ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > เศรษฐกิจ > ยางรถยนต์จากจีนกระหน่ำตลาดไทย
 

ยางรถยนต์จากจีนกระหน่ำตลาดไทย

โดย ฐานเศรษฐกิจ วัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551 14:49 น.
หลังจากจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ในปี 2544 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของจีนได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่มีการขยายตัวถึงกว่า 160% ในช่วงระหว่างปี 2545 -2550 คาดว่าภายในปี 2553 จีนจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละ 10 ล้านคัน และมีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนถึง 62 ล้านคัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวช่วยเกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตล้อยางสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ

อุตสาหกรรมล้อยางของจีนเติบโตท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดล้อยางในประเทศ ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดล้อยางของจีน ทำให้ผู้ผลิตล้อยางชาวจีนเริ่มหันไปให้ความสำคัญต่อตลาดส่งออกมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดในประเทศ ทำให้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจีนเองก็ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกล้อยางรายใหญ่รายหนึ่งของโลก

อย่างไรก็ตามในระยะหลังอุตสาหกรรมการผลิตล้อยางของจีนต้องเผชิญกับปัญหาด้านภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงกลางปี 2550 สำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐ (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ได้สั่งให้บริษัทนำเข้ายางรถยนต์รายใหญ่ของตนหรือ Foreign Tire Sales เรียกคืนยางรถยนต์กว่า 450,000 เส้นที่ผลิตโดยบริษัทหังโจวจงเช่อรับเบอร์ (Hangzhou Zhongce Rubber) ของจีนเนื่องจากตรวจพบว่าอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ กรณีดังกล่าวได้กลายเป็นคดีฟ้องร้องต่อศาลสหรัฐฯ ในเวลาต่อมา โดยบริษัทผู้นำเข้าล้อยางได้ฟ้องร้องบริษัทจีนในข้อหาที่บริษัทจีนไม่ได้ใส่ยางในให้แก่ล้อยางตามมาตรฐานที่กำหนด

ไทยก็เป็นหนึ่งในฐานการผลิตล้อยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะยังไม่เผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพล้อยางส่งออกไม่ได้มาตรฐาน แต่ภาครัฐและภาคเอกชนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ในทางกลับกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งศึกษากรณีที่เกิดขึ้นกับจีนเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตและการส่งออกล้อยางเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย

ตลาดล้อยางของไทยและการค้าระหว่าง ไทย " จีน

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตล้อยางของไทยเติบโตขึ้นโดยอาศัยความได้เปรียบของไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางพารารายใหญ่ของโลกและฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้ช่วยผลักดันให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตล้อยางอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน ในปัจจุบัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในประเทศยังคงเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่มากนัก ส่วนผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ในไทยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากต่างชาติที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อาทิ บริดจสโตน กู๊ดเยียร์ และสยามมิชลิน เป็นต้น สำหรับผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางสัญชาติไทยเองยังมีจำนวนไม่มากนักเช่น ยางโอตานิ ดีสโตน และวีรับเบอร์

ทั้งนี้ ตลาดล้อยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะเป็นตลาดระดับบนที่ถูกครอบครองโดยผู้ผลิตล้อยางต่างประเทศหรือยางนำเข้าเป็นหลัก ส่วนตลาดของผู้ใช้ยานพาหนะเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จะเป็นตลาดระดับกลางลงไปซึ่งครอบคลุมถึงตลาดผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถกระบะ รถรับส่งผู้โดยสารเช่นรถเมล์และรถแท๊กซี่ ฯลฯ ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวด้านราคามากกว่าตลาดระดับบน และบ่อยครั้งจะเลือกซื้อล้อยางโดยดูปัจจัยด้านราคาเป็นหลักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพและยี่ห้อของล้อยาง

นอกจากจะผลิตยางเพื่อป้อนตลาดในประเทศแล้ว ผู้ผลิตยังส่งออกยางไปต่างประเทศอีกด้วย ในช่วงเดือน ม.ค. " พ.ย. 2550 การส่งออกล้อยางสำหรับยานพาหนะของไทยคิดเป็นมูลค่ารวม 1,166.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามไทยมีการส่งออกล้อยางไปจีนไม่มากนักเมื่อเทียบกับการส่งออกไปประเทศอื่นๆ โดยในช่วงดังกล่าวไทยส่งออกล้อยางไปจีนรวม 19.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.7% ของมูลค่าการส่งออกล้อยางเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ไทยยังส่งออกล้อยางไปจีนไม่มากนัก เนื่องจากจีนเองก็เป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่และเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งจีนเองก็มีผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนผลิตยางทำให้จีนสามารถผลิตยางหลากหลายประเภทและหลากหลายคุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงมีการนำเข้าล้อยางจากไทยในปริมาณจำกัด

