ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
เผย 362 โรงเรียนยอดนิยมมีสอบแข่งขันเข้า ม.1
โดย เดลินิวส์ วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 02:49 น.
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ศธ. ที่ 04006/2275 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง ปีการศึกษา 2550 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สูตร 50:50 ในการรับนักเรียน ม.1 คือ รับนักเรียนในพื้นที่บริการ 50% และสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วประเทศ 50% และแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแล้ว โดยมีรายชื่อโรงเรียนมัธยมยอดนิยมที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 362 แห่ง ดังนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 ได้แก่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, เบญจมราชาลัย, วัดราชบพิธ, สตรีวิทยา, โยธินบูรณะ, เทพศิรินทร์, สายปัญญา, สตรีวัดมหาพฤฒาราม, ไตรมิตรวิทยาลัย, วัดสุทธิวราราม, สตรีศรีสุริโยทัย, ยานนาเวศวิทยาคม, นนทรีวิทยา, ศรีอยุธยา, สามเสนวิทยาลัย, ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2, สุรศักดิ์มนตรี, ราชวินิต มัธยม, สายน้ำผึ้ง, ปทุมคงคา, พระโขนงพิทยาลัย, วชิรธรรมสาธิต, สิริรัตนาธร, สันติราษฎร์วิทยาลัย, มัธยมวัดธาตุทอง

กทม.เขต 2 ฤทธิยะวรรณาลัย 2, มัธยมวัดบึงทองหลาง, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, เทพลีลา, ราชดำริ, ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, หอวัง, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, ราชวินิตบางเขน, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, ลาดปลาเค้าพิทยาคม, รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, พรตพิทยพยัต, บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา, นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย, ฤทธิยะวรรณาลัย, มัธยมวัดหนองจอก, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, ดอนเมืองจาตุรจินดา, บดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี), บางกะปิ, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน, สตรีวิทยา 2, สารวิทยา, ศรีพฤฒา, จันทร์หุ่นบำเพ็ญ, พิบูลอุปถัมภ์ กทม.เขต 3 มัธยมวัดสิงห์, ทวีธาภิเศก, มัธยมวัดดุสิตาราม, มัธยมวัดนายโรง, โพธิสารพิทยากร, ศึกษานารี, ชิโนรสวิทยาลัย, วัดนวลนรดิศ, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, วัดอินทาราม, สตรีวัดระฆัง, สุวรรณารามวิทยาคม, วัดราชโอรส, นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, บางปะกอกวิทยาคม, “บางมดวิทยา” “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”, วัดพุทธบูชา, อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, ศึกษานารีวิทยา, สตรีวัดอัปสรสวรรค์, ปัญญาวรคุณ, มัธยมวัดหนองแขม

กระบี่ อำมาตย์พานิชนุกูล, เมืองกระบี่, อ่าวลึกประชาสรรค์ กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนานุเคราะห์, วิสุทธรังสี, ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เขต 2 ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ เขต 3 บัวขาว, สมเด็จพิทยาคม กำแพงเพชร เขต 1 ได้แก่ วัชรวิทยา, วชิรปราการวิทยาคม, กำแพงเพชรพิทยาคม ขอนแก่น เขต 1 แก่นนครวิทยาลัย, กัลป์ยาณวัตร, ขอนแก่นวิทยายน, ขามแก่นนคร, นครขอนแก่น ขอนแก่น เขต 2 บ้านไผ่, มัญจาศึกษา ขอนแก่น เขต 3 เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น เขต 4 น้ำพองศึกษา, ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น เขต 5 ชุมแพศึกษา จันทบุรี เขต 1 ศรียานุสรณ์, เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทรา เขต 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์, เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา เขต 2 พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ชลบุรี เขต 1 ชลราษฎรอำรุง, ชลกันยานุกูล, “บ้านบึง” “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ชลบุรี เขต 2 พนัสวิทยาคาร, พานทอง ชลบุรี เขต 3 ศรีราชา, โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, บางละมุง ชัยนาท ชัยนาทพิทยาคม ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล, สตรีชัยภูมิ, เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ เขต 2 ภูเขียว, แก้งคร้อวิทยา

