''ถนนปลอดฝุ่น'' กำลังถูกปัดฝุ่น

''ถนนปลอดฝุ่น'' กำลังถูกปัดฝุ่น

กำลังเป็นที่จับตาของทุกฝ่ายว่าโครงการถนนปลอดฝุ่น 1 ในโครงการไทยเข้มแข็งที่อยู่ในความดูแลของนายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม นั้นควรเป็นโครงการจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ ทีมเดลินิวส์ ได้สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.สงขลา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

** มองอย่างไรกับข้อเสนอที่ให้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่โครง การถนนไร้ฝุ่นใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านมาเป็นการใช้งบประมาณปกติ

ในเรื่องทฤษฎีผมว่าความคิดของ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะการที่เรากู้เงินมาโดยหลักเราต้องคำนวณความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อเรากู้มามันมีดอกเบี้ย เมื่อมีดอกเบี้ยต้องดูว่าความคุ้มทุนในเรื่องการใช้จ่ายมันเป็นอย่างไร อันนี้ผมเชื่อว่าในมุมมองของ ดร.ไตรรงค์มองในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์มามีหลักทฤษฎีประกอบ สิ่งเหล่านี้ในเมื่อเราคิดว่าเรากู้มามีดอกเบี้ยเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไร ถ้าคิดในแง่นี้ก็ต้องเอาโครงการที่ให้ผล ตอบแทนที่คุ้มค่าในเรื่องการลงทุนที่ท่านพูดว่าโครงการใหญ่ ๆ ในระยะยาวมันจะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ต่อการจ้างงาน ท่านก็มีเหตุผลของท่าน ขณะที่เราต้องยอมรับความจริงว่าพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เป็นการคิดท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนกังวลว่าจะมีวิกฤติเกิดขึ้น จึงคิดว่ารัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนด้วยการกู้เงิน โดยคิดในมุมมองว่าโครงการอะไรก็ได้ที่มันมีการใช้จ่ายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะผลักดันให้มีการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการคิดโครงการ อย่างโครงการทางสังคมก็คิดว่า การทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชนบทดีขึ้นก็มี 1. การรักษาพยาบาล 2. การศึกษา และ 3. โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม สิ่งเหล่านี้จึงถูกบรรจุในแผนที่เรียกว่าแผนไทยเข้มแข็ง

** ถนนปลอดฝุ่นหรือถนนไร้ฝุ่นคืออะไร

คำว่าถนนปลอดฝุ่นก็คือถนนลาดยาง เป็นโครงการเดียวกับถนนลาดยางในชนบท ผมเข้าใจว่าตัวเลขที่ยังเป็นถนนลูกรังมีอยู่ประมาณ 7,000 กว่ากิโลเมตร จึงเป็นที่มาว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะลาดยางที่อยู่ในการดูแลให้แล้วเสร็จ จึงเป็นที่มาของการเป็น 1 ในโครงการไทยเข้มแข็ง ผมเข้าใจว่ามี 2 ระยะในการใช้เงินระยะแรกประมาณ 14,000 ล้านบาท ระยะที่ 2 วงเงิน 19,000 ล้านบาท

** ส่วนตัวมองว่าโครงกานี้มีความจำเป็นหรือไม่

ในแง่ของสุขภาพประชาชนที่หายใจเอาฝุ่นเข้าไปทุกวันก็น่าเห็นใจ ขณะที่ในแง่เศรษฐกิจมันก็มีประโยชน์ในเรื่องที่ว่าภาคเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราอยู่ในชนบท ต้องมีการลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกผมว่าโครงการนี้มีความจำเป็น แต่ปัญหาก็คือ ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นที่เรากังวลคือมันมีการกระจายความเป็นธรรมในงบประมาณแค่ไหนอันนี้คือหลักมากกว่า

** จากการติดตามมีการร้องเรียนความไม่ปกติเข้ามาหรือไม่

มี ผมถึงบอกว่าต้องตอบให้ได้ว่าการกระจายงบประมาณมันมีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงหรือไม่ หรือมันกระจุกตัวอยู่ในแวดวงของคนมีอำนาจหรือเปล่า ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีการกระจุกตัวของการจัดงบประมาณ ถ้าไม่มีการกระจายของงบประมาณอย่างเป็นธรรม อันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นกังวล ผมมองในแง่ความเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในอดีตที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเรื่องความไม่เป็นธรรมในการกระจายงบประมาณนั้นมีอยู่จริง อย่างที่เคยพูดว่าใครไม่เลือกเรา เราไม่ให้งบประมาณ อันนั้นเจ็บปวดมากสำหรับคนในชนบท

