Skip To Content

คนรักเพลง : การฟังดนตรีเพื่อความสุนทรีย์

โดย คม ชัด ลึก วัน เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 02:01 น.

ต้องยอมรับว่า ธรรมชาติในการฟังดนตรีของแต่ละคนต่างกันทั้งในแง่วัตถุประสงค์ของการฟัง และการนำไปใช้ซึ่งความต่างทั้งหลายมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ หลอมรวมจนหลายคนสรุปว่ามันเป็นรสนิยม คำถามคือ เราฟังดนตรีเพื่ออะไร

เสียงดนตรี คือ ศิลปะอันสวยงามที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ความอิ่มเอม จรรโลงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์มาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ความงดงามของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่บรรเลง ถ่ายทอดผ่านตัวโน้ตจากเครื่องดนตรี ผสมผสานเสียงร้องของมนุษย์ ส่งผ่านอากาศกระทบหูของเรา ผ่านไปที่การตีความของสมองและส่งผลถึงร่างกายและจิตใจ

บางคนคิดว่าดนตรีเป็นเพียงความเพลิดเพลิน และความบันเทิงเท่านั้น จึงรับรู้ได้เท่ากับความเข้าใจของตัวเอง แต่หากศึกษาให้ลึกลงไป ดนตรีมีคุณค่ามากกว่านั้นมหาศาล เคยสังเกตหรือไม่ว่า ดนตรีมีอิทธิพลกับคนเรามากขนาดไหน เริ่มตั้งแต่ที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่ เสียงเพลง เสียงดนตรี ทำให้เราได้รับรู้ สัมผัสกับความไพเราะ และความรู้สึกซาบซึ้ง ทั้งๆ ที่เรายังไม่รู้จักอาการที่ว่าเลยด้วยซ้ำ

พอเข้าโรงเรียน เราร้องเพลงหลายเพลงก่อนจะเรียนรู้ความหมายของบทเรียน หรือบางทีรับรู้ไปพร้อมๆ กับบทเรียนก็มี โตขึ้นมาหน่อยเรารับรู้เพลงจากสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ ทีวี คอมพิวเตอร์ และสื่อใหม่ๆ อีกหลายสื่อ เราร้องเพลงประจำโรงเรียนได้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีเพลงเข้ามาเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมนั้นๆ มากมายเต็มไปหมด

เรามีเพลงในยุคของตัวเอง เมื่อเราโตในยุคใด เพลงยุคนั้นย่อมมีความผูกพันกับชีวิตเราอย่างเหนียวแน่น และไม่ว่าเราจะผ่านประสบการณ์ การฟังเพลงมามากมายเท่าไร เราจะมีเพลงประจำตัว หรือเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอย่างน้อยก็เพลงสองเพลง หรืออาจมากมายเสียจนเลือกยาก หากจะตอบคำถามว่าเพลงใดเป็นเพลงเก่งของตัวเอง

การฟังดนตรีให้เกิดความซาบซึ้งนั้น อาจไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของการฟังเพลงของเราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องศึกษา ประวัติ การตีความหมายของเพลง การฟังเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น การดูการแสดงดนตรี เพื่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของเสียง การเล่นของนักดนตรี การฟังอย่างตั้งใจ และความรู้ความเข้าใจในสไตล์ดนตรีแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาทักษะของเรา อันจะนำไปสู่การฟังเพลงอย่างเข้าถึงจิตใจ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่สวยงาม ถ่องแท้ เพราะเราจะเข้าใจลึกซึ้งกับเพลงเหล่านั้น

เพลงไม่ได้เดินเข้าหาเราแต่เพียงอย่างเดียว เราต่างหากที่ต้องเดินเข้าหาเพลง เพื่อให้ตัวเรารับรู้และสัมผัสกับสุนทรียศาสตร์ที่อบอวลไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจ

ดนตรีนั้นอยู่รอบๆ ตัวเราตลอดเวลา เป็นเหมือนฉากหลังของกิจวัตรประจำวันของเรา แต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับมัน ศิลปะในการฟังดนตรีทุกประเภทอย่างลึกซึ้งนั้น เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ ผู้คนส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่คิดว่าการฟังดนตรีอย่างตั้งใจเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้

วันนี้หากมีใครสักคนตั้งคำถามว่า เราฟังเพลงแล้วมีความสุขมั้ย คำตอบที่ได้อาจเหมือนกัน แต่หากถามว่า เราฟังเพลงแล้วเข้าใจมั้ย คำตอบที่ได้อาจแตกต่างกัน เหตุผลคือความเข้าใจที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และแน่นอนที่สุดผลลัพธ์จากการฟัง การเสพ ย่อมแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะให้เพลงเข้าหาเรา หรือเราเข้าไปหาความหมายที่แท้จริงของเพลง หากจะเริ่มต้นการฟังเพลงอย่างตั้งใจ และพยายามหาความสุนทรีย์กับเพลง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการฟังเพลง และรู้จักเลือก เราจะได้มีความสุขจากการฟังเพลงที่แท้จริง และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มากขึ้นนั่นเอง

Chokchai@GenxAcademy.com-->

ต้องยอมรับว่า ธรรมชาติในการฟังดนตรีของแต่ละคนต่างกันทั้งในแง่วัตถุประสงค์ของการฟัง และการนำไปใช้ซึ่งความต่างทั้งหลายมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ หลอมรวมจนหลายคนสรุปว่ามันเป็นรสนิยม คำถามคือ เราฟังดนตรีเพื่ออะไร

