ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > สำนักงาน ก.ค.ศ.เตรียมจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่
 

สำนักงาน ก.ค.ศ.เตรียมจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่

โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 04:17 น.
คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.

โดย กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้มี 3 ประเภท คือ

ก.ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

ข.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ค.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ทั้งนี้ ในมาตรา 38 ค. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คือ (1) ศึกษานิเทศก์และ (2) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือตำแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.นำมาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดตำแหน่งที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเดิมและโอนมาเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มีจำนวนเกือบ 12,000 ตำแหน่ง ใน 20 สายงาน โดยการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งได้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ดังนั้น เมื่อจะมีการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใหม่ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ...โดยระบบ ซี จะถูกยกเลิกเปลี่ยนเป็น แท่ง แบ่งตามกลุ่มประเภทตำแหน่งเป็น 4 ประเภท คือ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป และมีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่ ซึ่งแนวคิดหลักในการออกแบบระบบดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้คนมีคุณภาพในงานที่เหมาะสมกับความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีผลทำให้ ก.ค.ศ.ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่ เนื่องจากได้มีการนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับตำแหน่งดังกล่าวโดยอนุโลม ซึ่งในขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ดำรงตำแหน่งให้สอดคล้องกับระบบกำหนดตำแหน่งใหม่ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ในเบื้องต้นคณะทำงาน คงต้องศึกษาแนวทางที่ ก.พ.กำหนดแล้วนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.ที่เกี่ยวข้องและ ก.ค.ศ.ส่วนความก้าวหน้าและผลจะเป็นอย่างไรจะได้นำมาแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

หน้า 26

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
สำนักงาน ก.ค.ศ.เตรียมจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สอดคล้องกับระบบตำแหน่งใหม่