ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > อปท.การบริหารจัดการที่ดีปี 51
 

อปท.การบริหารจัดการที่ดีปี 51

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 00:05 น.
คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับเป็นรางวัลจูงใจให้แก่ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน กกถ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะมีการแบ่งรางวัลแยกตามประเภท อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ในปี พ.ศ.2551 ประธาน กกถ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รวม 7 คณะ ดังนี้

1.คณะกรรมการคัดเลือก อปท. ที่ได้รับรางวัล 3 ปี ติดต่อกัน นายเธียรชัย ณ นคร เป็นประธาน

2.คณะกรรมการคัดเลือก อบจ. มี นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

3.คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นายเชิดชัย ขันธ์นะภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

4.คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลภาคเหนือ มี รศ.วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธาน

5.คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลภาคกลาง มี ศ.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ เป็นประธาน

6.คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี รศ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นประธาน

7.คณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลภาคใต้ มี นายภิรมย์ สิมะเสถียร รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

สำหรับในส่วนของการคัดเลือก อบต. จะดำเนินการในระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้น

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกำหนดไว้ 6 ประเด็น คือ การบริหารภารกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของ อปท. และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กกถ. ได้จัดสรรเงินรางวัล 250 ล้านบาท ให้กับ อปท. การบริหารจัดการที่ดี ดังนี้

1.อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 3 ปี ติดต่อกัน 1 รางวัล เป็นเงิน 4 ล้านบาท สำหรับ อปท. ส่วนที่เหลือให้ได้รับโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ

2.อบจ. จำนวน 16 ล้านบาท 4 รางวัล รางวัลละ 4 ล้านบาท

3.เทศบาล 68 ล้านบาท 34 รางวัล รางวัลละ 2 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 8 รางวัล ภาคใต้ 6 รางวัล ภาคตะวันออก 4 รางวัล

4.อบต. จำนวน 162 ล้านบาท 162 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท

คณะกรรมการคัดเลือก เริ่มดำเนินการออกตรวจคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2551

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
อปท.การบริหารจัดการที่ดีปี 51