สาธิตประสานมิตรเปิดหลักสูตร International Program

สาธิตประสานมิตรเปิดหลักสูตร International Program

สาธิตประสานมิตรเปิดหลักสูตร International Program

สาธิตประสานมิตรเปิดหลักสูตร International Program เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 และม.4 เพื่อต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต ภูมิใจเป็นผู้นำหลักสูตรนี้ก่อนเพื่อนโรงเรียนรัฐฯ อื่น

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จับมือ The Illawarra Grammar School โรงเรียนมัธยมชั้นนำจากรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ สาธิตประสานมิตร หรือ The Satit Prasarnmit International Program (SPIP) ในปีการศึกษาหน้า 2553 เผยโรงเรียนสาธิตฯ ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้น และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขณะที่นักเรียนเองก็จะได้รับความรู้และแนวทางการเรียนแบบต่างประเทศที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พร้อมทั้งการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพราะเป็นทักษะสำคัญเพื่อใช้ต่อยอดการเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นไทยโดยเพิ่มวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และยังมีหลักสูตรทางภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนที่สนใจอีกด้วย

สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาธิตประสานมิตรนั้นจะเริ่มขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษาหน้า 2553 โดยนักเรียนสามารถสมัครเรียนในโปรแกรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2260-9986-8 และ 0-2258-4001

นางสุภาภักตร์ ปรมาธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดเผยว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอนนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอิลลาวาร์ร่า แกรมม่า ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่สอนทั้งสิ้น

"ส่วนอาจารย์ภาควิชาด้านภาษา เราเน้นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และผ่านงานด้านการสอนมาเป็นอย่างดีเช่นกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับปีแรกนั้นเราเริ่มเปิดสอนเพียงแค่ 2 ชั้นเรียนเท่านั้น ได้แก่ หนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยจำนวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละห้องนั้นจะเท่ากันคือห้องละ 25 คน อีกทั้งโรงเรียนฯ ยังมีแผนจะขยายการสอนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2554-2556 อีกปีละ 3 ห้องเรียน โดยยังคงเน้นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 เช่นเดิม"อาจารย์สุภาภักตร์กล่าวด้วยความมุ่งมั่น พร้อมกับเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อแตกต่างของหลักสูตรนานาชาติสำหรับโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนั้น นอกจากโรงเรียนเองเป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานแล้ว โรงเรียนฯ ได้ใช้แนวทางการสอนที่สร้างเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึงเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รักษาความเป็นไทย เคารพผู้ใหญ่ และอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งโรงเรียนฯ ยังคงยึดแนวทางนี้ในหลักสูตรนานาชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวก่อนที่จะผ่านเข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวได้นั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่านักเรียนต้องผ่านการสอบทักษะในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ หนึ่ง การสอบข้อเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สอง การสอบทักษะการพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการสัมภาษณ์ และสามคือการสัมภาษณ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองกับคณะอาจารย์ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะเปิดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มีนาคม 2553 ขณะที่การสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2553 และมีการประกาศผลสอบและนักเรียนที่สอบได้พร้อมผู้ปกครองพบผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่ในวันที่ 25 มีนาคม 2553

หลังจากสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วทางโรงเรียนฯ จะจัดให้มีการมอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2553 และจะเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ เราแบ่งการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรนี้ออกเป็น 3 เทอม โดยเทอมแรกเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 27 สิงหาคม 2553 ขณะที่เทอม 2เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม 2553 และเทอมสุดท้ายเริ่มวันที่ 3 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2554 อีกทั้งเรายังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดเรียน โดยจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2553 เป็นเวลา 3 อาทิตย์ ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษา รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพิ่มขึ้น" อาจารย์สุภาภักตร์ระบุ และกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในช่วงซัมเมอร์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆ แค่ 3 อาทิตย์เท่านั้น แต่เชื่อว่านักเรียนจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรจริงเมื่อเปิดเทอม


สาธิตประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2553
Satit Prasarnmit International Program
สมัครสอบ 18 - 30 มกราคม 2553
สอบถามข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทร 02-2609986-8

www.satitprasarnmitinter.net


 

 

ประชาชนทำบุญวัดเล่งเน่ยยี่คึกคัก

ประชาชนทำบุญวัดเล่งเน่ยยี่คึกคัก

ช่างภาพไทยคะนอง โพสต์ดูถูกคนลาว จุดชนวนดราม่า 2 ชาติ

ช่างภาพไทยคะนอง โพสต์ดูถูกคนลาว จุดชนวนดราม่า 2 ชาติ

ปณท.เตือนซื้อสินค้าออนไลน์ต้องรอบคอบ

ปณท.เตือนซื้อสินค้าออนไลน์ต้องรอบคอบ

ศานิตย์เปิดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนฯ

ศานิตย์เปิดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนฯ

อุตุฯไทยตอนบนฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ตก80%

อุตุฯไทยตอนบนฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ตก80%

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

สาวหนีกระสุน เด็กแว้นสุรินทร์สายโหด อยู่ๆ ยิงปืนเข้ามาในบ้าน

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

โพลเผยพ่อค้าแม่ค้าหนุนพณ.คุมราคาผักช่วงกินเจ

ภาคเหนืออีสานกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

ภาคเหนืออีสานกลางตอ.ใต้ฝั่งตต.ฝนหนักกทม.ตก80%

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

น้องพลอย หนูน้อยป่วยเป็นทารัสซีเมีย วาดรูปหาเงินรักษาตัวเอง

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

อุตุฯพยากรณ์เย็นไทยฝนยังตกมากกทม.หนัก80%

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

สธ.ไม่ชัดเด็กคลอดศีรษะเล็กจากไวรัสซิกาทั้งหมด

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

อดีตครูเพลงชื่อดังตกอับ นั่งหางานอยู่บนสะพานลอย

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

ฝนยังอยู่กทม.ฝั่งเหนือดอนเมืองฝนหนัก47.5มม.

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

พบกลุ่มฝนเล็กน้อยในกทม.รฟม.แจ้งปิดถนนเพิ่ม

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

ฝนถล่มกทม.ตอนเหนืออีกระลอกสายไหม75มม.

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

โคราชขึ้นธงแดงอพยพชาวบ้าน500หลังหนีท่วม

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

ดราม่าชุด “ทศพักตร์ นารี ศรีสยาม” ก่อนขึ้นเวทีศรีลังกา

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สบส.เผยประเทศไทยเป็นผู้นำนดวสุขภาพในอาเซียน

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

สธ.เผย! 2 ทารกศีรษะเล็กเกิดจาก “ซิกา” พบเป็นครั้งแรกในไทย

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

เปิดเทศกาลกินเจเมืองทองพบเมนูอาหารกว่า 999 เมนู

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์