ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > สภาหอการค้าไทย
 

สภาหอการค้าไทย

โดย ข่าวสด วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 04:17 น.
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com

ขอทราบที่มาสภาหอการค้าไทย มีสถานภาพอย่างไร จัดตั้งตามกฎหมายใด ขอขอบคุณ / นายคมกฤษ สายตา

ตอบ คมกฤษ

เปิดเว็บไซต์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaiechamber.com/cms/index.jsp ระบุความเป็นมาการก่อตั้งว่า เดิมชื่อ สภาการค้า เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล จอมพลป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2498 ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงเศรษฐการ หรือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลในยุคนั้นเห็นว่าการค้าเป็นพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ประกอบธุรกิจการค้าในไทยหลายชาติหลายภาษา จึงต้องจัดระเบียบแบบแผนให้ถูกต้อง จึงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อจัดตั้งสภาการค้า โดยจดทะเบียนในรูปสมาคมภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สภาการค้าจึงมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ต่อมาในปี 2509 สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและคำจำกัดความของสภาการค้าเสียใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ขึ้นเป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ได้ตราพระราชบัญญัติสมาคมการค้าขึ้น สภาการค้าจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ตามความในมาตรา 6 และ 16 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 เป็น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหอการค้าอีก 3 ประเภท อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วย คือหอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และหอการค้าจังหวัด

ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จดทะเบียนกับนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดพระนคร และธนบุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2511 ทะเบียนเลขที่ 4/2511 มีฐานะเป็นหอการค้า ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการค้าภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ให้คำปรึกษาภาครัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกของประเทศร่วมกับภาครัฐบาลอีกด้วย

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ อันเกิดจากระบบและระเบียบราชการ ประสานงานและผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนมีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการประกอบธุรกิจให้ทันสมัย ด้วยการขอรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังจัดบริการระงับข้อพิพาททางการค้า โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และประนีประนอมข้อพิพาททางการค้าเมื่อมีการร้องเรียน รวมทั้งบริการออกเอกสารค้ำประกันภาษีศุลกากรการนำของเข้าชั่วคราว (ATA Carnet) และออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออก

ตลอดจนสนับสนุนการขยายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านธุรกิจและการค้ากับประเทศต่างๆ เช่น สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าและเศรษฐกิจ/สภาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการค้า การแสดงและเผยแพร่สินค้า การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักธุรกิจในการติดต่อธุรกิจระหว่างกัน

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
สภาหอการค้าไทย