สรุปข่าวภาค 07.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปข่าวภาค 07.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เช้าวันนี้ ( 5 กุมภาพันธ์ ) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้แทนข้าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย แสวงบุญและปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ในสาธารณรัฐอินเดีย และราชอาณาจักรเนปาล ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ เสมือนการไปปฏิบัติราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ระบุ การเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ติดภารกิจในวันนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยกรณีนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองว่า ไม่มีสัญญาณใดๆทางการเมืองเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก จะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ขณะที่นายกรัฐมนตรี รวมถึงบุคคลอื่นๆ ก็มีภารกิจตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีประเมินว่า กระแสข่าวการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง และข่าวการปฏิวัติ ตลอดจนการสร้างกองทัพประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังไม่จำเป็นต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หวั่นวิตก ............เทป................ และภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ สิ้นสุดลงก่อนเที่ยงคืนวานนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลจะดำเนินการตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชน ในการดูแลการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อไม่ให้สถานการณ์เกิดความขัดแย้งบานปลาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับผู้นำเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงว่า เนื่องจากมีรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนบางกลุ่ม โดยได้ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในแนวทางปฏิบัติสำหรับดูแลสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษากฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน โดยยืนยันจะดำเนินการตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลาย เพราะไม่มีแนวคิดจะไปต่อสู้กับใคร นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถดูแลสถานการณ์ได้ แต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าการเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในประเทศ เพราะสมเด็จฮุนเซนแสดงจุดยืนชัดเจนอยู่แล้ว ขอให้สังคมตัดสินเอง ขณะที่รัฐบาลพยายามดำเนินการไม่ให้เกิดความตึงเครียด ส่วนแนวคิดการตั้งกองกำลังประชาชนของกลุ่มคนเสื้อแดง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คงไม่ประมาทแต่หากเป็นการตั้งขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวอย่างผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทางด้านคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 ตั้งคณะทำงานหาข้อมูล และมั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปวันจันทร์ที่จะถึงนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อหารูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พ.อ.ทวีศักดิ์ จันราสินธุ์ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด หน่วยเฉพาะกิจ อโนทัย กองทัพบก ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (พีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูลวิธีการทดสอบทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้คัดเลือกไว้ 2 แห่ง ทั้งนี้คาดว่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้จะได้ข้อสรุปทั้งสถานที่ วัน เวลา และแนวทางในการทดสอบ กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าโครงการกำหนดอายุรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน หลังพบรถโดยสารสาธารณะประมาณ 25,000 คัน มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จากผลการสำรวจรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ จำนวน 115,157 คัน พบว่ามีรถโดยสารที่อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี จำนวน 24,925 คัน ทั้งนี้ยอมรับว่าอุบัติเหตุรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เกิดจากสภาพตัวรถ หรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการศึกษาการกำหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เพื่อจะนำผลการศึกษาและความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารสาธารณะให้เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารปรับอากาศอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่มีรถตู้โดยสารอายุการใช้งานครบ 10 ปี จะต้องนำรถใหม่มาเปลี่ยนทดแทนคันเดิม กระทรวงวัฒนธรรมผนึกกำลังหน่วยงานภาคสังคมจัดทำแผนกระตุ้นส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย พร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติให้เกิดความยั่งยืน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญหน่วยงานภาคสังคมเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตของคนไทย หลังจากผลสำรวจของสถาบันที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ก) เมื่อปี 2552 ระบุว่า ประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นเป็นอับดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย ที่ประชุมจึงเสนอให้จัดทำโครงการส่งเสริมความซื่อสัตย์เป็นแผนเร่งด่วนและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนงานระยะยาว ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี 2555 ได้แก่ การกำหนดทิศทางการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับยกร่างแผนให้เป็นวาระแห่งชาติส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนไทยแบบยั่งยืน ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงจับตาดูชุมชนพอเพียง เพื่อป้องกันความไม่โปร่งใส กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดมหกรรมปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้สร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าการยุติความรุนแรงเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และลดความเสี่ยงด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง พร้อมกระตุ้นคนในสังคมไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยกำหนดให้ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นการรณรงค์ยุติความรุนแรง ภายใต้การจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภาคของประเทศ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 15.00 น. ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและปาฐกถาเรื่องการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 9 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนคงค้างระหว่างกัน การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี คณะกรรมาธิการฝ่ายไทย มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) เป็นหัวหน้าคณะ สำหรับคณะกรรมาธิการฝ่ายลาว มี นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายลาว) เป็นหัวหน้าคณะ การประชุมฯ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ส่วนการประชุมระดับคณะกรรมาธิการ จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปฎิบัติงานสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย-ลาวที่ผ่านมา และเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนคงค้างระหว่างกัน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ก่อตั้งขึ้นเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างสองประเทศ ตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน สามารถร่วมสำรวจเขตแดนได้ 190 หลัก ระยะทางประมาณ 676 กิโลเมตร จากทั้งหมด 702 กิโลเมตร สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ยอดการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉินตู นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยและอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ มีนักท่องเที่ยวจองห้องพักเพิ่มมากขึ้นหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยพบว่ายอดนักท่องเที่ยวจากจีน รวมถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะมีการจัดชาร์เตอร์ไฟล์ทจากเฉินตู บินตรงมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางต่อมายังอำเภอเกาะสมุย ในช่วงตรุษจีนปีนี้ 3-4 เที่ยวบิน ซึ่งจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกว่า ในอนาคตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี จะเดินทางไปทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆ ของจีนต่อไป เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมายังเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนยังดีอยู่และสัดส่วนการเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู่ 12 บ้านเดิ่นเห็ดหิน ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หมู่ 5 บ้านหนองผักแว่น ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่หมู่ 17 บ้านน้ำตาก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดภูเก็ต ที่หมู่ 3 บ้านเกาะโหลน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่หมู่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดสุรินทร์ ที่หมู่ 6 บ้านกู่ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง สำหรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ศาลา SML ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว ส่วนโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ โรงเรียนขุนแม่นาย (บ้านพะคู) ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

จังหวัดภาคกลางอ่วมหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่อง

จังหวัดภาคกลางอ่วมหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่อง

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

ตร.ออกหมายจับอธิการม.ดังหาดใหญ่ตบหัวช่างภาพ

ตร.ออกหมายจับอธิการม.ดังหาดใหญ่ตบหัวช่างภาพ

รวบ2โจ๋ยิงอริสาหัสย่านห้วยขวางปมหึงแฟนสาว

รวบ2โจ๋ยิงอริสาหัสย่านห้วยขวางปมหึงแฟนสาว

น้องอิงฟ้า เด็ก 4 ขวบ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว

น้องอิงฟ้า เด็ก 4 ขวบ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ สิ้นใจแล้ว

ฝนหนักทำน้ำป่าหลากท่วมสวน-บ้านชาวจันทบุรี

ฝนหนักทำน้ำป่าหลากท่วมสวน-บ้านชาวจันทบุรี

เหนืออีสานตอ.ใต้ฝนตกหนักกทม.ฝน80%

เหนืออีสานตอ.ใต้ฝนตกหนักกทม.ฝน80%

'หญิงไก่' ปฎิเสธผิด ม.112 ตรวจหลักฐาน 21 พ.ย.

'หญิงไก่' ปฎิเสธผิด ม.112 ตรวจหลักฐาน 21 พ.ย.

ผบช.สำนักคดีสิ่งแวดล้อมพบตร.คดีธวัชชัย

ผบช.สำนักคดีสิ่งแวดล้อมพบตร.คดีธวัชชัย

ปท.ผลิตน้ำมันรายใหญ่ตกลงลดส่งออก

ปท.ผลิตน้ำมันรายใหญ่ตกลงลดส่งออก

คกก.ขอแพทย์ทำซีทีสแกนกล่องเสียงธวัชชัย

คกก.ขอแพทย์ทำซีทีสแกนกล่องเสียงธวัชชัย

ตร.คาดเร็วนี้รู้ชื่อศพแช่แข็งแก๊งปลอมพาสปอร์ต

ตร.คาดเร็วนี้รู้ชื่อศพแช่แข็งแก๊งปลอมพาสปอร์ต

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ธนะศักดิ์ประชุมเร่งรัดแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ

ธนะศักดิ์ประชุมเร่งรัดแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ

วันเกิดโบว์ แวนดา เข้าวัดทำบุญขอพรให้ "ปอ ทฤษฎี"

วันเกิดโบว์ แวนดา เข้าวัดทำบุญขอพรให้ "ปอ ทฤษฎี"

กรธ.เตรียมพิจารณาคำสั่งศาลก่อลงมือปรับแก้ไข

กรธ.เตรียมพิจารณาคำสั่งศาลก่อลงมือปรับแก้ไข

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์