ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > ไลฟ์สไตล์/วาไรตี้ > เยาวชน คือพลังสำคัญของชุมชน
 

เยาวชน คือพลังสำคัญของชุมชน

โดย คม ชัด ลึก วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 02:01 น.
ในการดำเนินงานพัฒนาเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนมีหลายส่วนที่ต้องช่วยกันสนับสนุนและช่วยกันประคับประคองให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีในสังคม ซึ่งพลังในชุมชนนั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนที่จะคอยเป็นแบบอย่าง คอยชี้นำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

ในการสัมมานาเรื่องพลังชุมชนเพื่อเยาวชน โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารี สอร์ท จ.กระบี่ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ยิ่งตอกย้ำพลังของทุกคนในชุมชนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองเยาวชน

ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กล่าวว่า ภายหลังจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สร้างความเสียหายแก่จังหวัดในแถบทะเลอันดามัน โดยเฉพาะ จ.พังงา ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในฐานะที่สมาคมเป็นภาคีความร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโลกของสมเด็จพระราชินีประเทศสวีเดน เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้น มูลนิธิเด็กโลก ขอให้สมาคมดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบภัย โดยเข้าไปร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัย

โดยในส่วนของสมาคมและมูลนิธิเด็กโลก จะดูแลเฉพาะเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จัดสรรพื้นที่ให้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับเป็นสถานที่ให้เยาวชนร่วมทำกิจกรรม

ที่ผ่านมา เราพบว่าเยาวชนนั้นมีศักยภาพ มีใจและสำนึกต่อชุมชน พร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชน ในขณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแสดงความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และท้องถิ่น มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขไปพร้อมกันด้วย เพราะเราเชื่อมั่นว่า ผู้ใหญ่ในชุมชนท้องถิ่น คือแรงสนับสนุนสำคัญ ที่ทำให้เยาวชนของเราพัฒนาไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ต่อไป ผู้คลุกคลีกับเยาวชน ย้ำความสำคัญของเยาวชน

นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นจาก อบต.ใน อ.ตะกั่วป่า และใกล้เคียง ผู้บริหาร และผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวแทนเยาวชน มีโอกาสร่วมพัฒนาหาแนวทางร่วมกัน ที่จะช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้เยาวชนเป็นพลังช่วยสร้างสรรค์ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

สมยศ หยังกุล ประธานกลุ่มเยาวชน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า ภายหลังจากเกิดเหตุสึนามิ ได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยทำกิจกรรมร่วมกันมาแล้วทั้งสิ้น 26 กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมฟื้นฟูหลังประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล โดยไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาครัฐแม้แต่บาทเดียว

พวกเราได้รับเงินช่วยเหลือขับเคลื่อนกิจกรรมจากมูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน และที่สำคัญ เยาวชนในกลุ่มเราหาเงินโดยการเป็นมัคคุเทศก์ คอยแนะนำแหล่งเที่ยวต่างๆ ในตำบลให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ สามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป สมยศ กล่าว

ประธานกลุ่มเยาวชน ต.เขาทอง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้ใหญ่ในชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะมองไม่เห็นความสำคัญของเยาวชน ทั้งที่เยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จึงทำให้แผนพัฒนาตำบลไม่ค่อยได้บรรจุโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้ และมีบางพื้นที่ ที่ผู้นำฝ่ายปกครอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับผู้นำฝ่ายบริหาร อบต.เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงมาก ทำให้เยาวชนถูกมองข้ามไป

อยากจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในแต่และพื้นที่ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดให้ความสำคัญเด็กและเยาวชนให้มากกว่านี้ด้วย ไม่ใช่ทำกันแบบผักชีโรยหน้า หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการทำผลงาน เหมือนเช่นในปัจจุบันนี้ และขอฝากให้เริ่มต้นทำกันที่หมู่บ้านก่อนลำดับแรก มิฉะนั้นจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอน สมยศ กล่าว

รึทัย ไมหมาด ตัวแทนองค์การบริหารหมู่บ้านเยาวชน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวว่า แม้ผู้ใหญ่จะไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน แต่พวกเราก็จะต่อสู้ต่อไป เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้และยอมรับต่อไป ส่วนปัญหาไม่มีเงินขับเคลื่อนโครงการนั้น เยาวชน ต.บางม่วง เอง ก็ดำเนินโครงการในลักษณะเป็นอาชีพ เช่น การเลี้ยงหอย ปู เป็นต้น

เรายอมรับว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ในชุมชน ต.บางม่วง ยังไม่มีความมั่นใจ จึงไม่ยอมรับพวกเรา แต่ต่อไปหากเห็นผลงานก็จะยอมรับเอง และอยากจะฝากไปยังผู้รับผิดชอบบ้านเมืองด้วยว่า พวกเราอยากเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงาน โดยมีนโยบายรองรับ และมีเยาวชนขับเคลื่อนงาน เยาวชน บอกถึงความคิดเห็น

ในขณะที่ นฤมล ลาวัลย์ ตัวแทนองค์การบริหารหมู่บ้านเยาวชนอ่าวมะขาม ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เรามั่นใจในความเข้มแข็งของชุมชนบ้านท่ามะพร้าว แม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่ถูกกันก็ตาม จึงอยากจะให้ช่วยลดทิฐิลงบ้าง เพื่ออนาคตของเยาวชน และอยากให้รับฟังความคิดเห็นเยาวชน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเยาวชน รวมทั้งขอเรียกร้องให้เยาวชนทั่วไป อย่าท้อถอย หากเจอปัญหาอุปสรรค จงต่อสู้ต่อไป

ประไพ สุขย้อย นายก อบต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้คนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมากที่สุด แต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญเยาวชนน้อย แต่ต่อไป เมื่อเยาวชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง การวางแผนพัฒนาก็จะดึงเอาพวกเขาเข้าร่วมอย่างแน่นอน

ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ถกกันในวงสัมมนา แต่ข้อสรุปที่ได้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะพัฒนาพลังเยาวชนให้เป็นพลังของชุมชนต่อไป

เรื่อง : ฉลอง จิตรประดิษฐ์

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news ถกเครียดคดียิงM79ถล่มเวทีพันธมิตรฯ
news บัวแก้วเชิญทูตUAEรับข้อมูลแม้วเข้าดูไบ
news กทม.จับมือบช.น.แก้อาชญากรรมในจุดเสี่ยง
news ''ทักษิณ''ประณามมือบึ้มหลังเวทีพธม.
news ถกเครียดคดียิงM79ถล่มเวทีพันธมิตรฯ
news สาวขายเพชรถูกเผาปริศนาคาคอนโดฯหรู
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
เยาวชน คือพลังสำคัญของชุมชน