เสียงดนตรี คือ ศิลปะอันสวยงามที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ความอิ่มเอม จรรโลงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์มาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ความงดงามของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่บรรเลง ถ่ายทอดผ่านตัวโน้ตจากเครื่องดนตรี ผสมผสานเสียงร้องของมนุษย์ ส่งผ่านอากาศกระทบหูของเรา ผ่านไปที่การตีความของสมองและส่งผลถึงร่างกายและจิตใจ

บางคนคิดว่าดนตรีเป็นเพียงความเพลิดเพลิน และความบันเทิงเท่านั้น จึงรับรู้ได้เท่ากับความเข้าใจของตัวเอง แต่หากศึกษาให้ลึกลงไป ดนตรีมีคุณค่ามากกว่านั้นมหาศาล เคยสังเกตหรือไม่ว่า ดนตรีมีอิทธิพลกับคนเรามากขนาดไหน เริ่มตั้งแต่ที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่ เสียงเพลง เสียงดนตรี ทำให้เราได้รับรู้ สัมผัสกับความไพเราะ และความรู้สึกซาบซึ้ง ทั้งๆ ที่เรายังไม่รู้จักอาการที่ว่าเลยด้วยซ้ำ

พอเข้าโรงเรียน เราร้องเพลงหลายเพลงก่อนจะเรียนรู้ความหมายของบทเรียน หรือบางทีรับรู้ไปพร้อมๆ กับบทเรียนก็มี โตขึ้นมาหน่อยเรารับรู้เพลงจากสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ ทีวี คอมพิวเตอร์ และสื่อใหม่ๆ อีกหลายสื่อ เราร้องเพลงประจำโรงเรียนได้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีเพลงเข้ามาเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมนั้นๆ มากมายเต็มไปหมด

เรามีเพลงในยุคของตัวเอง เมื่อเราโตในยุคใด เพลงยุคนั้นย่อมมีความผูกพันกับชีวิตเราอย่างเหนียวแน่น และไม่ว่าเราจะผ่านประสบการณ์ การฟังเพลงมามากมายเท่าไร เราจะมีเพลงประจำตัว หรือเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอย่างน้อยก็เพลงสองเพลง หรืออาจมากมายเสียจนเลือกยาก หากจะตอบคำถามว่าเพลงใดเป็นเพลงเก่งของตัวเอง

การฟังดนตรีให้เกิดความซาบซึ้งนั้น อาจไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของการฟังเพลงของเราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องศึกษา ประวัติ การตีความหมายของเพลง การฟังเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น การดูการแสดงดนตรี เพื่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของเสียง การเล่นของนักดนตรี การฟังอย่างตั้งใจ และความรู้ความเข้าใจในสไตล์ดนตรีแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาทักษะของเรา อันจะนำไปสู่การฟังเพลงอย่างเข้าถึงจิตใจ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่สวยงาม ถ่องแท้ เพราะเราจะเข้าใจลึกซึ้งกับเพลงเหล่านั้น

เพลงไม่ได้เดินเข้าหาเราแต่เพียงอย่างเดียว เราต่างหากที่ต้องเดินเข้าหาเพลง เพื่อให้ตัวเรารับรู้และสัมผัสกับสุนทรียศาสตร์ที่อบอวลไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจ

ดนตรีนั้นอยู่รอบๆ ตัวเราตลอดเวลา เป็นเหมือนฉากหลังของกิจวัตรประจำวันของเรา แต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับมัน ศิลปะในการฟังดนตรีทุกประเภทอย่างลึกซึ้งนั้น เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ ผู้คนส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่คิดว่าการฟังดนตรีอย่างตั้งใจเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้

วันนี้หากมีใครสักคนตั้งคำถามว่า เราฟังเพลงแล้วมีความสุขมั้ย คำตอบที่ได้อาจเหมือนกัน แต่หากถามว่า เราฟังเพลงแล้วเข้าใจมั้ย คำตอบที่ได้อาจแตกต่างกัน เหตุผลคือความเข้าใจที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และแน่นอนที่สุดผลลัพธ์จากการฟัง การเสพ ย่อมแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะให้เพลงเข้าหาเรา หรือเราเข้าไปหาความหมายที่แท้จริงของเพลง หากจะเริ่มต้นการฟังเพลงอย่างตั้งใจ และพยายามหาความสุนทรีย์กับเพลง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการฟังเพลง และรู้จักเลือก เราจะได้มีความสุขจากการฟังเพลงที่แท้จริง และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มากขึ้นนั่นเอง

Chokchai@GenxAcademy.com

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
newsแอน ยิ้มร่ารับฉายา หนูเกลือ
newsโดม โต้ ! ภาพหลุดกิ๊กสาว
newsอั้ม ไม่สน เสียบแทน แอนดริว
newsคาร์มิท บาชาร์ โบกมือลา พุซซี่แคท ดอลล์
newsกัปตัน ประหยัดน้ำมัน เลิกใช้รถซิ่งแมงกะไซด์แทน
newsพิงกี้-สาวิกา ยืนยันพี่อั้ม แมนเต็มร้อย!!
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ดูกระทู้ทั้งหมด >>