ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > เกณฑ์รับม.1ร.ร.ชื่อดังปีหน้าเน้นสอบ-หดโควตา
 

เกณฑ์รับม.1ร.ร.ชื่อดังปีหน้าเน้นสอบ-หดโควตา

โดย คม ชัด ลึก วัน อังคาร ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 00:00 น.
สพฐ.เผยสัดส่วนรับนักเรียน ม. 1 ของโรงเรียนดังกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ภาพรวมโรงเรียนที่ใช้วิธีสอบคัดเลือก 100% พุ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ส่วนในกทม.สอบ 100% มี 12 แห่ง ขณะที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบ 75%
สอบเข้า ม.1
สอบเข้า ม.1

ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปสัดส่วนวิธีการคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั้งหมด 368 โรงเรียนแล้ว โดยแบ่งเป็นโรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 100 (สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 และสอบนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 ) จำนวน 121 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 100 (สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 70 และสอบนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30) จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 100 (สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 80 สอบนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20) จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 95 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 5 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 และสอบนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 3 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 90 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 10 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 และสอบนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 20 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 90 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 10 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 80 และสอบทั่วไป ร้อยละ 10 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบ ร้อยละ 85 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 15 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 80 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 20 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 และจัดสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 52 โรงเรียน

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 80 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 20 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 และสอบทั่วไป ร้อยละ 40 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 75 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 25 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 74 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 70 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 30 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 18 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 65 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 35 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 1 โรงเรียน,โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 60 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 40 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 3 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบ ร้อยละ 60 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 40 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 และสอบทั่วไป ร้อยละ 35 จำนวน 1 โรงเรียน


โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 60 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 40 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 และสอบทั่วไป ร้อยละ 0 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 50 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 50 ไม่สอบในเขตพื้นที่บริการ และสอบทั่วไป ร้อยละ 50 จำนวน 63 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบ ร้อยละ 50 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 50 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 และสอบทั่วไป ร้อยละ 40 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 50 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 50 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 และสอบทั่วไป ร้อยละ 30 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 45 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 50 สอบในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 และสอบทั่วไป ร้อยละ 10 จำนวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 20 แบ่งเป็น จับสลาก ร้อยละ 80 ไม่สอบในเขตพื้นที่บริการ และสอบทั่วไป ร้อยละ 20 จำนวน 1 โรงเรียน

ดร.สมเกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับในกทม.นั้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม.) เขต 1 กำหนดสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกดังนี้ โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 100 แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย, เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สตรีวิทยา, โยธินบูรณะ, เทพศิรินทร์, วัดสุทธิวราราม, สตรีศรีสุริโยทัย, นนทรีวิทยา, สามเสนวิทยาลัย, สุรศักดิ์มนตรี และสิริรัตนาธร

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 90 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 จับสลากร้อยละ 10) ได้แก่ ยานนาเวศวิทยา

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 80 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 จับสลากร้อยละ 20) ได้แก่ สตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และสายน้ำผึ้ง

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 70 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 จับสลากร้อยละ 30) ได้แก่ มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 50 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 40 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 จับสลากร้อยละ 50) ได้แก่ สายปัญญา, วัดราชบพิธ, ไตรมิตรวิทยาลัย, สันติราษฎร์วิทยาลัย, ปทุมคงคา, พระโขนงพิทยาลัย, มัธยมวัดธาตุทอง และวชิรธรรมสาธิต ส่วนราชวินิต มัธยม สอบรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 70 คน สอบรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 30

โรงเรียนสังกัดสพท.กทม.เขต 2 ทุกแห่ง จัดสอบร้อยละ 75 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 จับสลากร้อยละ 25) ได้แก่ ดอนเมืองจาตุรจินดา, ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, เทพลีลา, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, บางกะปิ, บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, พรตพิทยพยัต, มัธยมวัดบึงทองหลาง, มัธยมวัดหนองจอก, รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน, รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, ราชดำริ, ราชวินิตบางเขน, ฤทธิยะวรรณาลัย, ฤทธิยะวรรณาลัย 2, ลาดปลาเค้าพิทยาคม, ศรีพฤฒา, เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สตรีวิทยา 2, สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, สารวิทยา, สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), หอวัง และจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

โรงเรียนสังกัดสพท.กทม.เขต 3 โรงเรียนที่จัดสอบละ 75 (แบ่งเป็นสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 จับสลากร้อยละ 25) ได้แก่ ทวีธาภิเศก, มัธยมวัดนายโรง, โพธิสารพิทยากร, ศึกษานารี, วัดนวลนรดิศ, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, สตรีวัดระฆัง, วัดราชโอรส, มัธยมวัดสิงห์, นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, บางปะกอกวิทยาคม, รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, สตรีวัดอัปสรสวรรค์ และมัธยมวัดหนองแขม

