ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > การศึกษานอกโรงเรียน
 

การศึกษานอกโรงเรียน

โดย ข่าวสด วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com

อยากรู้ว่า ผมอยู่ ป.6 ครับ ใกล้จบแล้ว จะไปเรียนกศน. ไม่ทราบว่าดีหรือไม่ครับ ผมอยากรู้ว่าไปเรียนแล้วเรียนอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

ธัช

ตอบ ธัช

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรกศน.ระดับประถมศึกษา โดยหลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้แต่พลาดโอกาสศึกษาต่อในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับเดียวกับในระบบโรงเรียน และมีความยืดหยุ่นพอเพียงให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการ

การจบหลักสูตรนักศึกษาต้องผ่านหมวดวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โลกของงานอาชีพ) หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา และต้องผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามที่กศน.กำหนด

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของหลักสูตรกศน. แบ่งเป็น 3 วิธี 1.วิธีเรียนแบบชั้นเรียน (ชร.) ผู้เรียนต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. 2.วิธีเรียนทางไกล (ทก.) ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารรายวิชา รายการวิทยุ/โทรทัศน์ และพบกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.วิธีเรียนด้วยตนเอง (ตอ.) ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เกี่ยวกับคำถามว่าจะเข้าเรียน กศน.ดีหรือไม่ มีคำตอบให้ใช้ประกอบการตัดสินใจจาก ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ นักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กพ.กศน.) ว่า 1.กศน. ออกแบบไว้สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ วิธีเรียนจึงปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นผู้ใหญ่ คือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพมาพอสมควร มีวุฒิภาวะ รับผิดชอบตัวเองได้ สามารถเอาความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนได้ด้วย เนื้อหาสาระใกล้เคียงกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ค่อยเหมาะสำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้

2.ผู้ที่จะตัดสินใจมาเป็นผู้เรียน กศน. ต้องจัดเวลาไว้สำหรับการเรียนของตนเองในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ไว้ด้วย หลักคิดง่ายๆ คือ ผู้เรียนต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน (ประมาณ 20 สัปดาห์) จึงจะมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 3.กศน. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเองต้องควบคุมตนเองให้เรียนอย่างจริงจัง มีเป้าหมายของการเรียนที่ชัดเจน รับผิดชอบตนเองได้ มีวินัย และจะต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.ครู กศน. ไม่ใช่ผู้สอนหลัก แต่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษากศน. ให้เรียนด้วยตนเอง

ยังมีรายละเอียดอีไม่น้อยสำหรับการจะเรียน กศน. สอบถามได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.0-2280-2929

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
การศึกษานอกโรงเรียน