กองสลากชนะคดีจาโก้

กองสลากชนะคดีจาโก้

ศาลฎีกายกฟ้องเลิกหวยออนไลน์รอดค่าโง่2.5พันล.

ศาลฎีกายกฟ้อง กองสลากไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโต2.5พันล้านบาท ให้บริษัทจาโก้ ในคดีหวยออนไลน์ ระบุสัญญาไม่ผ่านความเห็น ชอบ ครม. แถมผิด พ.ร.บ.ร่วมทุน ส่วนสำนักงานสลากฯเฮ! ไม่ต้องเสียค่าโง่พันล้าน

ที่ห้องพิจารณาคดีศาลฎีกา สนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ก.พ. ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัทจาโก้ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายสลากการกุศล หรือสลากอัตโนมัติ หรือหวยออนไลน์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำบังคับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้าน ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 2,508,593,718 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 43 เนื่องจากกระทำผิดสัญญา

สำหรับคดีนี้ ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 47 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทจาโก้ 2,508,593,718 บาท แต่สำนักงานสลากฯ ยื่นอุทธรณ์ และฎีกา เพื่อขอต่อสู้คดี

โดยศาลฎีกาได้ตรวจสำนวน และประชุมปรึกษาหารือแล้ว เห็นว่ากองสลาก ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ทำสัญญาถูก ต้องตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.กองสลาก เพราะ เกี่ยวเนื่องเป็นประโยชน์กับกองสลาก และโครงการมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่จะต้องเสนอ ครม. เห็นชอบ เมื่อคู่สัญญายังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องที่จะต้องเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีดำเนินการโครงการ หลังจาก ครม. ได้โครงการสัญญาดังกล่าว จึงทำขึ้นโดยมิชอบขัด พ.ร.บ.ร่วมทุน

จึงเป็นสัญญาที่ไม่มีผลบังคับ ทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านทำให้ข้อตกลงระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไม่มีผลบังคับใช้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 43 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 24รค 1 พ.ร.บ.อนุญาโต ตุลาการที่ศาลจะมีอำนาจไม่รับตามบังคับชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้

ส่วนที่ศาลชั้นต้นรับบังคับตามชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้กองสลากจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยจึงเป็นการพิพากษารับบังคับ โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ ศาลฎีกาเห็นว่า พ.ร.บ.ร่วมทุน มีวัตถุประสงค์ ให้การอนุมัติเงินลงทุนไม่ตกอยู่ในอำนาจของบุคคลเดียว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อุทธรณ์ของกองสลากฟังขึ้นจึงพิพากษากลับให้ยกคำร้อง

นายสุรัตน์ ศรีวิพัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา 1 กล่าวว่า คดีนี้ถือว่าสิ้นสุด กระบวนการแล้วหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาบริษัทจาโก้ ไม่มีสิทธิแย้ง ส่วนคำพิพากษาในคดีนี้เป็นบรรทัดฐานที่จะมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ที่มี ข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้หรือไม่ ตนไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่ได้ทำคดีดังกล่าวและไม่เห็นสัญญาว่าโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ครม. หรือไม่ ขณะที่ ทนายความของบริษัทจาโก้เดินเลี่ยงผู้สื่อข่าวโดยไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด

ด้าน นายวันชัย สุระกุล ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า กรณีที่ ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องของบริษัท จาโก้ จำกัด ที่ยื่นฟ้องร้องสำนักงานสลากฯ นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถพูดรายละเอียดได้มากนัก เพราะต้องรอดูคำตัดสินของศาลก่อน ซึ่งนิติกรของสำนักงานสลากฯ กำลังคัดสำเนา แต่สิ่งที่พูดได้ชัดเจนคือ คำตัดสินของศาลดังกล่าว ทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท จาโก้ ตามที่เรียกร้องไว้ก่อนหน้านี้ และจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีโครงการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยออนไลน์)ั้น ต้องรอดูว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะดำเนินการอย่างไรกับข้อเสนอที่คณะกรรมการชุดที่นายเกียรติ สิทธีอมร เสนอ ซึ่งไม่ได้ผูกพันกับคำตัดสินของจาโก้ แม้จะเป็นกลุ่มเดียวกัน

ขณะที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) สำรวจความเห็นเกี่ยวกับการที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียกเลิกหวยออนไลน์ พบว่า 46.6% เห็นว่า จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยรวม อีกทั้งเป็นการมอมเมาเยาวชน และไม่ช่วยแก้ปัญหาหวยใต้ดินให้ลดลง ส่วน อีก 36.2% ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานาน หากไม่มีหวยออนไลน์คนไทยก็ยังเล่นอยู่ดี อีกทั้ง เชื่อว่าการทำหวยถูกกฎหมายช่วยสร้างรายได้ แก่รัฐ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และ ยังกังวลว่า หากยกเลิกหวยออนไลน์จริง กลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นเจ้ามือและมาเฟีย รวมถึงภาครัฐเองอาจถูกฟ้องจากเอกชนได้ ส่วนที่เหลืออีก 17.2% ไม่แสดงความเห็น

ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลฎีกายกคำร้องบริษัทจาโก้ ในกรณีหวยออนไลน์ว่า ถือว่าคดีเป็นที่สุด และสัญญาไม่มีผล เพราะฉะนั้นจึงไม่มีประเด็นในเรื่องการชดเชย ส่วนการตัดสินในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลตัดสินใจกรณีหวยออนไลน์ได้ง่ายขึ้นหรือไม่ คงต้องรอความเห็นจากอัยการก่อน และเมื่อได้ความชัดเจนแล้วจะชี้แจงให้ทราบ อีกครั้ง.

Advertisement Replay Ad
"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์