ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ปลัดศธ.แต่งตั้งโยกย้าย46ผู้บริหารกศน.
 

ปลัดศธ.แต่งตั้งโยกย้าย46ผู้บริหารกศน.

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 09:51 น.
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รวม 46 คน แบ่งเป็น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 1 คน ผู้อำนวยการ (ผอ.) กลุ่ม 3 คน และ ผอ.และรอง ผอ.ศูนย์ รวม 42 คน ดังนี้ น.ส.ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ ศึกษานิเทศก์ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต นักวิชาการศึกษา 8 ว ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็น ผอ.กลุ่มงานเลขานุการกรม นางพรทิพย์ กล้ารบ นักวิชาการศึกษา 8 ว กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน เป็น ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ นิติกร 8 ว กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน. เป็น ผอ.กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน.

นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง (ผอ.ศนจ.ตรัง) นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.ศนจ.นราธิวาส เป็น ผอ.ศนจ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) จังหวัดปัตตานี เป็น ผอ.ศนจ.นราธิวาส นายนิโอะ นิมุ ผอ.ศนจ.ภูเก็ต เป็น ผอ.ศนจ.พังงา นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.ศนจ.พังงา เป็น ผอ.ศนจ.ภูเก็ต นายจรูญพงษ์ จีระมะกร ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น ผอ.ศนจ.นครราชสีมา นายนิคม ทองพิทักษ์ ผอ.ศนจ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ผอ.ศนจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.ศนจ.อุบลราชธานี นายจรูญ มะลาดวง ผอ.ศนจ.มหาสารคาม เป็น ผอ.ศนจ.ร้อยเอ็ด น.ส.นพกนก บุรุษนันทน์ ผอ.ศนจ.มุกดาหาร เป็น ผอ.ศนจ.มหาสารคาม นายชำนาญ วันแก้ว ผอ.ศนจ.หนองคาย เป็น ผอ.ศนจ.มุกดาหาร นายโชคชัย ปาณศรี ผอ.ศนจ.นครพนม เป็น ผอ.ศนจ.หนองคาย นายไพศาล นาลินธมากร ผอ.ศนจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.ศนจ.นครพนม นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผอ.ศนจ.ระนอง เป็น ผอ.ศนจ.หนองบัวลำภู นายไพศาล นาคนิยม ผอ.ศนจ.ชุมพร เป็น ผอ.ศนจ.ระนอง นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผอ.ศนจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.ศนจ.ชุมพร นายประเสริฐ บุญเรือง ผอ.ศนจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ศนจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุประณีต ยศกลาง ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.ศนจ.บุรีรัมย์ นายไพศาล คลังสิน ผอ.ศฝช.สระแก้ว เป็น ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จ.นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพ สามสงฆ์ทรงพระคุณ จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.ศฝช.สระแก้ว นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ ผอ.ศนจ.นนทบุรี เป็น ผอ.ศนจ.เพชรบุรี

นายวีระกุล อรัณยะนาค ผอ.ศนจ.เพชรบุรี เป็น ผอ.ศนจ.นนทบุรี นายชำนาญ แจ่มจำรัส ผอ.ศนจ.ชลบุรี เป็น ผอ.ศนจ.ระยอง นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา ผอ.ศนจ.ระยอง เป็น ผอ.ศนจ.ปราจีนบุรี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผอ.ศนจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ศนจ.ชลบุรี นายสุรพงษ์ จำจด ผอ.ศนจ.สระแก้ว เป็น ผอ.ศนจ.ฉะเชิงเทรา นายสมนึก โทณผลิน ผอ.ศนจ.อุทัยธานี เป็น ผอ.ศนจ.สระแก้ว นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ.ศฝช.มุกดาหาร เป็น ผอ.ศนจ.อุทัยธานี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.ศนจ.ลำปาง เป็น ผอ.ศนจ.น่าน นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.ศนจ.เชียงราย เป็น ผอ.ศนจ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผอ.ศฝช.เชียงราย เป็น ผอ.ศนจ.เชียงราย นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.ศนจ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.ศนจ.เพชรบูรณ์ นายวิรัตน์ มะลิสุวรรณ ผอ.ศฝช.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.ศนจ.กำแพงเพชร นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ.ศนจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.ศนจ.พิจิตร นายพิทักษ์ ธนะเพทย์ ผอ.ศนจ.แพร่ เป็น ผอ.ศนจ.พะเยา น.ส.ขวัญหทัย จารุจินดา ผอ.ศนจ.พะเยา เป็น ผอ.ศนจ.แพร่

นายพิพัฒน์ สิทธิวงศ์ รอง ผอ.ศนจ.พิจิตร เป็นรอง ผอ.ศนจ.กำแพงเพชร นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รอง ผอ.ศนจ.ระยอง เป็นรอง ผอ.ศนจ.สมุทรปราการ น.ส.วราภรณ์ เร่งทอง รอง ผอ.ศนจ.อุทัยธานี เป็นรอง ผอ.ศนจ.นครสวรรค์ พ.อ.อ.พิพัฒน์ ประเสริฐสม รอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 เป็นรอง ผอ.ศนจ.ปทุมธานี นายสหรัฐ พูลนาค รอง ผอ.ศนจ.สมุทรปราการ เป็นรอง ผอ.ศนจ.ราชบุรี นางวรรญา ทิพย์ดนตรี รอง ผอ.ศนจ.ยะลา เป็นรอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ปลัดศธ.แต่งตั้งโยกย้าย46ผู้บริหารกศน.