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 70 (สอบรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30) ได้แก่ ชิโนรสวิทยาลัย, สุวรรณารามวิทยาคม, ศึกษานารีวิทยา, ทีปังกรวิทยาพัฒน์ และฤทธิณรงค์รอน

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 60 (สอบรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40) ได้แก่ มัธยมวัดดุสิตาราม และมหรรณพาราม

โรงเรียนที่จัดสอบร้อยละ 50 (สอบรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50 จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50) ได้แก่ วัดอินทาราม, บางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”, วัดพุทธบูชา, อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ปัญญาวรคุณ และราชวินิตบางแคปานขำ

ส่วนโรงเรียนต่างจังหวัดจัดสอบร้อยละ 100 (สอบรับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 50 สอบรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50) ได้แก่ อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่, อ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่, กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์, อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์, วัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร, วชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร, กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร, ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น, แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น, กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น, ขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น, นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น, น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น, เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี, ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี, บ้านบึง ”อุตสาหกรรมนุเคราะห์“ จ.ชลบุรี, พนัสวิทยาคาร จ.ชลบุรี, ศรีราชา จ.ชลบุรี, บางละมุง จ.ชลบุรี, ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ, แก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

ศรียาภัย จ.ชุมพร, สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร, สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย, ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย, เทิงวิทยาคม จ.เชียงราย, ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, นวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่, สภาราชินี จ.ตรัง, วิเชียรมาตุ จ.ตรัง, ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง, ตราษตระการคุณ จ.ตราด, สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด, พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม, ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม, ศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม, มัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม, ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม, ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา, ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ชุมพวงศึกษา จ.นครราชสีมา, กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์, ตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์

นราธิวาส จ.นราธิวาส, นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส, ปัว จ.น่าน, เชียงกลาง “ประชาพัฒนา“ จ.น่าน, บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์, ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์, ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์, คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี, สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, สายปัญญา รังสิต, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, ปราจีนราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี, จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา, เสนา ”เสนาประสิทธิ์“ จ.พระนครศรีอยุธยา, บางปะอิน “ราชานุเคราะห์“ จ.พระนครศรีอยุธยา, ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา, ตะกั่วป่า ”เสนานุกูล” จ.พังงา

พัทลุง จ.พัทลุง, สตรีพัทลุง จ.พัทลุง, พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก, พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี, เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี, คงคาราม จ.เพชรบุรี, วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จ.เพชรบุรี, วิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์, เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์, หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์, พิริยาลัย จ.แพร่, นารีรัตน์ จ.แพร่, ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต, สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต, สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม, ผดุงนารี จ.มหาสารคาม

สตรียะลา จ.ยะลา, คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา, เบตง”วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา, สุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ.ร้อยเอ็ด, พิชัยรัตนคาร จ.ระนอง, รัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี, บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง, ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง, กำแพง จ.ศรีสะเกษ, มหาวชิราวุธ จ.สงขลา, วรนารีเฉลิม จ.สงขลา, นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา, หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา, หาดใหญ่รัฐประชาสวรรค์ จ.สงขลา, หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา, สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ, สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ, สมุทรสงครามถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม,สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร, สระแก้ว จ.สระแก้ว, แก่งคอย จ.สระบุรี, สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี, อุดมดรุณี จ.สุโขทัย, ธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี, เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี, สิรินธร จ.สุรินทร์, เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี, ศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2552 โดยนักเรียนก่อนประถม จะเปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2552 จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 8 กุมภาพันธ์ มอบตัววันที่ 15 กุมภาพันธ์, ชั้น ป.1 ประกาศชื่อโรงเรียนที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเด็กเข้าเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รับสมัครวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15 กุมภาพันธ์ มอบตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์

ชั้น ม.1 ประกาศผลจัดสรรที่เรียนวันที่ 10 มีนาคม รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม กรณีสอบคัดเลือก นักเรียนในเขตและนอกเขตให้สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 24 มีนาคม กรณีจับสลากนักเรียนในเขต ให้จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 29 มีนาคม และมอบตัววันที่ 4 เมษายน สำหรับโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-15 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัววันที่ 4 เมษายน สำหรับการเปิดรับรอบสอง จะรับสมัครวันที่ 5-6 เมษายน ประกาศผลวันที่ 9 เมษายน รายงานตัววันที่ 10 เมษายน นอกจากนี้ จะจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ทุกคนอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม

ชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย กรณีนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม ให้รับสมัครและประกาศผลตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียนอื่น ให้รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 25 มีนาคม รายงานตัววันที่ 29 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 25 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน ส่วนนักเรียน ความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 14-15 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม และมอบตัววันที่ 5 เมษายน

 
Tag (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง): สมเกียรติ ชอบผล คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียน ม1

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
เกณฑ์รับม.1ร.ร.ชื่อดังปีหน้าเน้นสอบ-หดโควตา