เสียงจากคนกรุงที่ทุกฝ่ายต้องฟัง

เสียงจากคนกรุงที่ทุกฝ่ายต้องฟัง

นายณัชพล เกิดเกษม ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

ดีกว่าเราปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้น

เราจะมีกระบวนการเวทีพูดคุยปรึกษาหารือกับพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยนำเอาเรื่องของชุมชนเป็นตัวตั้งเพื่อสอบถามถึงปัญหาหรือความกังวลต่าง ๆ แล้วจะป้องกันได้อย่างไร อีกทั้ง บรรดาแกนนำของแต่ละชุมชนยังมีการพูดคุยกันตลอดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ โดยติดตามจากข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากชุมชนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่ แล้วให้มีการรายงานผล ซึ่งถ้าเรารู้ข่าววงในว่าจะมีอะไร ก็แจ้งบอกกัน เช่น ถ้าเรารู้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนขบวนผ่านมายังชุมชนของเรา เราจะแจ้งพี่น้องในชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจทันและเพื่อจะได้รู้ว่าควรใช้เส้นทางไหนเวลาใดจึงจะสะดวกหรือกรณีที่ถ้าเราพบว่ามีคนแปลกหน้าหรือไม่ใช่คนที่อยู่ในชุมชนของเราก็ขอให้ช่วยแจ้งกันให้ทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาก่อเหตุในชุมชน ตลอดจนมาหารือกันว่าจะรับมือกันอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นความรุนแรง

ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยเราดูแล แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงจะวิ่งกรูเข้ามาซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นและวันนี้ก็ยังไม่มีเข้ามา ภาครัฐไปดูแค่สถานที่ราชการ แต่ยังไม่เคยมาคุยกับชุมชน แม้การจัดแผนในตอนนี้อาจจะดูล่าช้า แต่คิดว่าดีกว่าเราปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

นายสุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาพัฒนา กรุงเทพฯ

ขอให้พลังเงียบที่อยู่ทั่วประเทศออกมา

ทุกสีเสื้อมีสิทธิแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย แต่เรามีสัญญาประชาคมร่วมกัน คือ ต้องอยู่ในกรอบของความสมานฉันท์ สันติวิธีแม้จะมีความหลากหลายทางความคิดไปบ้างที่เปรียบเหมือนดอกไม้หลากสี ทางเครือข่ายฯ มีความกังวลใน 2 เรื่องคือ 1. ผลกระทบด้านจิตใจ 2. กระทบกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องทำ มาหากิน ใช้รถใช้ถนน เราอยากให้มีการเจรจาพูดคุยกันโดยยกประโยชน์ของประเทศชาติส่วนมากมาเป็นที่ตั้ง อย่าสร้างการเผชิญหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนกลุ่มหรือส่วนตน

ขอเรียกร้องให้พลังเงียบที่อยู่ทั่วประเทศออกมาแสดงตน อย่าปล่อยให้เสียงของคนกลุ่มเล็ก ๆ เอาประชาชนกว่าร้อยละ 80 มาเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเข้าสู่อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์ จากนี้ไปแผนระยะสั้นคงทำได้เพียงดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตัวเอง ส่วนแผนระยะกลางจะจัดให้มีเวทีสัมมนาในระดับแกนนำของชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น โดยจะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. ที่ลานปรีดี ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขณะที่แผนระยะยาวนั้น จะมีการจัดเวทีกลางโดยมีการเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมพูดคุย ระดมความเห็น ในการหาทางออกให้กับประเทศชาติ

