กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมความดีเพื่อประชาชน

กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมความดีเพื่อประชาชน

กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมความดีเพื่อประชาชน

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท มาฆบูชา 2553 ให้คนไทยทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบ ด้าน กรมการศาสนา วธ.เริ่มงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สนามหลวงแล้ว ไม่ห่วงเสื้อแดงชุมนุม ย้ำงานพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวการเมือง ชวนผู้ปกครองพาเด็กมาทำบุญ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา 2553 ความว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ 2,598 ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 1,250 รูป เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง

หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลก็จะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร

ขณะที่ ท้องสนามหลวง นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์จริยศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2553ว่า ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.พ. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 26-28 ก.พ. และที่วัดยานนาวา ในวันที่ 28 ก.พ. สำหรับในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาตามที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ด้วย

นายสด กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในศูนย์จริยศึกษาของ ศน. ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การเล่านิทานธรรม โดยในช่วงเย็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ทั้งนี้ ศน. ได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรจำนวน 50,000 ชุด พร้อมด้วยเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา หนังสือธรรมนูญชีวิต แจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรแก่ประชาชนที่ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมากะ

นายสด กล่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในงานเนื่องจากในระหว่างการจัดงานมีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานว่า การจัดงานวันมาฆบูชาจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ซึ่งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงใดๆ เพราะส่วนใหญ่จะมีเด็ก เยาวชน หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญ จึงไม่ได้เสนอขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยในงานอย่างเข้มงวด

สำหรับงานมาฆบูชาในปีนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดทำวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นรูปภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อเหล่าบรรดาสาวก โดยวธ.จัดพิมพ์จำนวน 8,000 แผ่น เพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลด การ์ดอวยพรมาฆบูชาได้ในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือส่งเป็น การ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-card ให้แก่บุคคลที่เคารพรักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

แจกการ์ดมาฆบูชา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำการ์ดอวยพรวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นรูปภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อเหล่าบรรดาสาวก โดย วธ.จัดพิมพ์จำนวน 8,000แผ่น เพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th

 

Advertisement Replay Ad
วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์