แหล่งรวม ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การเมือง
 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 08:56 น.
คอลัมน์ โฟกัส รธน.ร้อน

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ โฟกัส รธน.ร้อน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปแล้ว

วันนี้ มีรายละเอียดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ มานำเสนอ ดังนี้

00 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

0เดิมในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ใช้ชื่อว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

0องค์ประกอบ

- วาระ 6 ปี มี 3 คน เลือกกันเองเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

0การสรรหา

- ให้นำบทบัญญัติมาตรา 202 และ 203 มาใช้โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1.ประธานศาลฎีกา

2.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

3.ประธานศาลปกครองสูงสุด

4.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

5.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

6.บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวน 1 คน

7.บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวน 1 คน

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกนั้น ต้องมิใช่ผู้พิพากษา ตุลาการหรือพนักงานอัยการ และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน

00 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

0องค์ประกอบ

- มี 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา วาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี

0การสรรหา

- มีคณะกรรมการสรรหา 5 คน ประกอบด้วย

1.ประธานศาลฎีกา

2.ประธานศาลปกครองสูงสุด

3.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

4.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

5.ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน

0ข้อเสนอเพิ่มเติมซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย

- นายการุณ ใสงาม ส.ส.ร. เสนอเพิ่มความในวรรคท้าย คือเสนอเป็นมาตรา 239 วรรคห้า ให้มีกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

00คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

0 องค์ประกอบ

- 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น

0การสรรหา

- ให้นำบทบัญญัติมาตรา 200 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 202 และมาตรา 203 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 236 คือประกอบด้วย

1.ประธานศาลฎีกา

2.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

3.ประธานศาลปกครองสูงสุด

4.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

5.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

6.บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวน 1 คน

7.บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวน 1 คน

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกนั้น ต้องมิใช่ผู้พิพากษา ตุลาการหรือพนักงานอัยการ และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน

00คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

0องค์ประกอบ

- มี 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

- วาระ 6 ปี

0การสรรหา

- เหมือนที่กำหนดในการสรรหา คตง.

00สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หน้า 11

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news แอ้ดยันพร้อมคืนที่ดิน ยายเที่ยง
news รมต.แห่เข้าเยี่ยม ไพบูลย์
news ผบ.ทบ. ไม่หวั่น พมช.เปิดเวทีสนามหลวง
news เดินหน้าเอาผิด พิณทองทา
news ''พล.อ.พงษ์เทพ'' อัด สนช.ใช้เรื่องส่วนตัวโยงการเมือง
news สัก ยันเตรียมแจ้งความ พิณทองทา หลังไม่ให้ถ้อยคำ
news ''บรรณวิทย์'' โต้ทำองค์การแบตเตอรี่ขาดทุน
news ''สุเทพ'' ชี้สิทธิ์นายกฯ ให้รมต.ไหนชี้แจงที่เขายายเที่ยงแทนก็ได้
news นายกฯไม่ไขก๊อกชี้สนช.อภิปรายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
news เลขานายกฯเชื่อปชช.มองออกอะไรเป็นอะไรเล่นไม่เลิกปชช.ตัดสินเอง
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV