กบข. เร่งสร้างความมั่นใจฟื้นฟูความเชื่อมั่นองค์กร

กบข. เร่งสร้างความมั่นใจฟื้นฟูความเชื่อมั่นองค์กร

เลขาธิการ กบข. คนใหม่ประกาศเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นองค์กรและความไว้วางใจจากสมาชิกเป็นภารกิจเร่งด่วน เน้นต้องการสร้าง กบข.ให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานสมาชิกสัมพันธ์เป็นวาระแรกนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนใหม่กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ การปรับภาพลักษณ์ กบข. ให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ที่สมาชิกมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจรวมถึงสังคมทั่วไปมอง กบข.เป็นองค์กรต้นแบบแห่งธรรมาภิบาลในแง่ของแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนใหม่กล่าวว่าแยกเป็นภารกิจภายในและภารกิจภายนอก ในส่วนภารกิจภายในได้มีการประกาศนโยบายชัดเจนว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนห้ามซื้อขายหุ้นโดยเด็ดขาด การดำเนินงานใด ๆ ต่อไปนี้ ต้องยึดแนวนโยบายที่ชัดเจนว่าผลประโยชน์สมาชิกต้องมาก่อน รวมทั้งการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ต้องมีการศึกษาให้รอบคอบ วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงให้ดีพร้อมทั้งปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ต้องหาช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยง  รักษาสมดุลของเป้าหมาย  ผลตอบแทนระยะยาวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับสมาชิกในส่วนภารกิจภายนอก นั้น เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนใหม่กล่าวว่าจะส่งเสริมการนำหลักแห่งการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่ดี เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานและบริหารกิจการ โดยจะยึดมั่นในธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งตัวองค์กรและพนักงานในทุกระดับ ชั้น รวมถึงการแสดงออกซึ่งการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งในฐานะนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศและในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ กบข. ร่วมลงทุนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักลงทุน ซึ่งการดำเนินการโดยยึดหลักการ  ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ต่อไป  ในขณะเดียวกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคม สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย กบข. จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งวิธีการนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลขององค์กรที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับ กบข.และเพื่อเร่งให้ ภารกิจประสบผลสำเร็จในด้านที่เกี่ยวกับสมาชิกนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนใหม่กล่าวว่าจะมีการปรับแผนงานสมาชิกสัมพันธ์ ในเชิงรุก ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการบริหารสิทธิประโยชน์เป็น สวัสดิการให้กับสมาชิก แผนงานทั้งหมดต้องถูกปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงความกังวล ความคาดหวัง และความเข้าใจที่แท้จริงของสมาชิกเป็นสำคัญ (Outside-In Approach) เนื้อหาและรูปแบบของสิทธิประโยชน์และการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอด คล้องกับลักษณะเฉพาะ    ของกลุ่มสมาชิก (Segmentation) ที่ถึงแม้จะเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่มีความต่างกันในเชิงอาชีพ อายุก่อนวันเกษียณและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน -  ความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการนำไปกำหนดซึ่งวิธีการสื่อสารและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะการสื่อสารที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นมาก ขึ้นและการจัดสวัสดิการที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์โดยตรงในระยะยาวเช่น โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ (Human Capital) และสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลดลงรวมถึงในปีนี้จะเร่งการจัดให้มีแผนการลงทุนที่สมาชิกสามารถเลือกลง ทุนได้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการนอกเหนือจากแผนการลงทุนหลักที่มีอยู่ใน ปัจจุบันด้วย“วันนี้ กบข. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในบริบทของการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก มุ่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ได้รับความเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจจากสมาชิกและสาธารณชนโดยเร็ว” นางสาวโสภาวดีกล่าวปิดท้าย

รองนายกฯยันแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นธรรม

รองนายกฯยันแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นธรรม

กุ๊บกิ๊บฉุนนักเลงคีย์บอร์ดด่าลูกเด็กผี

กุ๊บกิ๊บฉุนนักเลงคีย์บอร์ดด่าลูกเด็กผี

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

“วัดร่องขุ่น” เริ่มเก็บค่าเข้า นทท.ต่างชาติ 1 ต.ค.นี้-คนไทยฟรี!

วัชระหนุนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย กทม.

วัชระหนุนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย กทม.

ย้อนรอย!! คดีฆ่าโหด "น้องเพลง" อุทาหรณ์ภัยใกล้ตัว

ย้อนรอย!! คดีฆ่าโหด "น้องเพลง" อุทาหรณ์ภัยใกล้ตัว

สหรัฐฯขู่เลิกเจรจาหยุดยิงในซีเรียกับรัสเซีย

สหรัฐฯขู่เลิกเจรจาหยุดยิงในซีเรียกับรัสเซีย

ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย

ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย

แฟนมิ้นท์ ณัฐวรา จัดเซอร์ไพรส์ถึงห้องนอน อย่างกับขอแต่งงาน

แฟนมิ้นท์ ณัฐวรา จัดเซอร์ไพรส์ถึงห้องนอน อย่างกับขอแต่งงาน

โจรบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินล้านธ.กรุงเทพศรีราชาหนี

โจรบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินล้านธ.กรุงเทพศรีราชาหนี

คนร้ายลอบบึ้มปัตตานีตาย1เจ็บ7-เร่งสอบ

คนร้ายลอบบึ้มปัตตานีตาย1เจ็บ7-เร่งสอบ

สาวจีนทำเพราะรัก ปีนหน้าผาสูงไปวาดใบหน้าผู้ชายที่หลงชอบ

สาวจีนทำเพราะรัก ปีนหน้าผาสูงไปวาดใบหน้าผู้ชายที่หลงชอบ

แชร์ว่อน คลิปรถแดงทะเลาะชาวบ้าน ถอยรถหวิดชน

แชร์ว่อน คลิปรถแดงทะเลาะชาวบ้าน ถอยรถหวิดชน

กวาง รวิฌา พิธีกรสาวสุดทน แจ้งจับมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกคนทำบุญ

กวาง รวิฌา พิธีกรสาวสุดทน แจ้งจับมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกคนทำบุญ

รมว.พม.กำชับช่วยคนพิการที่จ.ประจวบ-นครปฐม

รมว.พม.กำชับช่วยคนพิการที่จ.ประจวบ-นครปฐม

ภาพนาทีเฉียดตาย! หางรถพ่วงหลุด กระเด็นชนเก๋ง 3 คันรวด

ภาพนาทีเฉียดตาย! หางรถพ่วงหลุด กระเด็นชนเก๋ง 3 คันรวด

ตร.บอกปีเตอร์ทำร้ายอดีตเมียจนผวาไม่กล้ามาพบ

ตร.บอกปีเตอร์ทำร้ายอดีตเมียจนผวาไม่กล้ามาพบ

รวบ 2 โจ๋ ยิงอริสาหัส ย่านห้วยขวาง ปมหึงแฟนสาว

รวบ 2 โจ๋ ยิงอริสาหัส ย่านห้วยขวาง ปมหึงแฟนสาว

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

ปภ.เตือน3จว.ริมน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักรับมือล้นตลิ่ง

น.1ยันเป็นธรรมคดีเผารถแม่ค้าพระโขนง

น.1ยันเป็นธรรมคดีเผารถแม่ค้าพระโขนง

คนร้ายลอบยิงราษฎรนราฯเจ็บ1-อส.ดับ1เจ็บ2

คนร้ายลอบยิงราษฎรนราฯเจ็บ1-อส.ดับ1เจ็บ2

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์