Skip To Content

โผโยกย้ายอธิบดี-รองอธิบดีตุลาการ

โดย เดลินิวส์ วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 08:51 น.

คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (ก.ต.) เตรียมประชุมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับอธิบดีศาลชั้นต้น-รองอธิบดี ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.ระดับอธิบดี นายวิธูร คลองมีคุณ เป็น อธิบดีศาลอาญา นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ เป็น อธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายวรวุฒิ ทวาทศิน เป็น อธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์ เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์ เป็น อธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายปริญญา อิทธิวิกุล เป็น อธิบดีศาลแพ่งธนบุรี นายสุวิทย์ พรพานิช เป็น อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางปิยนุช มนูรังสรรค์ เป็น อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายปิยะรัตน์ ตัณฑ ศรี เป็นอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายประชา งามลำยวง เป็นอธิบดีศาลภาษีอากรกลาง

นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ เป็นอธิบดีศาลล้มละลายกลาง นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เป็นอธิบดีศาลภาค 1 น.ส.รุ่งกานต์ ศรีตระกูลชัย เป็นอธิบดีศาลภาค 2 นายมานิตย์ สุขอนันต์ เป็นอธิบดีศาลภาค 3 นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ เป็นอธิบดีศาลภาค 4 น.ส.มยุรี จามิกรานนท์ เป็นอธิบดีศาลภาค 5 นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เป็นอธิบดีศาลภาค 6 นายฉัตรชัย ไทรโชต เป็นอธิบดีศาลภาค 7 นายนพเรศ พันธุ์นรา เป็นอธิบดีศาลภาค 8 นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล เป็น อธิบดีศาลภาค 9 นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 1 นางเศรณี ศิริมังคละ เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 2 นายพงศ์วริศ มีนพัฒนสันติ เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 3 นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 4 นายกีรติ เชียงปวน เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 5 น.ส.วรมน ธนกนก เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 6 นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 7 นายเฉลิมพงศ์ ขันตี เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 8 นายพิเชฐ โพธิวิจิตร เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 9

กลุ่มที่ 2.ระดับรองอธิบดีศาล น.ส. นัยนาวุธ จันทร์จำเริญ เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายมนูภาน ยศธแสนย์ เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ เป็น รองอธิบดีศาลแพ่ง นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายฐิตินนทน์ สุรดิฐ นันท์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายอนันต์ คงบริรักษ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสมชาย เงารุ่งเรือง เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสิงห์ชัย ฤาชุตานันท์ เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิบูลย์ ศุภสกุลอาภาพิบูล เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี

น.ส.ปชาบดี คำปาน เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายโชคชัย รุจินินนาท เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายระบิล จันทรภิรมย์ เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี นายทวีนัส พรรณพงาพันธุ์ เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี นายอมรรัตน์ กริยาผล เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายณรงค์ สุธรรมโกศล เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายอริยะ นาวินธรรม เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายธีระพล ศรีอุดมขจร เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายนพรัตน์ ชลวิทย์ เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายอภิชาต ภมรบุตร เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายทรงกลด บุญชูกุศล เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายดุสิต ฉิมพลีย์ เป็นรองอธิบดีศาลล้มละลายกลาง และนายโสภณ พรหมสุวรรณ เป็นรอง อธิบดีศาลล้มละลายกลาง.

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
newsสรุปข่าวการเมืองประจำสัปดาห์
newsเฉลิม ลั่นพร้อมไปรับ ทักษิณ ด้วยตนเอง
newsหมักไม่รู้แม้วกลับไทย
newsสุนัยโยนสังคมตัดสินเป็นธรรมหรือไม่กรณีย้าย
newsอุทัยหนุน กกต.สอบคุณสมบัติสมัคร
newsแฉ ขรก.มท.โดนสอบวินัยหลังสาวท้อง
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ดูกระทู้ทั้งหมด >>