แผนที่พลังงานลม

แผนที่พลังงานลม

พลังงานลม ถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และเทคโนโลยีทางพลังงานลมก็ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการประเมินศักยภาพพลังงานลมในแต่ละพื้นที่ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ผศ.ดร.เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือเจจีซี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จึงทำการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ การประเมินศักยภาพพลังงานลมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สามารถพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่ความละเอียด 1 กม. ครอบคลุมทั่วประเทศและฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งกังหันลมสำเร็จ พร้อมเสนอภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์

ผศ.ดร.เกษมสันต์ บอกว่า ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและจัดทำแผนที่การประเมินศักยภาพพลังงานลมสำหรับประเทศไทย แต่เป็นการศึกษาที่ผ่านมานานพอควร ผลการศึกษามีความไม่สอดคล้องกันในหลายพื้นที่ และไม่ได้มีการประเมินที่ระดับความสูง มาก ๆ เช่น 100 เมตร

ทีมวิจัยจึงวางแผนทำงานวิจัยนี้ขึ้น ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการดำเนินการโดยมีเปายเพื่อให้ได้แผนที่พลังงานลมที่มีความละเอียดสูง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ สำหรับใช้เป็นข้อมูลการวางแผนการพัฒนาพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเมืองไทย

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ จำลองบรรยา กาศถึง 2 แบบจำลองร่วมกัน คือ แบบจำลองระดับกลาง (Meso- scale) กับ แบบจำลองระดับละเอียด (Mic- roscale) ซึ่งทั้งสองเป็นแบบจำลองขั้นสูงและโอเพนซอร์ส (Opensource) พร้อมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดลมและอุตุนิยมวิทยาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อตรวจสอบผลที่ได้การทำนายจากแบบจำลอง พบว่าผลการทำนายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ น่าพอใจ

จากการใช้แบบจำลองและข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานลมที่ความละเอียดถึง 1 กิโลเมตรครอบคลุมทั่วประเทศได้ โดยในแต่ละตารางกิโลเมตรของพื้นที่ ได้ให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับพลังงานลมหลายตัวแปร ทั้งความเร็วลมเฉลี่ย กำลังลมเฉลี่ย และความสม่ำเสมอของกำลังลม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปี ที่ระดับความสูง 20, 50 และ 100 เมตร

นอกจากการทำแผนที่พลังงานลมแล้ว ทีมวิจัยยังได้พัฒนาฐานข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสศ ควบคู่กันไป เพื่อใช้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพื้นที่ ที่มีศักยภาพพลังงานลมที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้หรือเหมาะสมต่อการติดตั้งกังหันลม หรือไม่

ผศ.ดร.เกษมสันต์ กล่าวว่า จากการทำแผนที่ข้อมูลศักยภาพพลังงานลมประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมในหลายพื้นที่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าได้แน่นอน โดยพื้นที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงต้นจังหวัดสงขลาตอนบนด้วย และบางส่วนของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วยปัญหาด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ทำให้พลังงานสะอาดกลายเป็นพลังงานทดแทนที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้น

การจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานลมในครั้งนี้ ทีมวิจัยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและการวางแผนลงทุนด้านพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศในอนาคต.
พระมหาไพรวัลย์ ชี้ ปมพระบี้อุ้มลูกสาว ดราม่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง

พระมหาไพรวัลย์ ชี้ ปมพระบี้อุ้มลูกสาว ดราม่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง

สธ.เร่งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั่วปท.

สธ.เร่งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั่วปท.

อธิการบดีขอโทษปมตบหัวช่างภาพ ด้าน ม.ดัง ชี้โพสต์เกินจริง

อธิการบดีขอโทษปมตบหัวช่างภาพ ด้าน ม.ดัง ชี้โพสต์เกินจริง

เหนืออีสานฝนเพิ่มขึ้นกลางตอ.ฝนตกชุกกทม.ฝน70%

เหนืออีสานฝนเพิ่มขึ้นกลางตอ.ฝนตกชุกกทม.ฝน70%

ว่าที่เจ้าสาวโพสต์อาลัย ส.ต.ต.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

ว่าที่เจ้าสาวโพสต์อาลัย ส.ต.ต.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

สาวตามหาไอโฟนทั่วพัทยาใต้ เจอหนุ่มเก็บได้เร่หาที่ปลดล็อก

สาวตามหาไอโฟนทั่วพัทยาใต้ เจอหนุ่มเก็บได้เร่หาที่ปลดล็อก

ฝั่งธนบุรีมีฝนเล็กน้อย-ลาดกระบังฝนปานกลาง

ฝั่งธนบุรีมีฝนเล็กน้อย-ลาดกระบังฝนปานกลาง

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

น้ำท่วมย่านเมืองทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

อุตุฯพยากรณ์เที่ยงเหนืออีสานฝนเพิ่มกทม.70%

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

สธ.ระดมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะโรคร้าย

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

ยังอ่วมสามัคคีประชานิเวศน์มสธ.น้ำท่วมหนัก-ไม่ลด

พงศพัศตรวจเยี่ยมปฏิรูปโรงพักคาดเสร็จทันแน่

พงศพัศตรวจเยี่ยมปฏิรูปโรงพักคาดเสร็จทันแน่

แผ่นดินไหวฟิจิขนาด6.9ริกเตอร์ไร้ผลต่อไทย

แผ่นดินไหวฟิจิขนาด6.9ริกเตอร์ไร้ผลต่อไทย

กรมคุมโรคยันไทยมีมาตรการป้องกันซิกาต่อเนื่อง

กรมคุมโรคยันไทยมีมาตรการป้องกันซิกาต่อเนื่อง

เหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.หนักกทม. 80%-เมืองทองน้ำขัง

เหนืออีสานฝนเพิ่มกลางตอ.หนักกทม. 80%-เมืองทองน้ำขัง

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

อ.เฉลิมชัย ชี้ ทศกัณฐ์..เที่ยวไทยมีเฮ ไม่เลยเถิด กลับดีต่อศิลปะไทย

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

ภาคกลาง อีสาน มีฝนชุก กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80

หนุ่มช่างภาพแจ้งความ ถูกอธิการบดี ม.ดัง ตบหน้าอย่างแรง!

หนุ่มช่างภาพแจ้งความ ถูกอธิการบดี ม.ดัง ตบหน้าอย่างแรง!

อุตุฯเผยกลางตอ.อีสานล่างฝนยังชุกกทม.ตก80%

อุตุฯเผยกลางตอ.อีสานล่างฝนยังชุกกทม.ตก80%

ไทยพร้อมช่วยนานาชาติมีหลักประกันสุขภาพ

ไทยพร้อมช่วยนานาชาติมีหลักประกันสุขภาพ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์