ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > การเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์
 

การเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์

โดย มติชน วัน เสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 00:05 น.
คอลัมน์ มุมบริการ

สภาพสังคมในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานของสังคมไทยสั่นคลอนลงไปมาก ซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการแยกกันอยู่ไปจนถึงการหย่าร้าง ในครั้งนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ กรณีบิดา-มารดา จดทะเบียนหย่าและทำความตกลงเป็นบันทึกต่อนายทะเบียนว่า มารดาจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ ต่อมาภายหลังคู่หย่าได้นำหนังสือตกลงเปลี่ยนแปลงผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรมายื่นเพื่อให้นายทะเบียนบันทึก ครั้งที่ 2 ให้บุตรกลับไปอยู่ในอำนาจปกครองของบิดา เช่นนี้จะกระทำได้หรือไม่

กรณีดังกล่าว กรมการปกครองได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาแนวทางการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรในบันทึกการหย่ากรณีการหย่า โดยความยินยอม ซึ่งมีความเห็นว่า กรณีคู่สมรสได้ตกลงหย่าขาดจากกัน โดยความยินยอมและได้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ตามนัยมาตรา 1520 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว กรณีนี้อำนาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจะอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามนัยมาตรา 1566 (6) ซึ่งต่อมาภายหลังหากบิดามารดาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรดังกล่าว โดยการทำความตกลงกันเป็นหนังสือนั้นไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใดกำหนดให้บิดามารดาสามารถทำความตกลงกันใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองบุตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1521 ได้บัญญัติทางแก้ไขกรณีดังกล่าวไว้โดยการอาศัยอำนาจศาล ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองได้ โดยศาลจะคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญ

ดังนั้น ในกรณีข้างต้น การทำหนังสือตกลงเปลี่ยนแปลงผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรของมารดา กลับมาอยู่ในอำนาจปกครองของบิดานั้น นายทะเบียนไม่สามารถดำเนินการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในบันทึกหลังทะเบียนการหย่าโดยทันทีได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียก่อน โดยทั้งบิดาและมารดาจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัย

หากพี่น้องประชาชนต้องการรับความช่วยเหลือประการใด สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมทุกอำเภอ

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
การเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์