คนแก่พุ่งแรงงานขาดหนัก

คนแก่พุ่งแรงงานขาดหนัก

วัยทำงานสั้นลงภาคการผลิตวุ่น กลุ่มวิชาชีพหนีทำงานต่างแดน

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยในไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2552 ว่า การจ้างงานรวมในไตรมาส 4 ของปี 52 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8% เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต อุตสาหกรรม ก่อสร้างและภาคบริการ โดยเฉพาะโรงแรม ภัตตาคารและการค้า ที่จ้างงานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมในปี 52 พบว่าปัญหาการว่างงานลดน้อยลงมากโดยมีอัตราว่างงานเฉลี่ยทั้งปีที่ 1.5% ซึ่งเป็นระดับปกติ

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลดลงจากที่มีจำนวนสูงสุดที่ 250,557 คน ในไตรมาส 1 ของปี 52 เหลือเพียง 123,708 คน ในไตรมาสที่ 4 ปี 52 รวมทั้งปี 52 มีการจ้างงานเฉลี่ย 37.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.8% ถือว่าเป็นอัตราที่น่าพอใจ

ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การตึงตัวของตลาดแรงงาน ทั้งการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ เนื่องจากทักษะฝีมือและสาขาความเชี่ยวชาญของแรงงาน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เห็นได้จากเดือน ม.ค. 53 ตำแหน่งงานว่างมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครงานและมีการบรรจุงานไม่มาก ทั้งที่มีคนว่างงาน รวมทั้งต้องระวังการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เนื่องจากไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างรวดเร็ว ส่งผลใหังคนในวัยทำงานมีสัดส่วนลดลง

จากจำนวนแรงงานในปัจจุบันทั้งสิ้น 38.32 ล้านคน อยู่ในช่วงอายุ 40-59 ปี 15.76 ล้านคน คิดเป็น 41.1% ขณะที่ช่วงอายุ 25-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงกำลังคนในวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีจำนวน 14.49 ล้านคน คิดเป็น 37.8% ขณะที่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 11% ของประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน และผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ 270,000 คน เสียชีวิตปีละ 200,000 คน เป็นตัวเลขบ่งชี้ให้รัฐบาลต้องเตรียมดูแลสวัสดิการสังคมให้คนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้เมื่อไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้ในปี 58 ไทยต้องเผชิญการไหลออกของแรงงานมีฝีมือและกลุ่มวิชาชีพ เช่น ปัจจุบันอาชีพแพทย์ไหลไปทำงานในต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งสัญญาณตลาดแรงงานตึงตัวต่อเนื่องยังเป็นแรงกดดันต่อค่าจ้าง ราคาสินค้า และค่าครองชีพโดยรวมให้สูงขึ้นในระยะต่อไปได้ ที่สำคัญ ในปัจจุบันระบบการจ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่ยังอิง กับระดับการศึกษามากกว่าทักษะหรือความสามารถเฉพาะ ทำให้ผลตอบแทนแรงงานบางกลุ่มไม่สะท้อนผลิตภาพที่แท้จริง และค่าจ้างแท้จริงโดยเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นน้อย จึงควร ปรับมาใช้ระบบการจ่ายค่าจ้างตามสมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญ เหมือนในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และปิโตรเคมี คนที่จบระดับ ปวส. เงินเดือน 30,000 บาท หรือทำงานเดินเรือทะเล เดือนละ 60,000 บาท

นางสุวรรณีกล่าวว่าปี 52 เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของไทยเพราะคนไทยได้รับความช่วยเหลือ สวัสดิการสังคม บริการทางสังคมและหลักประกันมากขึ้น แต่การพัฒนางานคุ้มครองทางสังคมยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงคุณภาพ เพราะขาดการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องซ้ำซ้อน มีปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและความซับซ้อนของปัญหามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐที่ต้องเพิ่มการลงทุนด้านสวัสดิการสังคม จัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรของประเทศ ทั้งในระดับพื้นที่ จำแนกกลุ่มคนตามวัยอาชีพ เพศและรายได้ เพื่อจัดทำกลุ่มเป้าหมายในการให้ความคุ้มครองทางสังคมประเภทต่าง ๆ ชุม ชนใช้ศักยภาพของตนเองและทุนทางสังคมมาใช้ในการจัดสวัสดิการและบริการให้กับคนในชุมชน.

Advertisement Replay Ad
"สุเทพ" นำ กปปส.ไปอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีกบฏ ยันไม่คิดหนี

"สุเทพ" นำ กปปส.ไปอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีกบฏ ยันไม่คิดหนี

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์