ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
รับสมัคร ป.โทบริหารธุรกิจ
โดย เดลินิวส์ วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:55 น.
รับสมัคร ป.โทบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2549 โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers (Twilight Program) รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี โดยหลักสูตรมี 39 หน่วย แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ และจัดการเรียนการสอนที่ ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ระหว่างวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593 หรือ download ใบสมัครจาก www.mmm.ru.ac.th

มหิดลรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครในรอบแรกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2549 และรับสมัครรอบสองในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2550 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2441-4125 ต่อ 112-113 หรือ 208-210 รวมทั้งสามารถดูรายละเอียดได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www. grad.mahidol.ac.th

เรียนปริญญาโทสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2550 หลักสูตรนานาชาติ ภาคต้น สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขา ใดสาขาหนึ่ง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป และได้คะแนน TOEFL มากกว่า 550 คะแนน หรือผ่าน KU English Proficiency Test แล้ว ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 ก.พ. 2550 ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1031, 1032 หรือดูรายละเอียดที่ http:// members.thai.net/enve/

มน.รับสมัครเด็กเรียนดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการนักเรียนเรียนดี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบ สมัครผ่านอาจารย์ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่ตนเองศึกษามายังส่วนงานบริการการศึกษา มน. พะเยา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ค่าสมัครคนละ 200 บาท และประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต วันที่ 23 ธันวาคม 2549 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการศึกษา ม.นเรศวร พะเยา โทร. 0-5446-666 ต่อ 1020-1023 หรือ www.pyo. nu.ac.th และ www.acad.pyo.nu.ac.th

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ เดลินิวส์ ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น