แหล่งรวม ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 

สมรรถนะเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 02:03 น.
คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.

โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

การพัฒนาและการประเมินคุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีความเชื่อมโยงกัน เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำสมรรถนะเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการประเมินคุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพราะว่าสมรรถนะเฉพาะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้จัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาหรือการนิเทศการศึกษาประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะด้านใดบ้างมาปฏิบัติงาน ดังนั้นสมรรถนะเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การพัฒนาและการประเมินบุคคลโดยเฉพาะการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำสมรรถนะเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามาร่วมจัดทำโดยยึดหลักการสำคัญๆ คือ

1.มีความสอดคล้องกับหลักทางวิชาการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

2.เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสมรรถนะที่กำหนดจะต้องเป็นมาตรฐานกลางอยู่ในวิสัยที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดทำสมรรถนะเฉพาะดังกล่าวได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้ครบทั้ง 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา ตามเป้าหมายที่กำหนด ต่อจากนั้นจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพสมรรถนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.ที่เกี่ยวข้องและ ก.ค.ศ.

อย่างไรก็ตามเมื่อการจัดทำสมรรถนะเฉพาะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีผลถึงการนำไปใช้แล้วจะได้นำรายละเอียดมาเสนอให้รับทราบต่อไป

หน้า 26

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วธ.แจกวีซีดีจัดเรตติ้งสื่อทีวี มุ่งให้ความรู้น.ร.-น.ศ.-ปชช
news ชงกลั่นกรองฯถกยุทธศาสตร์ร.ร.เล็ก ศธ.เร่งทุกแผนพัฒนาเข้าครม.พ.ย.นี้
news ก.ศึกษาฯลบเสียงวิจารณ์เกรดเฟ้อ
news วิจิตรล้มโครงการคุรุธานี แนะหาเงินกู้ช่วยครูซื้อเอง
news แฉแก๊งมิจฉาชีพหลอกเทียบระดับกศน.
news แนะปรับโปรเจคท์ขายบ้านครูหาแหล่งเงินกู้ดอกต่ำให้ดีกว่า
news กวช.หวั่นเด็กไม่สนร้านเกมสีขาวเปิดช่องร้านเถื่อนรวย
news สกอ.ชวนเด็กจับตาเลือกตั้ง
news ชง ครม.ประกาศ 3 แผนจัดศึกษาคุยมีหมัดเด็ดยกระดับคุณภาพ
news ร่วมมือวิชาการ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง