ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > กฎหมายที่ดิน
 

กฎหมายที่ดิน

โดย ข่าวสด วัน จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.
รู้ไปโม้ด

nachart@yahoo.com

ผมอยากทราบข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของพระราชบัญญัติที่ดินของไทย

โก๊ะ

ตอบ โก๊ะ

กฎบ้านเมืองว่าด้วยการถือครองที่ดินย้อนไปได้ถึงสมัยสุโขทัย รัชกาลของพ่อขุนรามคำแหง ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบายส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้ได้พืชผลมาเป็นปัจจัยครองชีพ เมื่อราษฎรเข้าบุกเบิกหักร้างถางพงในที่ดินจนเพาะปลูกได้ผลได้ประโยชน์แล้ว โปรดให้ที่ดินนั้นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกแรงออกทุนไป

กระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้จัดแบ่งองค์การบริหารออกเป็นรูปจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา การจัดการเรื่องที่ดินขึ้นอยู่แก่กรมนา ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ช่วง พ.ศ.1903 มีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จซึ่งตราขึ้นใช้บังคับ โดยบทที่ 35, 42 และ 43 เป็นแม่บทสำหรับดำเนินการ กำหนดให้มีการจัดที่ดินซึ่งยังรกร้างเป็นทำเลเปล่าให้ราษฎรเข้าก่อสร้างให้มีประโยชน์ขึ้น

ตำแหน่งเสนาบดีกรมนาครั้งนั้นมีชื่อเรียก ขุนเกษตราธิบดี ถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991) เรียก พระเกษตราธิบดี แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2175) เรียกบรรดาศักดิ์ เจ้าพระยาพลเทพเสนาบดีศรีไชยนพรัตน์เกษตราธิบดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุ ซึ่งนามเจ้าพระยาพลเทพฯ นี้ใช้อยู่จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 1-2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ งานที่ดินยังคงยึดหลักการตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จดังกล่าว ล่วงถึงรัชกาลที่ 3 จึงมีการออกหนังสือสำหรับที่บ้านเพื่อระงับข้อพิพาทการรุกล้ำเขตกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 มีประกาศขายฝากและจำนำที่สวน ที่นา และออกตราแดงในเขตจังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี) เป็นหลักฐานแสดงว่ามีผู้มีชื่อเป็นเจ้าของและใช้ในการเก็บภาษีที่นา

แผ่นดินรัชกาลที่ 5 มีการออกหนังสือสำคัญชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เช่น โฉนดสวน ใบตราจอง เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีค่านา ต่อมามีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสู่ศาลบ่อยขึ้น เพราะหนังสือสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษีอากรออกให้เจ้าของที่ดินยึดถือไว้นั้นไม่อาจระงับข้อพิพาทโต้แย้งได้ เนื่องจากมีข้อความไม่กระจ่างว่าผู้ใดมีสิทธิ์อยู่ในที่ดินเพียงใดอย่างใด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรพาณิชยการจัดดำเนินงานเรื่องสิทธิในที่ดินให้รัดกุมขึ้น

ต่อมายกเลิกกระทรวงเกษตรพาณิชยการ สถาปนากระทรวงเกษตราธิการขึ้นใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) เป็นข้าหลวงเกษตร ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยออกเดินสำรวจเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2444 โฉนดที่ดินฉบับแรกเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2444 ที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง จังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 89-1-52 ไร่

โดยก่อนหน้านั้นได้จัดตั้งหอทะเบียนที่ดิน คือหอทะเบียนมณฑลกรุงเก่า ที่สภาคารราชประยูรในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2444 และสถาปนากรมทะเบียนที่ดิน หรือกรมที่ดินปัจจุบันขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ 17 กันยายน 2444 (การนับวันเดือนปีของปฏิทินก่อนปี พ.ศ.2483 ให้นับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นเดือนเมษายนจึงเป็นเดือนที่หนึ่งของปีปฏิทิน และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่สิบสองของปีปฏิทิน จึงเห็นได้ว่าหอทะเบียนที่ดินได้จัดตั้งขึ้นก่อนกรมที่ดิน)

จากนั้นมีการออกพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พ.ศ.2451 รวบรวมการดำเนินการเรื่องที่ดินแต่ดั้งเดิมหลายฉบับเข้าเป็นฉบับเดียว ถือเป็นมูลฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินต่อมา และได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินอีกหลายฉบับ ฉบับสุดท้ายคือพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 และวิวัฒนาการเป็นประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่างๆ สืบมาจนถึงปัจจุบัน

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
กฎหมายที่ดิน