ด้านการนำเข้า ในอดีตญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าล้อยางยานพาหนะมากที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา การนำเข้ายางรถยนต์จากจีนได้เพิ่มสูงขึ้นมาก เฉพาะในช่วงปี 2547 " 2549 การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 118.5% ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบันจีนกลายเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าล้อยางยานพาหนะมากที่สุด โดยประมาณหนึ่งในสี่ของล้อยางที่ไทยนำเข้าจากต่างประเทศเป็นยางที่ผลิตในจีน ทั้งนี้ ไทยมีการนำเข้าล้อยางสำหรับยานพาหนะจากจีนหลากหลายประเภท อาทิ ยาง OTR (Off-The-Road) ซึ่งเป็นยางที่ใช้สำหรับรถลาก รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรการเกษตร รวมไปถึงล้อยางสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์อีกด้วย โดยเป็นการนำเข้ายางยี่ห้อต่างๆ ที่ผลิตโดยผู้ผลิตชาวจีนเช่น Superstone, Double Coin และ Aeolus เป็นต้น

ปัจจุบัน ล้อยางนำเข้าจากจีนจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายของตลาดไทยมากนัก แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่าล้อยางที่นำเข้าจากประเทศอื่นรวมถึงล้อยางที่ผลิตในไทยเอง จึงทำให้ล้อยางของจีนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นตลาดระดับกลางและล่างที่นิยมเลือกซื้อล้อยางโดยดูปัจจัยด้านราคาเป็นหลักนอกเหนือจากปัจจัยด้านคุณภาพและยี่ห้อของล้อยาง คาดว่าในอนาคตล้อยางนำเข้าจากจีนจะเข้ามายึดส่วนแบ่งตลาดระดับกลางและล่างมากขึ้น และจะเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้ผลิตล้อยางขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยซึ่งแต่เดิมมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ซื้อระดับกลางและล่าง หากผู้ผลิตของไทยเหล่านี้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าและตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น ก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงค่อนข้างมาก ส่วนผู้ผลิตล้อยางขนาดใหญ่ของไทยอาจยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักในระยะสั้นเนื่องจากตลาดของผู้ผลิตเหล่านี้เป็นตลาดระดับบนซึ่งจีนยังไม่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตของไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลง นอกจากนี้ภาครัฐยังควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตของไทยพิจารณาขยายสายการผลิตไปสู่ล้อยางหลากหลายประเภทมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตยางเรเดียลที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น อนึ่ง การผลิตยางประเภทดังกล่าวต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ผลิตล้อยางขนาดเล็กที่ยังมีเงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ในการผลิตยางประเภทดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ภาครัฐควรกวดขันด้านการลักลอบนำเข้าล้อยางผ่านทางชายแดนให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันควรมีการสุ่มตรวจสภาพของล้อยางบนท้องถนนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ยานพาหนะเช่นรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถเมล์และรับจ้าง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างมั่นใจว่าจะไม่มีการนำล้อยางที่ไม่ได้คุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพมาใช้บนท้องถนนอันจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ภาครัฐยังควรชี้แนะแนวทางในการเลือกซื้อล้อยางให้แก่ผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ฐานเศรษฐกิจ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วินวิน สนซื้อหุ้นไทยโมบาย9พันล. แลกสิทธิบริหาร-ทำการตลาด
news เอาใจคนรักฮัมเมอร์
news คอลัมน์ โฟกัสประเด็นร้อน
news ถังก๊าซขาดตลาดราคาขยับแพงลิ่ว
news ละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดยูโรจิ๊บจ๊อย
news เคแบงก์เผยสินเชื่อเคหะQ1พุ่ง ลูกค้าแห่ซื้อบ้านกลัวปรับราคา
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ยางรถยนต์จากจีนกระหน่ำตลาดไทย