึ่งการผลักดันุ่มคนดังกล่าว เชื่อว่าไม่สามารถจัดระเบียบสนามหลวงได้ ทั้งนี้ภาครัฐควรมีแนวทางในการปรับปรุงสนามหลวงให้ชัดเจนมากกว่านี้ โดยต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากส่วนใดและมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงจุด ควรจะมีการวางรากฐานโครงสร้างสังคมให้มั่นคงก่อน

การที่ กทม.ออกมาจัดระเบียบสนามหลวงโดยการผลักดันกลุ่มคนไร้บ้านนั้น ถือเป็นการเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง เนื่องจากไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือถามความสมัครใจจากคนไร้บ้าน แต่ยังดีที่ทางกรุงเทพฯมีนโยบายรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ความร่วมมือกันหาแนวทางรองรับคนไร้บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้มีการเสนอพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับคนไร้บ้านไว้ 2 แห่ง คือ พื้นที่ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎเกล้า และพื้นที่ย่านเจริญนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวด้วยว่า ถ้ามีการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีส่วนในการบริหารจัดการและร่วมวางกฎกติกาในการอยู่อาศัยร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการฝึกอาชีพให้กับคนเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานต่อไปในอนาคต ส่วนในกรณีที่กระทรวง พม.ได้จัดบ้านมิตรไมตรี 5 แห่งไว้รองรับคนไร้บ้านนั้นเห็นว่าบ้านมิตรไมตรียังมีข้อจำกัดสำหรับคนไร้บ้าน โดยเฉพาะในเรื่องเวลา เปิด-ปิดเพื่อเข้าพักอาศัยที่ยังเป็นระบบราชการอยู่ เพราะในความเป็นจริง ชีวิตของคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดเวลาเข้า-ออกได้

นายธีระชน มโนมยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการเคลื่อนย้ายนกพิราบตามแผนการดำเนิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและ ปัญหาทางสังคมในพื้นที่สนามหลวง และปริมณฑลว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเดือนแรกของการปิดพื้นที่สนามหลวงเพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์ทางคณะทำงานด้านการเคลื่อนย้ายนกพิราบซึ่งมีกว่า 10,000 ตัว ในพื้นที่ท้องสนามหลวงจะนำกรงขนาดกว้าง 6x12x4 เมตร 3 กรง มาตั้งวางไว้ที่ท้องสนามหลวงตามจุดที่กำหนดไว้ โดยกรงแรกจะเป็นกรงสำหรับใช้จับนก จากนั้นจะเคลื่อนย้ายนกที่จับได้ไปยังกรงเลี้ยงดู ตามด้วยย้ายไปยังกรงกักโรค จากนั้นจะเป็นการเคลื่อนย้ายนกโดยใช้กรงเหล็กขนาด 2x4x2.25 เมตร 2 กรง นำนกพิราบไปไว้ที่กรงอนุบาลในพื้นที่กรมทหารสื่อสาร จังหวัดราชบุรี หลังจากที่ได้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายนกพิราบจากต้นทางไปยังปลายทางจากกรมปศุสัตว์

นายธีระชน กล่าวต่อว่า ระหว่างดำเนินการทางคณะทำงานได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลกรงนกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกัน ผู้ไม่หวังดีทำลาย กีดขวางการดำเนินงาน พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ควบคุมการขายอาหารนก บทลงโทษ และทำความเข้าใจกับคนซื้ออาหาร ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก และระหว่างที่รอผลตรวจโรคก็จะให้ยาถ่ายพยาธิ และให้ยาควบคุมโรคทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารแก่นกพิราบทุกตัว.
เกษม ชี้กระบวนการยธ.ต้องตรงไปตรงมา

เกษม ชี้กระบวนการยธ.ต้องตรงไปตรงมา

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ธนะศักดิ์ประชุมเร่งรัดแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ

ธนะศักดิ์ประชุมเร่งรัดแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ

กรธ.เตรียมพิจารณาคำสั่งศาลก่อลงมือปรับแก้ไข

กรธ.เตรียมพิจารณาคำสั่งศาลก่อลงมือปรับแก้ไข

ปลัดกห.-ผบ.สส.-ผบ.ทบ.อำลาชีวิตราชการ

ปลัดกห.-ผบ.สส.-ผบ.ทบ.อำลาชีวิตราชการ

“วิษณุ” ยัน! ใช้บ้านพักข้าราชการตั้งบริษัทได้ เช่นเดียวกับบ้านเช่า

“วิษณุ” ยัน! ใช้บ้านพักข้าราชการตั้งบริษัทได้ เช่นเดียวกับบ้านเช่า

พท.จี้หน.คสช.ยุติชี้นำศาลแทรกแซงยธ.คดีข้าว

พท.จี้หน.คสช.ยุติชี้นำศาลแทรกแซงยธ.คดีข้าว

ไพบูลย์ ไม่หนักใจหากให้สอบปมปรีชา-ลุยหาคนผิดคดีข้าว

ไพบูลย์ ไม่หนักใจหากให้สอบปมปรีชา-ลุยหาคนผิดคดีข้าว

พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเตรียมไปสหรัฐฯ

พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเตรียมไปสหรัฐฯ

กรธ.ถกคำวินิจฉัยศาลรธน.ยันส.ว.เสนอชื่อนายกไม่ได้

กรธ.ถกคำวินิจฉัยศาลรธน.ยันส.ว.เสนอชื่อนายกไม่ได้

นายกฯเข้าทำเนียบแล้วไร้วาระงานเป็นทางการ

นายกฯเข้าทำเนียบแล้วไร้วาระงานเป็นทางการ

สนช.เตรียมพิจารณาถอดถอนอดีต ส.ส.เพื่อไทย

สนช.เตรียมพิจารณาถอดถอนอดีต ส.ส.เพื่อไทย

สนช.ปรับข้อบังคับรับ 30 สนช. แล้ว

สนช.ปรับข้อบังคับรับ 30 สนช. แล้ว

กรธ.นำเอกสารศาลเป็นต้นแบบแก้ร่างรธน.

กรธ.นำเอกสารศาลเป็นต้นแบบแก้ร่างรธน.

ประวิตรเผยมี1นายพลตร.นั่งครม.ส่วนหน้า

ประวิตรเผยมี1นายพลตร.นั่งครม.ส่วนหน้า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์