ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > เศรษฐกิจ > มิติใหม่ ''กรมอาชีวะ''เปิดตัวที่ปรึกษาธุรกิจพันธุ์อาร์
 

มิติใหม่ ''กรมอาชีวะ''เปิดตัวที่ปรึกษาธุรกิจพันธุ์อาร์

โดย ฐานเศรษฐกิจ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 04:48 น.
อีกมิติของวงการเอสเอ็มอีไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมอาชีวะได้ร่วมมือกับสสว.จัดสร้างหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกระดับครูอาชีวะทั่วประเทศ ให้เป็นที่ปรึกษาหรือครูพี่เลี้ยงผู้ประกอบการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ ที่ปรึกษาธุรกิจพันธุ์อาร์ ซึ่ง ''''''ฐานเศรษฐกิจ'''''' ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ''''''วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ'''''' เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) ถึงแนวคิดในการสร้างโครงการนี้

+แนวคิดสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ ''''''พันธุ์อาร์''''''

เนื่องจากกรมอาชีวะ มีสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 412 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ผลิต

นักศึกษาประมาณ 600,000 คนต่อปี โดยแต่ละปีจะเตรียมบุคลากรที่จบออกไป มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกไปเป็นผู้ปฏิบัติกับสถานประกอบการ และส่วนที่สองก็คือต้องการเห็นนักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทางสถาบันก็จะถือว่าเป็นเรื่องสุดยอด เพราะยิ่งส่งเสริมให้คนทำธุรกิจเป็นจำนวนมากนั้นจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า เอสเอ็มอีนั่นเอง

จากผลพวงต่างๆ ที่ทางสถาบันได้ใส่ความรู้ทั้งในเรื่องวิชาชีพ และแผนธุรกิจไปด้วย ก็เพื่อให้ผู้ที่จบออกไปนั้นจะมีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ขณะเดียวกันยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญการทำตลาด การจัดจำหน่าย หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน จึงทำให้ปีที่ผ่านมาสถิติของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีล้มหายไปเป็นจำนวนมากไม่เติบโตเท่าที่ควร

ขณะเดียวกันคนที่ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนกลาง ไม่รู้สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ก็ขาดความเข้าใจในการช่วยเหลือ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องสร้างบุคลากรในพื้นที่ขึ้นเพื่อดูแลผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง หลากหลาย และมีศักยภาพทัดเทียมเท่ากับส่วนกลาง จึงเกิดแนวคิดโครงการที่ปรึกษาธุรกิจพันธุ์อาร์ ขึ้น

โดย สสว.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล และเชื่อมหน่วยงานต่างๆ พร้อมยกระดับ และสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการให้บริการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีกด้วย

+สร้างหลักสูตรยกระดับครู

หลังจากได้แนวคิดจึงให้แต่วิทยาลัยแต่ละแห่งในกรมอาชีวะส่งมาฝึกอบรมอย่างน้อยวิทยาลัยละ 1 คน และอนาคตค่อยขยายสร้างเป็นเครือข่ายต่อไป โดยใช้บุคลากรเหล่านี้ ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ หลักสูตร

การอบรมระยะที่ 1 ใช้เวลา 7 วัน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแรก เป็นหลักสูตรผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีความเข้าใจหลักการคิดเชิงธุรกิจ และความคิดแบบผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นยังสามารถบริหารจัดการระบบภายในองค์กรรวมถึงบริหารจัดการโครงการต่างๆ และกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนหลักสูตรที่ 2 เป็นที่ปรึกษาหรือครูพี่เลี้ยง จะมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของผู้ประกอบการใหม่ และในเชิงลึก แบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นทักษะการวิเคราะห์ การสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่ครูที่ปรึกษา

หลังจากผ่านหลักสูตรระยะแรกแล้วจะมาถึงระยะที่ 2 ที่ใช้เวลา 3 วัน จะนำความรู้ไปลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง และทดลองให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการให้คำปรึกษา วิธีการช่วยเหลือ สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งหลักสูตรระยะนี้ นักเรียนอาชีวะแต่ละแห่งจะมีโอกาสได้ลงไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่งก็จะทำให้มีประสบการณ์โดยตรงจากสนามธุรกิจจริงๆ อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำราเรียน

+กระบวนการคัดสรร best of the best

ส่วนเกณฑ์การประเมินผลที่ปรึกษา หรือครูพี่เลี้ยงผู้ประกอบการใหม่ ทั้งสิ้นมีจำนวนทั้งหมด 412 คน ทางโครงการจะคัดผู้ที่มีคะแนนจากการอบรมที่ดีให้เป็น Best Practice จำนวน 40 คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการเข้ารับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของ สสว. และจากนั้นจะคัดจาก 40 คน ให้เหลือ 15 คน ให้เป็น Best of the best เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ แนวคิดเชิงรุก และเพิ่มขีดความสามารถการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในระดับสากล

ผมมั่นใจว่าอาจารย์ในสังกัดอาชีวศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจได้อยู่แล้ว และเมื่อผ่านการอบรมของโครงการก็จะทำให้มีความคิดเชิงรุก สร้างทักษะการให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาได้ที่เครือข่ายหรือสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมด 404 แห่งทั่วประเทศ หรือจะติดต่อไปยังสสว.ก็ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

+ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการใหม่

นับว่าเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการที่ สสว.ให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในท้องถิ่นได้เติบโต และยั่งยืน โดยสร้างวิทยาลัยในสังกัด สอศ. 404 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจและพัฒนาอาจารย์จากแต่ละศูนย์บ่มเพาะให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีความรู้ได้ หลากหลายสาขาจากอาจารย์ที่มีความชำนาญในแต่ละด้านลงมาแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลอาจจะมากกว่าที่ปรึกษาของเอกชนด้วยซ้ำไป

ยกตัวอย่าง เราใช้บุคลากรในท้องถิ่นที่จะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง อันดับสอง เรามีหลักสูตรวิชาชีพที่แน่นทั้งหลักสูตรและภาคปฏิบัติ ในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจในแต่ละปีกว่า 600,000 คน ดังนั้นจะผ่านประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้นักเรียนสังกัดอาชีวะมีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้ ตรงนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ฐานเศรษฐกิจ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วินวิน สนซื้อหุ้นไทยโมบาย9พันล. แลกสิทธิบริหาร-ทำการตลาด
news เอาใจคนรักฮัมเมอร์
news คอลัมน์ โฟกัสประเด็นร้อน
news ถังก๊าซขาดตลาดราคาขยับแพงลิ่ว
news ละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดยูโรจิ๊บจ๊อย
news เคแบงก์เผยสินเชื่อเคหะQ1พุ่ง ลูกค้าแห่ซื้อบ้านกลัวปรับราคา
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
มิติใหม่ ''กรมอาชีวะ''เปิดตัวที่ปรึกษาธุรกิจพันธุ์อาร์