วาทกรรมการเมืองไทยกับระบบคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย

วาทกรรมการเมืองไทยกับระบบคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้คำว่า "วาทกรรม กลายเป็นคำติดปากสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ควบคู่มากกับชุดคำ "ไพร่ และ "อำมาตย์ ที่กลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อน เชื่อมโยงกับความเป็นประชาธิปไตยและเมือง ในขณะทั่วทั้งกำลังพยายามเรียกร้องหาความเท่าเทียม และรวมเป็นหนึ่งเพื่อพลังที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจการค้า การเมือง โดยพยายามขจัดการแบ่งแยก แต่ในสังคมไทยของเรานั้นกำลังเกิดกระแสดังกล่าวรุนแรงขึ้นผ่านวาทกรรมต่าง ๆ สวนทางกับแนวคิดของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดด้านประชาธิปไตย วาทกรรมคืออะไร? วาทกรรม (discourse) คือรูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิด เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด ซึ่งแสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอย่างจริงจัง/ประโยคหรือนิยามที่ใช้บ่อยๆ เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งลักษณะของวาทกรรม และการปรับเปลี่ยนลักษณะของวาทกรรมนั้น ๆ วาทกรรมแต่ละเรื่องมีระบบความคิด และเหตุผลของตน ในการอธิบายหรือมอง ความจริง ซึ่งวาทกรรมเรื่องเดียวกัน แต่ต่างระบบความคิดและเหตุผลก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ในการให้อรรถาธิบายต่อเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นในเรื่องเดียวกันจึงมีวาทกรรมหลายชุดที่เกี่ยวข้องและวาทกรรมแต่ละชุดก็มีความขัดแย้ง หรือปฏิเสธ ความจริง ของวาทกรรมอีกชุดหนึ่งได้ วาทกรรม "ไพร่ "อำมาตย์ ความหมายของคำว่า ไพร่ และ อำมาตย์ ตามพจนานุกรมของราชบัณทิตยสถาน ระบุว่า ไพร่[ไพฺร่] (โบ) น. ชาวเมือง, พลเมืองสามัญ; คนเลว. ว. สามัญ. อำมาตย, อำมาตย์[อำหฺมาดตะยะ, อำหฺมาด] น. ข้าราชการ, ข้าเฝ้า; ที่ปรึกษา;แผลงมาจาก อมาตย์. (ส. อมาตฺย; ป. อมจฺจ). การแบ่งกลุ่มคนไทยออกด้วยคำว่า "ไพร่ และ "อำมาตย์ กลายเป็นวาทกรรมที่กระทบใจคนไทยพอ ๆ กับวาทกรรม "รากหญ้า ที่ปรากฏขึ้นเมื่อหลายปีก่อน โดยคำว่า "ไพร่ ถูกนำมาใช้ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 โดยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถดึงชาวเสื้อแดงออกมารวมตัวได้มากขึ้น โดยหลังจากที่มีการปราศรัยวาทกรรมเกี่ยวกับ "ไพร่ บนเวทีชาวเสื้อแดง จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตแกนนำนักศึกษาและเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า สหายแพง หรือ สหายแผ้ว ได้กล่าวว่าวาทกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิมนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)พยายามอธิบายมา 40 กว่าปี ประชาธิปไตยคืออะไทางการเมือง คำว่า ประชาธิปไตย สามารถหมายถึงทั้งระบอบการปกครองและปรัชญาการเมือง ซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาธิปไตยจะยังไม่มีการนิยามที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันก็ตาม แต่ก็ได้ปรากฏให้เห็นหลักการสองหลักการที่ให้การนิยามคำว่า ประชาธิปไตย แล้ว คือ ความเสมอภาคและอิสรภาพ หลักการดังกล่าวถูกสะท้อนให้เห็นผ่านทางความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน และมีสิทธิเข้าถึงอำนาจโดยเท่าเทียมกัน ส่วนอิสรภาพได้มาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองเสมอกันโดยรัฐธรรมนูญ วาทกรรม "ไพร่ "อำมาตย์ กับ ประชาธิปไตย วาทกรรม "ไพร่ ถูกนำมาเทียบเคียงกับแนวคิดประชาธิปไตยเกี่ยวกับ "ความเสมอภาค โดยแนวคิดดังกล่าวถูกอ้างจากความรู้สึกถึงการถูกแบ่งแยก และริดรอนสิทธิในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงตามระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้วาทกรรม "อำมาตย์ แทนชนชั้นผู้ปกครองที่ถูกมองว่าเป็นผู้ลิดรอนสิทธิและอำนาจของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเรียกร้องอำนาจที่แท้จริงของตนเองคืนมาตามอุดมการณ์ที่ได้ประกาศไว้ แต่ในขณะเดียวกัน การพยายามแบ่งแยกชนชั้นในสังคม แบ่งแยกสี แบ่งแยกฝ่าย กลับเป็นหนทางที่ขัดแย้งต่อระบอบประชาธิปไตย วาทกรรมทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผิด แต่การจะสร้างวาทกรรมใด ๆ ควรคำนึงถึงประโยชน์และอุดมการณ์อันแท้จริงของคนส่วนใหญ่ โดยนายแพทย์ ประเวศ วสี เคยกล่าวถึงวาทกรรมทางการเมืองไว้ว่า "การพูดไม่เป็น ทำให้ขัดข้อง ขัดแย้ง ที่ไม่ควรมีเรื่องก็กลายเป็นมีเรื่อง ที่มีเรื่องก็กลายเป็นรุนแรง สิ่งที่ควรแก้ปัญหาได้ก็แก้ไม่ได้ และสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ การพูดอย่างถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญมาก วาทกรรมทางการเมืองก็ควรปรับเปลี่ยนจากมิจฉาวาจาไปสู่สัมมาวาจาให้มากขึ้น มุมมองอุดมการณ์ประชาธิปไตยไทยในสายตานานาชาติ ในขณะที่ประเทศไทยมีมุมมองที่ต่างกันเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย นานาชาติก็มีความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยเหมือนกัน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า แม้การประท้วงของกลุ่มเสื้อแดง จะกลายเป็นข่าวพาดหัว แต่การประท้วงกลับไม่ก้าวหน้า และผู้สังเกตการณ์การชุมนุมประท้วงก็ให้โอกาสพวกเขาน้อยมากกับการบรรลุเป้าหมายเรื่องที่ให้รัฐบาลยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่แม้กลุ่มผู้สนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณส่วนหนึ่งจะรื้อถอนค่ายประท้วงในกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดปรากฏการณ์ที่พวกเขาปล่อยออกมาจะยังคุกรุ่นอยู่ต่อไป มีการคาดการณ์ว่า ความวุ่นวายจะยังอยู่อีกหลายปี ในช่วงที่ระบบการเมืองของไทยต้องเผชิญกับความมุ่งหวังของคนยากจนในชนบท ที่ตื่นขึ้นมาตอนที่ทักษิณขึ้นมามีอำนาจเมื่อ 10 ปีก่อนด้วยการชูนโยบายประชานิยม นายไมเคิล มอนเตซาโน่ จากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่สิงคโปร์ คาดว่าการประท้วงจะเลิกราไปในที่สุด งานนี้เขาไม่คิดว่ากลุ่มผู้ประท้วงจะได้ลองเชิงอะไรกับรัฐบาล พร้อมกันนั้นก็เสริมด้วยว่า ท่าทีทั้งสองฝ่ายในงานนี้ต่างก็เกินความคาดหมายทั้งสิ้น ด้าน บ๊อบ บรอดฟู้ท จากกลุ่มที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ บอกว่าเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะแก้ไขให้ลุล่วงได้ เพราะทักษิณเป็นคนแรกที่แสดงให้เห็นว่าควรวิงวอนต่อประชาชนคนส่วนใหญ่อย่างไร แม้ว่าจะกำจัดทักษิณออกไป คนส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ บางทีพวกเขาอาจมีการศึกษาน้อย แต่ไม่โง่ และพวกเขาจะไม่ยอมตกเป็นฝ่ายถูกเลือกปฏิบัติในระบบ กลุ่มเสื้อแดงอาจได้รับความเคารพจากการชุมนุมโดยไม่มีความรุนแรง หลังจากเคยก่อจลาจลเมื่อปีก่อน แต่นักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องทำมากกว่าการเดินขบวนตามท้องถนน เจมส์ ไคลน์ จาก-เอเชีย ฟาวน์เดชั่น บอกว่า พวกเสื้อแดงยังขาดอุดมการณ์ พวกเขาอาจมีข้อความบนสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถสวยๆ มากมายแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องหาคำจำกัดความว่า คำขวัญเหล่านั้นมีความหมายถึงอะไรกันแน่ แม้วาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างทางระบบคิดของแต่ละคนจนทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่ยังมีวาทกรรมอีกมากมาย ที่พวกเราพี่น้องชาวไทยควรใส่ใจและใส่ความคิด นอกเหนือจากวาทกรรม "ไพร่-อำมาตย์ วาทกรรมหนึ่งที่คนไทยทุกคนไม่ควรลืมนั้นก็คือ "ความรัก-ความสามัคคี อันเป็นรากฐานสำคัญของความเป็น "ไท และเป็น "ไทย ที่สืบเนื่องยาวนานมานับร้อย ๆ ปี

