พ่อมาร์ค ห่วงลูก! ควักเดือนละ 3แสน เพิ่ม รปภ.

พ่อมาร์ค ห่วงลูก! ควักเดือนละ 3แสน เพิ่ม รปภ.

พ่อมาร์ค ห่วงลูก! ควักเดือนละ 3แสน เพิ่ม รปภ.

"กอร์ปศักดิ์" มึน "ระเบิดอึ"บ้านพัก "อภิสิทธิ์" เผยตั้ง "ธานี" คุมงานอารักขาเข้มก่อนเกิดเหตุเพียง 2 วัน ด้าน"ธานี" ตื่นเรียกประชุมทีมรปภ."มาร์ค"ด่วนพุธนี้ที่บ้านพิษณุโลก ขณะที่พ่อนายกฯ "นพ.อรรถสิทธิ์" ไม่ไว้ใจทีมงานอารักขาชุดที่ "สุเทพ"จัดให้ ยอมควักเดือนละ 3 แสนจ่ายสมทบงบลับเพิ่มอารักขาเข้มลูกชาย

( 2ก.พ.) แหล่งข่าวใกล้ชิดกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ปัจจุบันนี้นอกจากทางราชการจะมีงบลับสำหรับการดูแลความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีแล้ว ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ บิดาของนายอภิสิทธิ์ ยังต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินส่วนตัวเดือนละกว่า 3 แสนบาท เพื่อดูแลครอบครัวของบุตรชายต่างหากอีกด้วย เนื่องจากไม่ไว้ใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯจัดให้ เนื่องจากเคยมีบทเรียนมาแล้วในช่วงเกิดเหตุถูกเสื้อแดงล้อมรถนายกฯที่กระทรวงมหาดไทย โดยได้จ่ายมาทุกเดือนภายหลังเกิดเหตุที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นภาระหนักมากทีเดียว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคนร้ายปาอุจจาระใส่บ้านพักนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในซอยสุขุมวิท 31 เมื่อวันที่ 29 มกราคม ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือเวียน แจ้งคำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 9/2553 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม อาศัยอำนาจความในมาตรา 13 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งลงนานมในคำสั่งโดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้มีการมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กำกับการบริหารราชการ สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับงานความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานกระบวนการยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน คดีอาญาในคดีที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน และมอบให้กำกับดูแลงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระดับชั้นปฏิบัติ ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ.) พล.ต.อ.ธานี ได้นัดประชุมหัวหน้าระดับชั้นปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในทำเนียบรัฐบาล ที่บ้านพิษณุโลก เวลา 09.30 น. ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการมอบนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยในทำเนียบรัฐบาลเป็นเอกภาพและมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมงานด้านรักษาความปลอดภัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะดูแลโดยตรง การสั่งการใดๆมีความคุมเครือ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับชั้นปฏิบัติทำงานไม่มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากที่นายกอร์ปศักดิ์ มาทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายกอร์ปศักดิ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พล.ต.อ.ธานี ทำหน้าที่ดังกล่าวก่อนที่จะมีเหตุปาอุจจาระใส่บ้านนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ 2 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เดิมงานด้านรักษาความปลอดภัยนั้นมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแลโดยตรง แต่ที่ผ่านมาการสั่งการค่อนข้างคลุมเครือ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับชั้นปฏิบัติทำงานไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่นายกอร์ปศักดิ์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็ได้แต่งตั้งให้ พล.ต.อ.ธานี ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน และหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุปาอุจจาระใส่บ้านนายกฯ

วิลาศเป็นปธ.ปิดตลาดเกษตรดิจิทัลที่คลองผดุงฯ

วิลาศเป็นปธ.ปิดตลาดเกษตรดิจิทัลที่คลองผดุงฯ

รองปลัดกษ.เผยพอใจตลาดเกษตรดิจิทัลผู้ร่วมงานมาก

รองปลัดกษ.เผยพอใจตลาดเกษตรดิจิทัลผู้ร่วมงานมาก

อนุสรณ์แนะอรรถวิชช์มองอย่างเป็นธรรม

อนุสรณ์แนะอรรถวิชช์มองอย่างเป็นธรรม

โปรดเกล้าฯตั้ง9ขรก.ให้จิรายุนั่งเลขาฯพระราชวัง

โปรดเกล้าฯตั้ง9ขรก.ให้จิรายุนั่งเลขาฯพระราชวัง

โฆษกรบ.ยันไม่ตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลขรก.

โฆษกรบ.ยันไม่ตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลขรก.

ราเมศสวนขัตติยาทบทวนบทเรียนจากรบ.ทรราช

ราเมศสวนขัตติยาทบทวนบทเรียนจากรบ.ทรราช

องอาจแนะกรธ.ให้ปชช.มีส่วนร่วมร่างกม.

องอาจแนะกรธ.ให้ปชช.มีส่วนร่วมร่างกม.

ยิ่งลักษณ์ขอนายกเป็นธรรมยึด กม. เหมือนป้องน้องชาย

ยิ่งลักษณ์ขอนายกเป็นธรรมยึด กม. เหมือนป้องน้องชาย

ทนายยิ่งลักษณ์มองใช้ม.44เอาเปรียบทางกม.

ทนายยิ่งลักษณ์มองใช้ม.44เอาเปรียบทางกม.

วิลาศจ่อชงป.ป.ช.-สตง.สอบทุจริตกปภ.

วิลาศจ่อชงป.ป.ช.-สตง.สอบทุจริตกปภ.

ภูมิศรัณย์เผยศธ.เร่งปรับปรุงนโยบายระบบการศึกษา

ภูมิศรัณย์เผยศธ.เร่งปรับปรุงนโยบายระบบการศึกษา

อรรถวิชช์บอกสุรพงษ์บิดเบือนปมน้ำท่วมปี54

อรรถวิชช์บอกสุรพงษ์บิดเบือนปมน้ำท่วมปี54

ศุภชัยขอเป็นธรรมเซตซีโร่-เร่งสอบธีรวัฒน์

ศุภชัยขอเป็นธรรมเซตซีโร่-เร่งสอบธีรวัฒน์

อนุสรณ์ชี้เสวนาเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

อนุสรณ์ชี้เสวนาเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

วริษามองการศึกษาควรเน้นอัตลักษณ์ของแต่ละคน

วริษามองการศึกษาควรเน้นอัตลักษณ์ของแต่ละคน

ปลัดมท.แนะเร่งทำแหล่งกักเก็บน้ำฝนใช้ฤดูแล้ง

ปลัดมท.แนะเร่งทำแหล่งกักเก็บน้ำฝนใช้ฤดูแล้ง

ปลัดมท.สั่งผวจ.-นอภ.เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ปลัดมท.สั่งผวจ.-นอภ.เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย

NIDAPollปชช.มองแต่งตั้ง-ย้ายขรก.ไม่ค่อยเป็นธรรม

NIDAPollปชช.มองแต่งตั้ง-ย้ายขรก.ไม่ค่อยเป็นธรรม

มธ.จัดเสวนาระบบคุณค่าทางสังคมและสิทธิพลเมือง

มธ.จัดเสวนาระบบคุณค่าทางสังคมและสิทธิพลเมือง

นายกฯสั่งเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมปัดละเลย

นายกฯสั่งเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมปัดละเลย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์