ชุมพร เขต 1 ศรียาภัย, สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร เขต 2 สวนศรีวิทยา, สวีวิทยา เชียงราย เขต 1 สามัคคีวิทยาคม, ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เขต 2 พานพิทยาคม เชียงราย เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม, แม่จันวิทยาคม เชียงราย เขต 4 เทิงวิทยาคม เชียงใหม่ เขต 1 ยุพราชวิทยาลัย, วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เขต 2 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ เขต 5 จอมทอง ตรัง เขต 1 สภาราชินี, วิเชียรมาตุ, ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง เขต 2 ห้วยยอด ตราด ตราษ ตระการคุณ, สตรีประเสริฐศิลป์ ตาก เขต 1 ผดุงปัญญา, ตากพิทยาคม, สามเงาวิทยาคม ตาก เขต 2 สรรพวิทยาคม นครนายก นครนายกวิทยาคม, บ้านนา “นายกพิทยากร” นครปฐม เขต 1 พระปฐมวิทยาลัย, ราชินีบูรณะ, ศรีวิชัยวิทยา, มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม เขต 2 วัดไร่ขิงวิทยา, รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา นครพนม เขต 1 ปิยะมหาราชาลัย

นครราชสีมา เขต 1 สุรนารีวิทยา, ราชสีมาวิทยาลัย 2, สุรธรรมพิทักษ์, ราชสีมาวิทยาลัย, บุญวัฒนา นครราชสีมา เขต 3 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา เขต 4 ปากช่อง, “สีคิ้ว” “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นครราชสีมา เขต 7 ชุมพวงศึกษา, พิมายวิทยา, ประทาย นครศรีธรรมราช เขต 1 เบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต 2 สตรีทุ่งสง, ทุ่งสง, ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช เขต 3 ปากพนัง, สตรีปากพนัง, ชะอวด นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์, นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เขต 3 ตาคลีประชาสรรค์ นนทบุรี เขต 1 ศรีบุณยานนท์, สตรีนนทบุรี, วัดเขมาภิรตาราม, รัตนาธิเบศร์, เบญจมราชานุสรณ์, เทพศิรินทร์ นนทบุรี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี เขต 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, ปากเกร็ด น่าน เขต 1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, สตรีศรีน่าน น่าน เขต 2 ปัว, ท่าวังผาพิทยาคม

บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์พิทยาคม, ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ เขต 2 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ เขต 3 นางรอง, หนองกี่พิทยาคม, ละหานทรายรัชดาภิเษก ปทุมธานี เขต 1 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี, ปทุมวิไล, สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี เขต 2 ธัญรัตน์, ธัญบุรี, สายปัญญารังสิต, เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา, หนองเสือวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบวิทยาลัย, บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หัวหิน ปราจีนบุรี ปราจีนราษฎรอำรุง ปัตตานี เขต 1 เบญจมราชูทิศ ปัตตานี, เดชะปัตตนยานุกูล พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จอมสุรางค์อุปถัมภ์, อยุธยาวิทยาลัย, อยุธยาอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา “เสนาประสิทธิ์”, บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” พะเยา เขต 1 พะเยาพิทยาคม พังงา ดีบุกพังงาวิทยายน, ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พัทลุง พัทลุง, สตรีพัทลุง

พิจิตร เขต 1 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เขต 2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลกพิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี, จ่านกร้อง, พุทธชินราชพิทยา เพชรบุรี เขต 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยานุกูลนารี, เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต 2 หล่มสักวิทยาคม, หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต 3 หนองไผ่ แพร่ เขต 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่, นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 สารคามพิทยาคม, ผดุงนารี มหาสารคาม เขต 2 วาปีปทุม มุกดาหาร มุกดาหาร ยโสธร เขต 1 ยโสธรพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร เขต 2 เลิงนกทา ยะลา เขต 1 สตรียะลา, คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ระนอง พิชัยรัตนคาร, สตรีระนอง