** เคยได้ยินเรื่องประเด็นการรั่วไหลของการใช้งบประมาณ

การรั่วไหลก็เป็นอีกประเด็นที่เรามีความเป็นห่วง เพราะคุณต้องใช้งบประมาณให้หมดภายในระยะเวลาที่จำกัดเพราะการกระตุ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการ ปัญหาคือเมื่อเร็วมันก็มีช่องว่าง ก็มีปัญหาขึ้นและยังมีข้อจำกัดในเรื่องการตรวจสอบอีก ในมุมมองของผมกังวลเรื่องนี้มาก และในการประชุมกรรมาธิการก็สนใจในประเด็นนี้ ผมจำได้ว่าเคยเชิญตัวแทนกรมทางหลวงชนบทเข้ามาให้ข้อมูลไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งแล้ว เพราะมีการร้องเรียนเข้ามาเยอะมากทั้ง 1. เรื่องความไม่โปร่งใส และ 2. เรื่องความไม่เสมอภาคของการกระจายงบประมาณ

ถ้าถามว่าโครงการนี้มีประโยชน์หรือไม่ ผมต้องตอบว่ามีประโยชน์ แต่ว่าถ้าเลยจากกรอบระยะเวลาที่เราต้องการจะกระตุ้นแล้วผมก็เห็นด้วยกับ ดร.ไตรรงค์ที่ว่าในภาวะปกติมันก็ควรจะใช้งบ ประมาณปกติซึ่งเราจะได้มีการตรวจสอบกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

** แสดงว่าการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทตรวจสอบยาก

เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า การตรวจสอบการใช้เงินปกติของสภาผู้แทนราษฎรมันมีความละเอียดกว่า เพราะมีการตั้งกรรมาธิการ มีการลงไปดูการใช้จ่ายงบประมาณ เราต้องรู้หมดว่าอันี้ราคานี้ อะไรเท่าไร มีอนุกรรมาธิการการลงไป เรามีคนไปติด ตามดูว่าทำที่ไหน ซ้ำซ้อนหรือไม่อย่างไร

** แสดงว่าทุกวันนี้ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ

ข้ออ่อนของโครงการนี้ก็คือว่าไม่มีรายละเอียดของโครงการ อันนี้เป็นข้ออ่อนที่เราต้องยอมรับ มีการขออนุมัติเฉพาะกรอบวงเงินเท่านั้น แต่รายละเอียดไม่มี ก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเรื่องความจำเป็นที่คนในชนบทที่เขามีความหวังว่า ถนนเหล่านี้เมื่อไรจะได้ลาดยาง แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วสิ่งที่เราบอกว่าต้องแก้ไขให้ได้คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ต้องไม่เกิดช่องว่างให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ความเท่าเทียมความเสมอภาค

** หลายคนกังวลว่าถนนดังกล่าวจะเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็ว

อันนี้ที่ผมถึงบอกว่าความโปร่งใส ความโปร่งใสมันคือการมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และไม่ได้หมายถึงแค่การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงว่าเป็นไปตามมาตรฐานของงานหรือไม่ ถ้าคุณเอาเวลามากำหนดอันนี้คือช่องว่างที่ก่อให้เกิดการทุจริต

** พื้นที่ไหนมีการร้องเรียนกันเข้ามามากที่สุด

ตอนนี้มีเจอมากคือภาคอีสานเพราะภาคอีสานเป็นภาคที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปมาก แต่ก็อยากจะพูดให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะภาคนี้มีพื้นที่ใหญ่มีถนนอยู่มาก เขาก็จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มากต้องมองด้วยความเป็นธรรมนะครับ แต่สิ่งที่ต้องไปดูคือต้องไปดูว่า ในภาคอีสานมันกระจายหรือมันกระจุกตัว นอกจากมองเรื่องภาคแล้วยังจะต้องมองรายจังหวัดด้วยว่ามีความทั่วถึงและมีความเป็นธรรมหรือไม่

ผมคิดว่าถ้าตอบคำถาม 2-3 ตัวนี้ได้โครงการนี้มันก็เป็นประโยชน์อยู่ แต่วันนี้ 2-3 คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ผม คิดว่าผู้ที่รับผิดชอบระดับกรม ระดับกระทรวงต้องตอบคำถามให้ชัดเจน เพราะเขามีความกังวลใจในเรื่องเหล่านี้ แต่ตอนนี้ยังไม่มี การพูดกันตรง ๆ.

Advertisement Replay Ad
"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์