ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 06.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9 11 กุมภาพันธ์ 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 เรื่อง "มุ่งสู่สุขะสังคมของผู้สูงวัยด้วยแนวทางชีวะแวดล้อม ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ครีมขัดรองเท้าเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นโครงงานที่สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเปลือกส้มโอกลับมาใช้ประโยชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการเข้ากับการฝึกอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้ และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ และพริกแกง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยูงงาม ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ของครูตำรวจตระเวนชายแดนให้แก่นักเรียน รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านมาตั้งแต่แรกเริ่ม จนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในชุมชน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งต้องส่งตัวไปรักษาอย่างต่อเนื่อง ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้งที่ยังกำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพ ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อ ทั้งยังมีพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่มีงานทำด้วย จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรงานสหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ และร้านค้า โดยมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผ่านทางร้านค้าสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ อาทิ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง โรคหัวใจรั่ว และพาร์คินสัน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขไทย-ลาว จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานีกาชาดสิรินธร ซึ่งเปิดให้บริการพยาบาลสุขภาพแก่ราษฎร ตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันมีการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ให้บริการฟื้นฟูป้องกันโรค คลินิกนิรนาม ให้คำปรึกษาและตรวจโลหิตโดยไม่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ ด้านงานบริการโลหิต และด้านการบรรเทาทุกข์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์