ระยอง เขต 1 ระยองวิทยาคม, บ้านค่าย, ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง เขต 2 แกลง “วิทยสถาวร” ราชบุรี เขต 1 เบญจมราชูทิศ, ราชโบริกานุเคราะห์, คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี เขต 2 รัตนราษฎร์บำรุง, โพธาวัฒนาเสนี, สายธรรมจันทร์ ลพบุรี เขต 1 พระนารายณ์, เมืองใหม่ (ชลอ ราษฎร์รังสฤษฏ์) ลพบุรี เขต 2 ชัยบาดาลวิทยา, พัฒนานิคม ลำปาง เขต 1 บุญวาทย์วิทยาลัย, ลำปางกัลยาณี ลำพูน เขต 1 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, จักรคำคณาทร เลย เขต 1 เลยพิทยาคม เลย เขต 2 ศรีสงครามวิทยา ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมณ์, สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เขต 2 กำแพง ศรีสะเกษ เขต 3 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ เขต 4 กันทรลักษณ์วิทยา สกลนคร เขต 1 สกลราชวิทยานุกูล สงขลา เขต 1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา เขต 2 หาดใหญ่วิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย 2, หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สตูล พิมานพิทยาสรรค์

สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ, สตรีสมุทรปราการ, นวมิน ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ, มัธยมด่านสำโรง, ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาฯ, วัดทรงธรรม, วิสุทธิกษัตรี, ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ เขต 2 ราชวินิตบางแก้ว, นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล, ศรัทธาสมุทร สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ, สมุทรสาครวิทยาลัย สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว, วังน้ำเย็นวิทยาคม สระบุรี เขต 1 สระบุรีวิทยาคม, เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”, เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี เขต 2 แก่งคอย, ประเทียบวิทยาทาน สิงห์บุรี สิงห์บุรี

สุโขทัย เขต 1 สุโขทัยวิทยาคม, อุดมดรุณี สุโขทัย เขต 2 สวรรค์อนันต์วิทยา สุพรรณบุรี เขต 1 กรรณสูตศึกษาลัย, สงวนหญิง สุพรรณบุรี เขต 2 อู่ทอง สุพรรณบุรี เขต 3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, ธรรมโชติศึกษาลัย, สามชุกรัตนโภคาราม

สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา, สุราษฎร์ธานี 2, เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เขต 2 พุนพินพิทยาคม, ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านนาสาร, เวียงสระ, พระแสงวิทยา

สุรินทร์ เขต 1 สิรินธร, สุรวิทยาคาร สุรินทร์ เขต 2 รัตนบุรี สุรินทร์ เขต 3 ประสาทวิทยาคาร, สังขะ หนองคาย เขต 1 ปทุมเทพวิทยาคาร อ่างทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, สตรีอ่างทอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ อุดรธานี เขต 1 อุดรพิทยานุกูล, สตรีราชินูทิศ, อุดรพิชัยรักษ์, ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี เขต 2 กุมภวาปี อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ดรุณี, พิชัย อุทัยธานี หนองฉางวิทยา อุบลราชธานี เขต 1 เบ็ญจะมะมหาราช, นารีนุกูล และ อุบลราชธานี เขต 4 ลือคำหาญวารินชำราบ

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2550 มีดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 2-6 ก.พ. จับสลาก, ประกาศผล และรายงานตัว 11 ก.พ. ระดับ ป.1 รับสมัคร 9-13 ก.พ. จับสลาก, ประกาศผล และรายงานตัว 18 ก.พ. ระดับ ม.1 แบ่งเป็น ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร 16-17 มี.ค. สอบคัดเลือก 18 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 19 มี.ค. ประเภทสอบคัดเลือก รับสมัคร 16-20 มี.ค. สอบ 24 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 27 มี.ค. และประเภทจับสลากในเขตพื้นที่บริการ รับสมัคร 16-20 มี.ค. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 1 เม.ย. ส่วน ม.4 ที่เปิด ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 16-20 มี.ค. สอบคัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 28 มี.ค. ระดับ ม.4 ที่เปิดเฉพาะ ม.ปลาย แบ่งเป็น ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 16-17 มี.ค. สอบคัดเลือก 18 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 28 มี.ค. สอบคัดเลือก รับสมัครวันที่ 16-20 มี.ค. สอบคัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 28 มี.ค.

ส่วนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ แบ่งเป็น โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัคร 23-27 ก.พ. สอบ 3-4 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 10 มี.ค. โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ระดับ ป.1 รับสมัคร 23-27 ม.ค. สอบ 3 ก.พ. ประกาศผล และรายงานตัว 10 ก.พ. ระดับ ม.1, 4 รับสมัคร 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 3-4 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 10 มี.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร 16 มี.ค.-30 เม.ย. ประกาศผล และรายงานตัว 1 พ.ค. และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 15-20 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 1 เม.ย.

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ เดลินิวส์ ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น