ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > สหกรณ์ออมทรัพย์ พม.เลือกสมาชิกดีเด่น
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ พม.เลือกสมาชิกดีเด่น

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.
คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จัดทำโครงการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ฯ ดีเด่นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมในหลักการและวิธีดำเนินการของสหกรณ์ ให้สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และให้การยกย่องสมาชิกที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกรายอื่นๆ ได้อีกด้วย

นางพรรณนิภา วุฒิการณ์ ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด มีนายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ได้จัดทำโครงการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ฯ ดีเด่น ซึ่งมีสมาชิกจากทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกมาแล้ว เป็นจำนวน 12 ราย

หลักการคัดเลือกได้พิจารณาจากสมาชิกที่กู้เงินสหกรณ์ไปแล้วนำไปสร้างอาชีพมีรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การลงทุนด้านการค้าขายอื่นๆ โดยมีผู้บังคับบัญชาที่สมาชิกสังกัดอยู่ให้การรับรองผลงาน และที่สำคัญสมาชิกต้องไม่ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯจะประกาศผลการคัดเลือกประมาณปลายเดือนตุลาคม 2550 และทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ดีเด่น ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2550

นางพรรณนิภากล่าวว่า จากผลการดำเนินงานจากโครงการดังกล่าว ทำให้สมาชิกได้ปรับเปลี่ยนค่านิยมไปในด้านการรู้จักประหยัดอดออม รู้จักการสร้างคุณค่าที่ดีในระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม อันเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อสหกรณ์ฯ และทางราชการเป็นส่วนรวมอีกด้วย

นอกจากนี้สหกรณ์ฯยังได้จัดตั้ง กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2548 เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้ำประกันที่จะต้องรับภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒฯาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8,436 ราย ทุนเรือนหุ้น 1,759 ล้านบาท เงินทุนสำรอง 155 ล้านบาท

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
สหกรณ์ออมทรัพย์ พม.เลือกสมาชิกดีเด่น