ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เวลา 10.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพโชวาท ความว่า ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงาน บุคคลจะต้องมีความสามารถที่สำคัญสองอย่าง คือ ความสามารถในการใช้วิชาความรู้ อย่างหนึ่ง กับความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างหนึ่ง ความสามารถอย่างแรกจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีหลักวิชาที่ดีที่หนักแน่นทั้งด้านลึกและด้านกว้าง แล้วนำหลักวิชานั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอยู่เป็นนิตย์ ส่วนความสามารถอย่างหลังนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางหนักแน่น เปี่ยมด้วยความสุจริตจริงใจ และความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น บุคคลใดศึกษาและฝึกฝนตนเองดังที่กล่าว ให้มีความสามารถทั้งสองอย่างประกอบพร้อมกัน บุคคลนั้นย่อมประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ตนแก่ส่วนรวมได้จริง ทั้งสามารถร่วมมือประสานงานกับผู้อื่นฝ่ายอื่นได้อย่างราบรื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้พิจารณาตนเองให้ทราบชัด ว่ามีความสามารถทั้งสองนี้มากน้อยเพียงใด หากเห็นว่ายังบกพร่องในข้อหนึ่งข้อใดอยู่ ก็ขอให้ตั้งใจพยายามปฏิบัติสร้างเสริมให้บริบูรณ์ขึ้น เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงที่แท้ในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคน เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังสี นำสื่อมวลชน เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ในโอกาสการจัดงาน "ถักร้อย สร้อยรัก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนเกียรติประชา บ้านกลุ่มมอแกนพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านท่าแป๊ะโย้ย กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านท่าแป๊ะโย๊ย สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชน และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านครอบครัวอบอุ่น และสถานที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีฝนเพิ่ม กทม.ฝนหนักบางแห่ง

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

ด่วนฉลองรัช-เฉลิมมหานครรถมากเคลื่อนตัวช้า

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

BTSตากสินขัดข้องขบวนช้า20นาที-คนค้างอื้อ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

เปิดจดหมาย..ถึงพนักงาน ปิดตำนานโรงแรมปาร์คนายเลิศ

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

ภาคเหนืออีสานฝนเพิ่ม,กลางตอ.ใต้ตกหนัก-กทม.80%

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

แท็กซี่โกงมิเตอร์ เรียกค่าโดยสารนักท่องเที่ยวจีน 2,540 บาท

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ  คว้าอันดับหนึ่ง ‘

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ย้ำความเป็นเลิศการบริหารสื่อ คว้าอันดับหนึ่ง ‘

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นเหนืออีสานฝนลดลงกทม.80%

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

สนามบินเชียงใหม่วุ่น เจอกระเป๋าสั่น เปิดดูพบไวเบรเตอร์

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาด.ช.3ขวบถูกทำร้ายสาหัส

กลางตอ.ใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกทม.ฝน80%

กลางตอ.ใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกทม.ฝน80%

ปภ.ประสาน7จ.เตรียมรับมือน้ำไหลหลาก

ปภ.ประสาน7จ.เตรียมรับมือน้ำไหลหลาก

กรมชลฯเตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำ

กรมชลฯเตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำ

กรมชลฯ เตือน! ลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือฝนตกหนัก 28 ก.ย.- 2ต.ค.

กรมชลฯ เตือน! ลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือฝนตกหนัก 28 ก.ย.- 2ต.ค.

น่ายกย่อง 3 หนุ่มวัยล่ะอ่อนช่วยยก จยย.ขึ้นจากน้ำท่วม

น่ายกย่อง 3 หนุ่มวัยล่ะอ่อนช่วยยก จยย.ขึ้นจากน้ำท่วม

แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากคนค้างอื้อ-ไร้ขบวนเสริม

แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากคนค้างอื้อ-ไร้ขบวนเสริม

ถ.วงศ์สว่าง,รัชดา ,ลาดพร้าวรถมากเคลื่อนได้

ถ.วงศ์สว่าง,รัชดา ,ลาดพร้าวรถมากเคลื่อนได้

ฝนตกทั่วกทม. ถนนหลังม.รามฯน้ำขัง

ฝนตกทั่วกทม. ถนนหลังม.รามฯน้ำขัง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์