ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2550 04:17 น.
คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.

โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ ผอ.กลุ่มวินัยและนิติการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เป็นกฎหมายที่กระจายอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงานที่รองรับการกระจายอำนาจบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และหลักธรรมาธิบาล รวมทั้งการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและยึดมั่น โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้แบบในการครองตน ครองคน ครองงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

การอบรมผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายในหัวข้อ เรื่องธรรมาภิบาลกับหลักนิติธรรม โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรื่องความหมายของหลักวิชาชีพ โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และเรื่องการสร้างวินัยและสร้างศรัทธาในองค์กร โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายประเสริฐ งามพันธุ์)

ทั้งนี้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ารับการอบรมผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ซึ่งหากท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการอบรมสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดดังที่กล่าวมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ค.ศ.คาดหวังว่า ผลจากการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการบริหารงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนบังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล