ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เตรียมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเยาวชนภาคตะวันออก

ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เตรียมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเยาวชนภาคตะวันออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเยาวชน โดยเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดเผยว่า กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการหลักที่จะช่วยผลักดันให้เกิดสุขภาวะของประชาชน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเยาวชน ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ผ่านกระบวนการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีภาคตะวันออก และการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและเยาวชน รวมทั้งการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ได้เชิญ บุคลากรด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด CUP PCU บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากการศึกษานอกโรงเรียน สภาเด็กและเยาวชน NGO เข้าร่วมประชุม จำนวน 370 คน นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ กล่าวอีกว่า การขยายเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนเด็กไทยฟันดีภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรายงานสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดในเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีฟันผุร้อยละ 64.61 มีค่าเฉลี่ยฟันผุอนุบาล หรือ DMFT เท่ากับ 1.84 ซี่ต่อคน และมีเหงือกอักเสบร้อยละ 31.92 ดังนั้น กรมอนามัย จึงได้มีการประกวดโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ใน 3 หมวดกิจกรรม ได้แก่ การบูรณาการส่งเสริมทันตสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอน การควบคุมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ และการแปรงฟันผสมฟลูออไรด์ ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจและร่วมส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขตจำนวนมาก การจัดประชุมดังกล่าว จึงถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงของการขยายขอบเขตเครือข่ายโรงเรียนไปให้กว้างขวางมากขึ้น และสร้างกระแสให้โรงเรียนพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้นักเรียนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างทั่วถึง เกิดพลังการดำเนินงานที่แผ่ขยายออกไป และมีความเข้มแข็ง โดย ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้จัดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีภาคตะวันออกมาตั้งแต่ปี 2551 ใน จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี 2552 ได้ขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดจันทบุรี และนครนายก ผลการสุ่มประเมินพบว่าโรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นในปีนี้ จึงได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด

ศานิตย์รู้แล้วศพถูกหั่นแช่แข็งเป็นใคร-รอผลฟัน

ศานิตย์รู้แล้วศพถูกหั่นแช่แข็งเป็นใคร-รอผลฟัน

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

ดุสิตโพลคน77.92% มองการเมืองทำกระแสกดดันรบ.

ดุสิตโพลคน77.92% มองการเมืองทำกระแสกดดันรบ.

ตร.เร่งหาหลักฐานมัดปีเตอร์ฆ่าหั่นศพ

ตร.เร่งหาหลักฐานมัดปีเตอร์ฆ่าหั่นศพ

เมย์ฟุ้งเตรียมของขวัญHBDให้เจรักแฮปปี้

เมย์ฟุ้งเตรียมของขวัญHBDให้เจรักแฮปปี้

ทส.-วัดไตรมิตรทำยันต์รุ่นรักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

ทส.-วัดไตรมิตรทำยันต์รุ่นรักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

สปท.นัดถก3ต.ค.ถกข้อเสนอพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.

สปท.นัดถก3ต.ค.ถกข้อเสนอพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.

สนช.นัด6-7ต.ค.พิจารณาถอด2อดีตส.ส.พท.

สนช.นัด6-7ต.ค.พิจารณาถอด2อดีตส.ส.พท.

บอย ปกรณ์ ขำๆ เกรท แซวเข้าฟิตเนสบ่อย ติดสาว แจงตอนนี้โสด-ขอทำงาน

บอย ปกรณ์ ขำๆ เกรท แซวเข้าฟิตเนสบ่อย ติดสาว แจงตอนนี้โสด-ขอทำงาน

กินเจขอนแก่นคึกซื้ออาหารแจกคูปองลุ้นทอง

กินเจขอนแก่นคึกซื้ออาหารแจกคูปองลุ้นทอง

มะปรางโต้มือ3จิ้นจอย-อาเล็กสะดุดแจงรูปคู่แค่ฉากละคร

มะปรางโต้มือ3จิ้นจอย-อาเล็กสะดุดแจงรูปคู่แค่ฉากละคร

น.1เร่งประสานอดีตเมียปีเตอร์ฆ่าหั่นศพสอบ

น.1เร่งประสานอดีตเมียปีเตอร์ฆ่าหั่นศพสอบ

ตร.เตรียมสอบเพิ่ม ปีเตอร์หลังสารภาพฆ่าศพแช่แข็ง

ตร.เตรียมสอบเพิ่ม ปีเตอร์หลังสารภาพฆ่าศพแช่แข็ง

คุณป้าโชว์สกิล โรยตัวจับปลาอ่างเก็บน้ำเชี่ยว กู้ภัยลุ้นแทบช็อก

คุณป้าโชว์สกิล โรยตัวจับปลาอ่างเก็บน้ำเชี่ยว กู้ภัยลุ้นแทบช็อก

บอยปกรณ์ขำๆเกรทเข้าฟิตเนสบ่อยติดสาวเเจงโสดขอทำงาน

บอยปกรณ์ขำๆเกรทเข้าฟิตเนสบ่อยติดสาวเเจงโสดขอทำงาน

ปีเตอร์รับฆ่าศพแช่แข็ง-ตร.ไม่ปักใจจ่อฝากขังวันนี้

ปีเตอร์รับฆ่าศพแช่แข็ง-ตร.ไม่ปักใจจ่อฝากขังวันนี้

SUPERโพล70.4% มองฮิลลารีเป็นปธน.USAส่งผลดีไทย

SUPERโพล70.4% มองฮิลลารีเป็นปธน.USAส่งผลดีไทย

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

คสช.ยันใช้ม.44คดีจำนำข้าวไม่เร่งรัดขั้นตอน

คสช.ยันใช้ม.44คดีจำนำข้าวไม่เร่งรัดขั้นตอน

ดูเตอร์เต้ ปธน.ฟิลิปปินส์ เทียบตัวเองเป็น "ฮิทเลอร์" กวาดล้างพวกผู้ติดยาเหมือนยิว

ดูเตอร์เต้ ปธน.ฟิลิปปินส์ เทียบตัวเองเป็น "ฮิทเลอร์" กวาดล้างพวกผู้ติดยาเหมือนยิว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์