นายธีรพล คชาชีวะ ประธานชุมชนแพร่งภูธร

อยากให้มีการเจรจาหาข้อยุติ

จากเหตุการณ์ที่มีผู้ยิงจรวดอาร์พีจีเข้าไปในซอยแพร่งภูธร ทำให้คนในชุมชนรู้สึกเสียขวัญเล็กน้อย แต่เราอยากรณรงค์ไม่ให้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชุมชน ซึ่งชุมชนของผมถือเป็นกรณีศึกษาเราไม่โทษ ทั้ง 2 ฝ่าย เพราะผู้ชุมนุมก็มีแนวคิดอย่างหนึ่ง ส่วนรัฐบาลก็มีอีกอย่างหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเราไม่ไปก้าวล่วงแต่เราก็ออกมาแสดงสิทธิของเราว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ อยากให้มองเห็นความสำคัญกับชุมชนบ้าง อย่าใช้พื้นที่เป็นสนามประลองกำลังเพราะเราไม่ได้ไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ได้ถูกจัดตั้งมาชนกับใครอย่างที่มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวหา แต่เราทำตามที่เราเป็น มีช่องทางไหนที่เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ เราก็เข้ามาคุยว่าเราเป็นอย่างไร เราอยากให้มีการเจรจา เราอยากเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในนามของชุมชนจะให้เป็นพื้นที่กลางในการเจรจา ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพราะผมเชื่อว่าเรามีทุกฝ่าย หลากหลายความคิดเห็นอยู่ในชุมชน จึงอยากให้มีการเจรจาหาข้อยุติ เพราะถ้าสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับการดูแลชุมชนนั้น เวลาที่เราประชุมชุมชน เราก็ได้เสนอต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แต่ก็เงียบ ๆ ไป สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราก็แจ้งกับเขา เขาก็มาตรวจตามเวลาของเขา เราก็มีการคุยกันในชุมชน และได้ให้วัยรุ่นในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเมื่อพบเห็นคนแปลกหน้าที่มีท่าทางน่าสงสัย เพราะชุมชนของเราเป็นพื้นที่เปิด เนื่อง จากมีร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้มีผู้คนเข้า-ออกผ่านไปมาอยู่ตลอด

นางมณี จีรโชติมงคล ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตดุสิต

เราต้องลุกขึ้นมาสร้างจิตสำนึกชุมชน

ผลสะท้อนจากที่มีการชุมนุมในพื้นที่ เป็นเรื่องความไม่สะดวกในการเดินทางจากที่มีการปิดถนน ทำให้การจราจรติดขัด ส่งผลให้คนในชุมชนเดินทางกลับถึงบ้านล่าช้ากว่าเดิมมาก นอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงของคนในชุมชนว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรง ซึ่งการดูแลชุมชนนั้น ในการประชุมกับเครือข่ายของสภาองค์กรชุมชนทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ มีความเห็นว่าการดูแลแต่ละพื้นที่ เราก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างจิตสำนึกให้คนชุมชนรู้จักเฝ้าระวังและดูแลชุมชนของเราเองให้เข้มแข็ง โดยไม่อิงฝ่ายใดทั้งสิ้น และเราไม่ได้ห้ามคนในชุมชนไปร่วมแสดงออกทางการเมือง แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เรามีอาสาสมัครเฝ้าระวังอยู่ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน หรือคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยเรามีการวางสายไว้เป็นจุด ๆ ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็ต้องแจ้งกันให้ทราบ ซึ่งเรามีผู้นำอยู่ นอกจากนี้ เรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อยู่แล้ว

ข้อเสนอของเราคือเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมและรัฐบาลด้วยสันตินั้น ก็ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วน ในการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพราะเราอยู่ในพื้นที่ขณะที่คนข้างนอกจะมารู้เรื่องของเราได้อย่างไร.

เครือข่ายพลเมืองชุมชนคนกรุงเทพฯ เป็นการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคล องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชนในเขตกรุงเทพฯ โดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนมีสมาชิก 1,283 องค์กร ซึ่งเราดำเนินการพัฒนาและการทำตามสิทธิชุมชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 เรามีความเป็นกลาง และเคารพในสิทธิการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ โดยเราไม่ได้บอกว่าจะไปต่อต้านใคร ทั้งนี้เครือข่ายฯ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยินดีที่ไม่เกิดความรุนแรงในช่วงการชุมนุม แต่ที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯ มีความกังวลและห่วงใยต่อทุกฝ่ายและประชาชนทุกกลุ่ม เพราะสถานการณ์เริ่มส่อเค้าลางว่าจะเกิดความรุนแรงต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ทางเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและสันติ ดังนี้ 1. ให้ทุกฝ่ายร่วมแสวงหาหนทางยุติปัญหาไม่ใช้ความรุนแรงมีการเจรจาให้เร็วที่สุด 2. ให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน โดยชุมชนต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. ขอให้รัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุม เข้าร่วมกับชุมชนในการจัดระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และ 4. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนและสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ เราจะใช้พลังเครือข่ายชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จัดทำแผนป้องกันตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน รวมทั้งเชื่อมประสานทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายรัฐบาล ให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อหาทาง ออกร่วมกันโดยเร็วที่สุด

*** เป็นเนื้อหาแถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองชุมชนคนกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.

Advertisement Replay Ad
สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์