ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.07 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ำ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์) อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 06.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลากฤษ์อาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี อีกทั้งวัดเทวสังฆาราม เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงศึกษาเมื่อทรงพระเยาว์ และยังทรงบรรพชาและอุปสมบทที่วัดแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ภายในเดือนตุลาคม 2554 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทอดพระเนตรแบบจำลองตึกสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และแบบจำลองอาคาร 298 เตียง ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเมื่อสร้งเสร็จแล้วจะสามารถขยายการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์เทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วย ที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองพระราชดำริ ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ได้เรียนรู้และได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทอดพระเนตรการสาธิตการปฐมพยาบาล และการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการรักษาโรคลมร้อน ที่ทางโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ คิดค้นและพัฒนาต้นแบบขึ้น เพื่อให้การรักษากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน ซึ่งสามารถทำให้ทุพพลภาพและเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันและเป็นสภาวะที่ได้พบบ่อยครั้งในจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมแพทย์ทางเลือก โครงการหมออ่วมฝังเข็ม ซึ่งให้บริการผู้ป่วยบางกลุ่มโรคที่สามารถรักษาหายได้จากการฝังเข็ม เช่น อาการปวด หอบหืด ไมเกรน และท้องผูก โครงการหมออ่วมช่วยชีวิต เป็นโครงการอบรมเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตฉุกเฉิน อีกทั้งโครงการหมออ่วมกู้ชีพ เป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังป้องกันชายแดน เสร็จแล้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานและบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับโครงการพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนมีหลักการคิดและการฝึกปฏิบัติ พร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำริให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว เพราะพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ ไก่ไข่ เป็นต้น ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การทอผ้าพื้นเมือง การทำนมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง และมอญ ประกอบอาชีพการเกษตร สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนั้น เวลา 20.03 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง "ฉันผู้ชายนะยะ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

หนุ่มเจ้าของภาพก๋วยเตี๋ยวเรือ โพสต์แจงดราม่า หลังบิดเบือนไปกันใหญ่

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

โซเชียลด่ายับ! ผัวยกพวกซ้อมสาวคู่อริเมียสาหัส โพสต์รูปคนเจ็บเยาะเย้ย

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ไทยตอนบนมีฝนต่อเนื่อง กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

ทดลองใช้! “อุโมงค์มไหสวรรย์” วันแรก บรรเทารถติดได้ดี

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

อ้างเป็นทหารกระทืบเจ้าข้างร้านเจ็บ ไม่พอใจตักเตือนเล่นสนุ๊กเสียงดัง

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

ดราม่ากระหึ่ม ภาพครูแกล้งเปิดกระโปรงเด็กอนุบาล "ไม่ร้องไม่เลิก"

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

กทม.สำรวจผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวัง24ชม.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์