ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2554

ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อำเภอวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านวิชาการ เนื่องจากมีจำนวนครูที่เพียงพอในการสอนแต่ละวิชา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และในท้องถิ่น รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านโรงอาหาร ห้องครัว อาคารเรียน และแปลงเกษตร ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด "อาคารเรียนคุณคีรี-อัญชลี กาญจนพาสน์และเพื่อน โรงเยนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับปราชญ์ในชุมชนอีกด้วย ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด "อาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข มูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 1 ตำบลวังทอง ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ในการจัดสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบและชำรุด ปัจจุบันได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสามัคคีและมีความสุข ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครองราชย์ปีที่ 50 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอ-เน็ต (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 สูงเป็นอันดับ 1 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 183 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากครูตรวจตระเวนชายแดนสามารถจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดีมีการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นช่วยประกอบการสอน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการตามคำขวัญ "อาหารปลอดภัย สุขน่าใช้ เด็กไทยฟันดี เป็นผลสำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

ลุงตู่ มอบตุ๊กตาให้ มารีญา ขอบคุณที่สร้างความสุขให้คนไทย

ลุงตู่ มอบตุ๊กตาให้ มารีญา ขอบคุณที่สร้างความสุขให้คนไทย

ลอยอังคาร "น้องเมย" แม่ขอแรงกุศลให้เกิดความยุติธรรม

ลอยอังคาร "น้องเมย" แม่ขอแรงกุศลให้เกิดความยุติธรรม

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์