ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > ราชสำนัก > ข่าวในราชสำนัก
 

ข่าวในราชสำนัก

โดย กรมประชาสัมพันธ์ วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 20:26 น.
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550

วันนี้ เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำนายชาลิม อาลี อัล กัตตาม, อัล ซาอาบี (Mr.Sallm issa All Al Kattam, Al Zaabl) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะที่ทรงสนับสนุนการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมในประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศเพื่อการสนับสนุนการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม (UAE Intemational Prize for Weather Modification) รางวัลดังกล่าวเกิดจากความคิดริเริ่มของ เชค ชัยยิด บิน สุลต่าน อัล นะห์ยัน (His Highness Sheikh Zayed bin Sutan Al Nahyan) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกับองค์การอุตุนิยมโลก (World Meteorological Organization-WMO) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลเพื่อการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศ ประกอบด้วย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก อาทิ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทรงศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาวะอากาศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรงคิดค้นกรรมวิธีทางเคมีในกระบวนการทำฝนเทียมด้วยพระองค์เอง และนำวิทยาการสมัยใหม่ที่ประหยัดและเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้นับได้ว่าเป็นต้นแบบสำหรับประเทศต่าง ๆ และนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศในการพัฒนาการทำฝนเทียม คณะกรรมการเพื่อการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2548 - 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้มีความตั้งใจจริงและมั่นคงหนักแน่น เสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีย่อหย่อนเสื่อมคลายย่อมดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย บัณฑิตจึงจะออกไปทำงานสร้างตัวสร้างฐานะ เมื่อจะทำการใด จึงต้องตั้งใจให้จริง ทำให้จริง ให้ตลอด

เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ประจำปีการศึกษา 2548 - 2549 ณ หอประชุมมาหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช น สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตและหน้าที่การงาน แม้เป็นสิ่งที่ควรยินดีก็จริง แต่คนเราไม่ควรพอใจแล้วหยุดยั้งอยู่เพียงเท่านั้น จะต้องถือว่า ความสำเร็จนั้นเป็นเพียงขั้นหนึ่งตอนหนึ่งอันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีก บัณฑิตผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าจึงต้องใฝ่หาความสำเร็จอยู่เสมอเวลา 17.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ป.ม. , ท.จ.ว ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เวลา 13.12 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยเสด็จรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังท่าอากาศยานทหารบก ค่ายกฤษณสีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ สถานีอนามัยบ้านงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบทรงเป็นประธานการประชุมการจัดงาน เพื่อไทย พ้นภัย เพื่อนพึ่ง ( ภา ฯ ) 2550 .

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552
news พสกนิกรชาวชัยภูมิ ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
news ปัตตานี เตรียมจัดงาน "ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
news ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
news นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ต่างใช้เวลาหลังเลิกงาน เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
news จ.ตาก จัดพิธีถวายสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
ข่าวในราชสำนัก