Advertisement Replay Ad
หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

กรรมติดจรวด ชายอินเดียใช้เข็มเย็บปากงูเห่า สุดท้ายเจอแว้งกัดดับ

กรรมติดจรวด ชายอินเดียใช้เข็มเย็บปากงูเห่า สุดท้ายเจอแว้งกัดดับ

ลูกค้าชาวจีนรุมกระทืบสาวเจ้าของร้านอาหาร ฉุนให้บริการช้า

ลูกค้าชาวจีนรุมกระทืบสาวเจ้าของร้านอาหาร ฉุนให้บริการช้า

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

ไม่ชอบให้ใครมาแตะ...หญิงโวยไม่ให้ จนท.สนามบินตรวจค้นตัว

ไม่ชอบให้ใครมาแตะ...หญิงโวยไม่ให้ จนท.สนามบินตรวจค้นตัว

เครื่องบินลำเลียงกองทัพตุรกีประสบเหตุตก ดับ 3 ศพ

เครื่องบินลำเลียงกองทัพตุรกีประสบเหตุตก ดับ 3 ศพ

สุลต่านมาเลเซียได้ของขวัญเป็น "รถฟลินต์สโตน" การ์ตูนโปรด

สุลต่านมาเลเซียได้ของขวัญเป็น "รถฟลินต์สโตน" การ์ตูนโปรด

หวิดดับ ชายจีนว่ายน้ำใต้แผ่นน้ำแข็ง เกิดว่ายเลยช่องทางออก

หวิดดับ ชายจีนว่ายน้ำใต้แผ่นน้ำแข็ง เกิดว่ายเลยช่องทางออก

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

สาวน้อยราพันเซล ผมยาวถึงข้อเท้า สระแต่ละครั้งใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

จำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าหั่นศพนักข่าวสาว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์