ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > เศรษฐกิจ > บันไดหนีไฟ
 

บันไดหนีไฟ

โดย ข่าวสด วัน เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 10:48 น.
เลาะรั้ว

นายช่าง

ได้รับคำถามจากเพื่อนสถาปนิกว่าไปขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี ถูกเจ้าหน้าที่ท้วงติงว่าแบบก่อสร้างอาคารที่ขออนุญาตไม่ถูกต้อง เนื่องจากบันไดหนีไฟ ผิดกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 24, ข้อ 25

วรรคท้ายของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้บันไดหนีไฟต้องห่างกัน 40 เมตร

แต่ในข้อบัญญัติควบคุมอาคารกรุงเทพมหานคร 2544 ข้อ 44 กำหนดว่า ระยะห่างของบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร ซึ่งแบบแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารกำหนดไว้ว่าบันไดในอาคารห่างกันไม่เกิน 60 เมตร ถูกต้องแล้ว

ตกลงว่า ควรจะใช้ถ้อยคำตามกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร??

เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาในการขออนุญาตที่ความเห็นของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่ว่า เอาข้อกำหนดเรื่องหนึ่งไปบังคับใช้กับอีกเรื่องหนึ่ง

เอาข้อกำหนดเรื่องบันไดหนีไฟในกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่ 55 ไปบังคับใช้กับอาคารที่จะต้องใช้ข้อกำหนดตามข้อบัญญัติควบคุมอาคารกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เห็นชัดเจนก็ขอให้พิจารณาจากข้อกำหนดทั้งในกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่ 55 และข้อบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร 2544 ดังนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวมหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษสำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

แต่สำหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น

ข้อบัญญัติควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร 2544

ข้อ 44 ตำแหน่งที่ตั้งบันไดหนีไฟ ยกเว้นอาคารตามข้อ 43 ต้องมีระยะห่างระหว่างประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตันไม่เกิน 10 เมตร ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร ต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้าสู่พื้นดินถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพื้นที่ชั้นสองถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร

เรื่องที่จะต้องพิจารณาก็คือ พิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 แก้ไข 2535, 2542, 2550 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 10 ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

ย้อนกลับมาดูวันเวลาในการบังคับใช้ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ประกาศใช้วันที่ 7 สิงหาคม 2543 ส่วนข้อบัญญัติควบคุมอาคารกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 สิงหาคม 2544 ห่างกันเกือบ 1 ปี

โดยบทบัญญัติในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารมาตรา 10 ยังระบุไว้ว่า ข้อบัญญัติควบคุมอาคารฯ ขัดแย้งกับกฎกระทรวงได้

สรุปก็คือ บันไดหนีไฟของอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร มีระยะห่างกันไม่เกิน 60 เมตรได้ (หากข้อบัญญัติควบคุมอาคารกรุงเทพฯ ดังกล่าวใช้บังคับมิได้ คำถามก็จะตามต่อไปว่า ถ้าใช้ไม่ได้แล้วจะออกข้อบัญญัติดังกล่าวมาภายหลังเพื่อประโยชน์อะไร)

กรณีดังกล่าวนี้ แสดงถึงปัญหาการตีความของเจ้าหน้าที่ เพื่อสั่งการวินิจฉัยของเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า มักจะเอาข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องหนึ่งไปพิจารณากับอีกเรื่องหนึ่ง

เป็นการสร้างปัญหาและภาระยุ่งยากแก่ประชาชนโดยไม่สมควร

หน้า 9

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วินวิน สนซื้อหุ้นไทยโมบาย9พันล. แลกสิทธิบริหาร-ทำการตลาด
news เอาใจคนรักฮัมเมอร์
news คอลัมน์ โฟกัสประเด็นร้อน
news ถังก๊าซขาดตลาดราคาขยับแพงลิ่ว
news ละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดยูโรจิ๊บจ๊อย
news เคแบงก์เผยสินเชื่อเคหะQ1พุ่ง ลูกค้าแห่ซื้อบ้านกลัวปรับราคา
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
บันไดหนีไฟ