ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
จากฟังก์ชันสู่ผ้าน่านลายสามมิติ
โดย ข่าวสด วัน พุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 02:07 น.
คอลัมน์ ไอคิว

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ผ้าลายน้ำไหล ผ้าปักชาวเขา ผ้าลายไทยลื้อ เป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของจ.น่าน แต่ละลวดลายมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตยังคงผลิตลวดลายแบบเดิมๆ นายธัชวิทย์ สุธรรม น.ส.ธนาภรณ์ จำปาแก้ว และน.ส.ปานรวี นิลพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน จึงศึกษาลวดลายผ้าต่างๆ และพบว่าลวดของผ้าสามารถอธิบายเป็นคณิตศาสตร์ได้ จึงทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง จากฟังก์ชันสู่ผ้าน่านลายสามมิติ ขึ้น เพื่อออกแบบลวดลายโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟังก์ชันแบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) ออกแบบ ซึ่งมีอาจารย์เอมอร สุมามาลย์ และอาจารย์ทิพวรรณ จำปาแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เอมอร กล่าวว่า รู้จักโปรแกรมนี้เนื่องจากพานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทอมละ 3 ครั้ง ครั้งละ 12 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรม GSP จากอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.น่าน ต่อมาได้ติดต่อวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปจัดอบรมให้นักเรียนชั้นม.4-5 จำนวน 48 คน และครูหมวดคณิตศาสตร์อีก 10 คนจนมีความพร้อมที่จะสอน

โปรแกรม GSP สามารถเขียนกราฟจากสมการหลายๆ สมการในหน้าเดียวกันได้เลย และสามารถนำกราฟมาซ้อนกันหลายเส้นเพียงแต่เปลี่ยนค่าสมการเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมโฟโต้ช็อป และเพนต์บรัช ในการกำหนดสีด้วย การใช้โปแกรม GSP ในวิชาคณิตศาสตร์ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเห็นจริง ไม่ได้ศึกษาแต่บทนิยามและทฤษฎีอย่างเดียว แต่ได้เห้นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมขึ้น เด็กได้สัมผัส จับต้อง เห็นจริงด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

สาระความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลายผ้าครั้งนี้ ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันคงตัว การเลื่อนแกนคู่ขนาน หรือการเลื่อนกราฟของสมการ การแปลงทางเรขาคณิต Tessellation รูปเรขาคณิตและการสมมาตร

วิธีการดำเนินงาน เริ่มจากเด็กๆ ทั้งสามคนปรึกษาอจารย์ที่ปรึกษาถึงแนวทางการทำโครงงาน กำหนดชื่อโครงงาน เขียนเค้าโครง จากนั้นศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์จากลวดลายผ้าแล้วออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรม GSP แล้วนำลายที่ออกแบบไว้ไปทดลองตกแต่งสีโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมโฟโต้ช็อป และเพนต์บรัช นำลวดลายไปให้กลุ่มแม่บ้านทอ ติดตามผลการทอ ปรับปรุงผลงาน และสรุปเป็นรูปเล่มรายงาน

น้องอั้ม ปานรวี กล่าวว่า เราได้ประยุกต์นำลายผ้าเก่าๆ ของจ.น่าน เช่น ผ้าลายน้ำไหล ลายไทยลื้อมาใช้ออกแบบลายผ้าใหม่ด้วย เราพบว่าลวดลายต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ จึงออกแบบเป็นผ้าลวดลายสามมิติ ในช่วงเริ่มต้นมี 6 ลายด้วยกัน ได้แก่ ลายเกลียวคลื่น คลื่นโอบเขา ซิกแซ็ก กลีบบัว สามัคคีกลมเกลียว ไหลพลิ้ว

แต่ในการทอผ้าบางลวดลายอาจจะทอออกมาไม่ได้เหมือนลวดลายที่ออกแบบไว้ เนื่องจากการทอผ้าที่เป็นเส้นโค้งทำได้ยากมาก ต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถ การทอผ้าตามสีที่กำหนดให้ตามแบบในทางปฏิบัติจริงอาจจะไม่ได้สีตามแบบ แต่จะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ทอ ระยะเวลาในการทอผ้าแต่ละผืนต้องใช้เวลาพอควร ต้องฝึกฝนให้แม่บ้านกลุ่มทอผ้ามีความชำนาญในการทอ

ช่วงที่นำลายที่ออกแบบไว้ไปให้กลุ่มทอผ้าแกะลวดลายและทอผ้าในลวดลายที่ออกแบบไว้นั้น ค่อนข้างหายากและอยู่ห่างไกล ตอนแรกเด็กๆ ทดลองหากลุ่มทอผ้าในละแวกอำเภอเมืองและอำเภอใกล้ๆ ก่อน แต่ก็ยังหาไม่ได้ จนไปพบกลุ่มแม่บ้านบ้านเฮียะ อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งรับแกะลายและทอผ้าให้ในที่สุด

น้องตั้ง ธัชวิทย์ กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานนี้ว่า เราสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ออกแบบลวดลายใหม่ๆ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า และให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของลูกศิษย์ อาจารย์ได้นำผ้าที่เด็กๆ กลุ่มนี้ออกแบบไปตัดเย็บเป็นเครื่องแบบประจำโรงเรียน รวมทั้งทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมผ้าน่านลายสามมิติเหล่านี้ให้เป็นสินค้าโอท็อปในจ.น่านด้วย

หน้า 22

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น