ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
ที่ดินเทศบาลสว่างแดนดิน
โดย มติชน วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 02:02 น.
คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

ในรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2547 พบว่า มีหลายหน่วยงานมีพฤติการณ์ส่อทุจริต

หนึ่งในหน่วยงานดังกล่าวคือ จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดของเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดเป็นการเฉพาะเจาะจงและแก้ไขเงื่อนไขในข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายที่ดิน ส่งผลให้การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลฯ มีราคาสูงเกินความเป็นจริง อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ดังนี้

ในขณะที่อดีตนายกเทศมนตรีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ยื่นญัตติในการประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 ให้สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 7 ไร่ต้องเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน ติดกับถนนสายหลักมีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 100 เมตร

ต่อมาภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีได้ออกประกาศการสรรหาที่ดินโดยมีพยานบุคคลยืนยันว่า นายกเทศมนตรีเป็นผู้ส่งร่างประกาศให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ และเป็นผู้สั่งการให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขร่างใบเสนอราคาในลักษณะเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ขายที่ดินในขณะที่ดินมีภาระผูกพันจำนองกับสถาบันการเงินโดยไม่รับฟังการทักท้วงจากปลัดเทศบาล จึงเป็นช่องทางให้ผู้เสนอราคาที่ดิน 3 ไร่เศษจดทะเบียนจำนองกับสถาบันการเงินตั้งโดยเทศบาลรับข้อเสนอขายที่ดินในขณะที่ยังไม่มีการไถ่ถอนจำนอง

พฤติการณ์ของอดีตนายกเทศมนตรีน่าเชื่อว่า มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดของที่ดินที่จะซื้อเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาให้มีสิทธิเสนอราคาได้เพียงรายเดียว โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

นอกจากนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่ดินอีกรวมจำนวน 3 ครั้ง เนื้อที่ 4 ไร่เศษเป็นเงิน 10.9 ล้านบาท มีการกระทำฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เพราะการจัดซื้อที่ดินไม่เชิญเจ้าของที่ดินรายอื่นเข้าร่วมการเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคาของผู้ขายให้ตรวจสอบ ไม่ใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อการต่อรองราคา โดยพบว่า ผู้ขายได้เสนอขายไร่ละ 2,700,000 บาท ซึ่งไม่ติดถนนสายหลักด้วย ขณะที่การซื้อขายทั่วไปของบุคคลอื่นในช่วงเวลาเดียวกันเพียงไร่ละ 647,600 บาท จึงมีราคาแพงกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 76 หรือคิดเป็นเงิน 8,348,137 บาท เนื่องจากมีกระบวนการปั่นราคาที่ดินโดยการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงระหว่างเครือญาติในราคาสูงผิดปกติ

สตง.ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้แก่ ป.ป.ช. ผู้ว่าราชการพิจารณาสอบสวนอดีตนายกเทศมนตรีและพิจารณาโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6 สาขาสว่างแดนดิน พร้อมกับแจ้งนายกเทศมนตรีพิจารณาโทษทางวินัยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ปลัดเทศบาล และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด เพื่อเรียกค่าเสียหาย 8,348,137 บาท

หน้า 26

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น